اطلاعیه

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت ایشان

کد محصول: OL258

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

    فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات
آگاهی مدیران
موفقیت مدیران
فصل دوم
مدیریت
تاریخچه مدیریت
قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت
دوره کلاسیک
مدیریت علمی
اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی
تئوری اداری
اصول چهارده‌گانه مدیریت
۱ـ تقسیم کار
۲ـ اختیار
۳ـ انضباط
۴ـ وحدت فرماندهی
۵ـ وحدت مدیریت
۶ـ وابستگی منافع فردی به هدف کلی
۷ـ جبران خدمات کارکنان
۸ـ تمرکز
۹ـ سلسله مراتب
۱۰ـ نظم
۱۱ـ عدالت
۱۲ـ ثبات
۱۳ـ ابتکار عمل
۱۴ـ احساس یگانگی
کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش
بوروکراسی یا دیوانسالاری
دوره کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی)
مکتب رفتاری (نگرش رفتاری)
نگرش سیستمی
مدیریت اقتضایی
مدیریت آموزشی
اهمیت مدیریت آموزشی
تعاریف مدیریت آموزشی
اهداف مدیریت آموزشی
وظایف مدیران آموزشی
برنامه‌ریزی
انواع برنامه‌ریزی
۱ـ برنامه‌های ثابت و موقت
۲ـ برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت
۳ـ برنامه‌های راهبردی و عملیاتی
محاسن برنامه‌ریزی
محدودیت‌های برنامه‌ریزی
سازماندهی
مراحل سازماندهی
هدایت و رهبری
هماهنگی
تصمیم گیری
انواع تصمیمات
فرآیندهای تصمیم گیری
تصمیم گیری در مدیریت آموزشی
کنترل و ارزشیابی
سوابق تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
میزان عملکرد مدیران در زمینه هر یک از مقوله ها
نحوه ارزش گذاری سئوالات پرسشنامه عملکرد مدیران بر اساس طیف لیکرت
روایی و پایایی پرسشنامه
جامعه آماری
تعداد و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سنوات خدمت
نمودار ۴-۵ توزیع دبیران بر حسب سنوات خدمت
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی
بخش دوم
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
جدول ۴-۱۲ همبستگی مؤلفه های وظایف مدیریت با عناصر موفقیت شغلی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.