شناخت روشهای تقویت انگیزه و روحیه ی پژوهشگری و مطالعه در بین دانش آموزان

کد محصول: OL174

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
توصیف وضعیت موجود
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش در کلاس و مدرسه
گردآوری اطلاعات و شواهد ۱

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
پیشینه ی تحقیق

فصل سوم
اقدامات انجام شده
گرد آوری شواهد ۲
نتیجه گیری

فصل چهارم
پرسشنامه

منابع و مآخذ