وسواس و درمان آن و مقایسه آن بین افراد مجرد و متأهل

کد محصول OL265

تعداد صفحه :۴۲ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اوّل : طرح تحقیق
اهداف پژوهش ۲
اهمیّت پژوهش  ۲
بیان مسئله های پژوهش  ۴
فرضیه های پژوهش ۴
تعاریف عملیاتی واژه ها    ۴

فصل دوّم: سوابق نظری تحقیق
مقدمه ۶
تعریف وسواس ۸
انواع وسواس ۹
وسوسه ووسواس در اسلام ۱۱
وسواس از دیدگاه DSM III ۱۲
عناصر تشکیل دهنده یک تجربه وسواسی  ۱۴
ارتباط وسواس با دیگر اختلالات روانی ۱۷
تاثیر وسواس بر خانواده،شغل و زندگی ۲۳
شروع اختلال وسواس ۲۴
شیوع اختلال وسواس ۲۵
عوامل مؤثر در اختلال وسواس فکری عملی ۲۶
الگوی علائم ۲۷
درمان وسواس ۲۹

فصل سوّم: روش اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات  ۳۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری   ۳۸
نتیجه گیری نهایی
منابع و ماخذ