بررسی شیوه فرزند پروری و کمرویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کد محصول: OL191

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:

پژوهش مورد نظر از نوع زمینه یابی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان می باشد. نمونه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. تعداد نمونه ۱۳۷ نفر بود.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های شیوه فرزند پروری و کمرویی استنفرد استفاده شده است. به کمک نرم افزار spss داده ها تحلیل شده است. نتیجه پژوهش نشان دادکه بین شیوه فرزند پروری و میزان کمرویی رابطه معنی داری وجود دارد. دانش آموزان خانواده های طرد کننده و استبدادی نسبت به دانش آموزان خانواده های پذیرنده و دومکراسی کمرویی بیشتری داشتند. بین میزان کمرویی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار منفی وجود داشت.

مقدمه :

از روزی که افراد بشر زندگی فردی را رها کرده و گرد هم جمع شدند تا در پرتو یک زندگی اجتماعی از امنیت و آسایش بیشتری برخودار شوند، همواره در راه ایجاد روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی با سرخوردگی و یاس از پیوندهای عاطفی به انزوا و تنهایی روی می آورند. بدون تردید، در دنیای پیچیده امروز، فراوانی ناراحتی ها  و رنجشهای ناشی از مشکلات ارتباطی و سازگاری اجتماعی، به مراتب بیشتر از بیماری های قلبی است. در واقع بسیاری از موارد ناراحتی های قلبی، خود، نتیجه فشارهای روانی-عاطفی و روابط نا سالم و یا نا موفق بین فردی است.(افروز، ۱۳۷۶)

یکی از مسایل و معضلات موجود در ایجاد روابط عاطفی و بین فردی، که در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت، روان شناسان ومشاوران خانواده قرار گرفته است، پدیده کمرویی است. درگذشته پدیده کمرویی یک صفت پسندیده مرزی بود که معمولا آن را با صفت پسندیده ای چون شرم و حیا اشتباه می گرفتند. اما امروزه کمرویی و داشتن احساس ناخوشایند در موقعیتهای بین فردی مشکلی است که می توان از آن به عنوان یک معلولیت اجتماعی نامبرد که می تواند مشکلات جدی را در راه اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی فرد مبتلا به آن، بوجود آورد.(افروز،۱۳۷۶، ص ۱۴۳).

« معمولا در هر جامعه ای، درصد قابل توجهی از افراد، با این اختلال رفتاری و عامل بازدارنده رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند. در بسیاری از مواقع، کمرویی اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیتها وخلاقیت ها و ایفای مسئولیت ها است».( افروز، ۱۳۷۶،ص ۱۱).

در جامعه ما نیز کمرویی یکی از مشکلات است که بسیاری از افراد بویژه نوجوانان دچار آن هستند.  در بررسی هایی که از تنوع مشکلات رفتاری گزارش شده است. در افرادی که به هسته های مشاوره مراجعه کرده اند، روشن می گردد که مشکل رفتاری انزوا طلبی وکمرویی، رقم بالایی را به خود اختصاص داده، در حالیکه در سنین نوجوانی، تمایلات اجتماعی در نوجوانان رشد بیشتری پیدا می کند و آنها دوست دارند که با جمع بجوشند.(غریب زاده، ۱۳۷۲).

جذب گروهی و پذیرفته شدن در جمع دوستان، برای نوجوانان اهمیت فراوانی دارد.  لذا هر گونه انزوا و کناره گیری در دوره نوجوانی مخصوصا زمانی که این حالات طولانی گردد باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و ریشه یابی گردد. کمرویی رفتاری است که معمولا در نوجوانی فراوان است. نوجوان جرات نمی کند که با یک ناشناس صحبت کند، در مقابل گروهی از افراد سخن بگوید، در یک فعالیت فرهنگی و یا ورزشی مورد علاقه اش شرکت کند و یا تلفن کند، و گاهی این کمرویی جنبه انتخابی دارد، مثلا نوجوان فقط در مقابل نوجوان جنس مخالف، در چهار چوب آموزشگاهی یا در مقابل بزرگسالان دچار کمرویی می شود، در زیربنای این کمرویی معمولا می توان یک زندگی خیال پردازانه عینی را مشاهده کرد. ترس وافر نوجوان این است که خیالبافی هایش توسط شخص دیگری کشف یا حدس زده شود، به خصوص هنگامی که خصم، موضوع اصلی خیال پردازی هایش باشد.

در اغلب موارد کمرویی در خلال نوجوانی باقی می ماند و بنظر می رسد که با ورود به زندگی فعال دوره بزرگسالی، خود به خود کاهش می یابد.( مارسلی وبراکویند،۱۹۸۴ به نقل از دادستان، ۱۳۷۶) اما گاهی نیز کمرویی فرد شدیدمی شود و در نهایت باید گفت که هر چند همه کودکان منزوی به بیماری روانی دچار نمی شوند، این حقیقت که عده ای از نوجوانان کمرو، به بزرگسالانی افسرده و بی کفایت از نظیر اجتماعی تبدیل خواهند شد، دلیل کافی برای توجیه مسئله است.

خانواده اولین و مهمترین محیطی است که کودک در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا می کند. طبق تحقیقات بیشتر روانشناسان و جامعه شناسان تجارب سالهای اول کودکی که معمولا در خانواده ایجاد می گردد، سازنده زیر بنای شخصیت و رفتارهای بعدی کودک است(احدی و بنی جمالی، ۱۳۷۱).

باتوجه به اینکه خانواده اولین محیطی است که کانون رشد فرزندان می باشد. پس شیوه های مختلف فرزند پروری و روشهای تربیتی والدین می تواند با افزایش و با کاهش کمرویی فرزندان رابطه داشته باشد.

 • فصل اول ( کلیات پژوهش )
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • هدف پژوهش
 • اهمیت وضروریت پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • متغیرهاو تعریف اصطلاحات
 • فصل دوم ( مروری بر ادبیات پژوهشی )
 • تعریف روان شناسی
 • شیوه های فرزند پروری
 • جایگاه خانواده
 • رویکرد نظام نگر
 • فقدان عاطفی خانواده
 • تعریف اختلالهای روانی و انواع آن
 • علائم مربوط به جنس، سن و فرهنگ خاص
 • مفهوم بازداری یا وقفه
 • عوامل کمرویی
 • کمرویی و ارتباط آن با بعضی از ویژگی های روان شناختی
 • پیشینه عملی پژوهش
 •  فصل سوم( روش پژوهش )
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزارهای اندازه گیری
 • ابزار آماری
 • طرح کلی پژوهش
 • فصل چهارم ( یافته ها ی پژوهش  )
 • تحلیل واریانس یک طرفه
 • آزمون تعقیبی توکی
 • فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
 • طرح پژوهش
 • بررسی یافته ها
 • نتیجه گیری
 • محدودیت پژوهش
 • پیشهادات
 • منابع فارسی
 • پیوست الف