مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

کد محصول: OL346

تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست  مطالب
فصل اول : کلیات 
۱ـ۱ مقدمه  ۲
۱ـ۲ بیان مسئله  ۶
۱ـ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش  ۹
۱ـ۴ اهداف پژوهش  ۱۰
۱ـ۵ فرضیه‌های پژوهش  ۱۱
۱ـ۶ تعاریف عملیاتی متغیرها  ۱۲
۱ـ۶ ـ۱ نوع متغیرهای تحقیق  ۱۲
۱ـ۶ ـ۲ مراحل اندازه‌گیری متغیرها  ۱۳
۱ـ۶ ـ ۳ تعریف متغیرها  ۱۳
فصل دوم : ادبیات پژوهش 
۲ـ۱ خلاقیت چیست ؟  ۱۷
۲ـ۲ تعریف خلاقیت  ۲۰
۲ـ۳ روند شکل گیری خلاقیت  ۲۱
۲ـ۴ خصوصیات افراد خلاق  ۲۲
۲ـ۵ راه‌های پرورش خلاقیت  ۲۵
۲ـ۶ موانع خلاقیت  ۲۷
۲ـ۷ انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری  ۳۰
۲ـ۸ نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق  ۳۳
۲ـ۹ محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت  ۳۶
۲ـ۱۰ نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق  ۳۷
۲ـ۱۱ تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق  ۳۹
۲ـ۱۲ نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق  ۴۱
۲ـ۱۳ تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق  ۴۴
۲ـ۱۴ نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت  ۴۶
۲ـ۱۵ نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت  ۴۷
۲ـ۱۶ تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق  ۴۹
۲ـ۱۷ مروری بر تحقیقات انجام شده  ۵۱
فصل سوم : روش پژوهش 
۳ـ۱ نوع تحقیق  ۷۱
۳ـ۲ جامعه آماری و ویژگی‌های آن  ۷۱
۳ـ۳ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه  ۷۱
۳ـ۴ ابزار گردآوری داده‌ها  ۷۲