تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان

کد محصول: OL225

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدفهای کلی تحقیق
فرضیه ها
متغییر های تحقیق
تعاریف عملیاتی متغییرها
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل سوم 
روش انجام تحقیق
شیوه اجرا
جامعه آماری
نمونه آماری و چگونگی گزینش آن
ابزار جمع اوری اطلاعات
روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیلی اطلاعات
طرح تحقیق
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم-یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
الف – توصیف داده ها
ب- استنباط داده ها
فصل پنجم
تجزه و تحلیل یافته ها 
خلاصه و نتایج تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات تحقیق
فهرست منابع
پرسشنامه