اطلاعیه

رابطه سبک زندگی با خلاقیت،شخصیت و ارزش های شخصی و مقایسه آن در خانم ها و آقایان

کد محصول: OL135

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  ۱
فصل اول
طرح تحقیق  ۲
مقدمه  ۳
عنوان تحقیق  ۴
تعریف عملیا تی واژه ها ۴
کاربرد تحقیق  ۴
هدف تحقیق ۵
فرضیه ها ۵

فصل دوم
پیشینه تحقیق ۶
تفکر و تفکر خلاق ۷
انواع و ابعاد تفکر ۷
تجربه ۸
دنیای بیرونی ۹
سبک های فکری  ۹
پنج صفت  افراد خلاق  ۱۱
خلاقیت و ماهیت آن ، فرآیند و نظریه ها  ۱۲
مکتب روان کاوی و روان کاوی جدید ۱۳
تداعی گرایی و رفتار گرایی ۱۴
گشتالت و شناخت گرایی ۱۵
نظریه شناختی  ۱۵
انسان گرایی  ۱۶
مکتب روان سنجی  ۱۸
مکتب عصب شناختی  ۱۸
فرآیند خلاقیت ۱۹
عوامل و موانع خلاقیت ۲۱
هوش  ۲۳
خانواده  ۲۴
ویژگی های شخصیتی  ۲۵
خلاقیت و سلامت روانی  ۲۶
رابطه نبوغ با بیماری های روانی  ۲۶
انگیزه درونی و بیرونی  ۲۹
موانع فردی در بروز خلاقیت  ۳۰
موانع بیرونی  ۳۰
شیوه های آموزش خلاقیت  ۳۱
نقایص افراد خود شکوفا  ۳۳
ارزش ها وخود شکوفایی  ۳۴
سبک زندگی  ۳۵
نیروی خلاق خود  ۳۶
سبک زندگی و سلامت ۳۸
سبک زندگی وبیماری ها  ۳۹
سواد سلامتی  ۴۰
زندگی سالم ۴۰
عوامل جسمانی  ۴۱
عوامل روانی – اجتماعی  ۴۱
عوامل معنوی  ۴۳
ارزش ها ۴۳
مفهوم ارزش در علم اقتصاد ۴۴
مفهوم ارزش در فلسفه  ۴۴
مفهوم ارزش در دین  ۴۵
مفهوم ارزش در جامعه شناسی  ۴۵
مفهوم ارزش در روان شناسی ۴۶
ویژگی های ارزش ها از غیر ارزش ها  ۴۶
ارزش و ویژگی خاص (Value and trait)  ۴۷
ارزش و رفتار (Value and Behavior) ۴۷
نقش ارزشها در زمینه بهداشت  ۴۸
روان شناسی شخصیت ۵۰
شخصیت از دیدگاه مردم ۵۱
شخصیت از دیدگاه روان شناسی ۵۱
ماهیت شخصیت و انسان ۵۲
نقش وراثت زیستی در رشد شخصیت ۵۲
رابطه فرهنگ و شخصیت ۵۳

فصل سوم
روش انجام تحقیق  ۵۴
روش انجام تحقیق  ۵۵
جامعه آماری  ۵۵
روش و  ابزار جمع آوری اطلاعات  ۵۶
متغییر ها  ۵۶

فصل چهارم
توصیف اطلاعات آماری ۵۷
۱-۱ همبستگی بین تحصیلات و  سن با همه آیتم ها  ۵۸
۱-۲  رابطه سبک زندگی با همه آیتم ها ۵۹
۱-۳ همبستگی خلاقیت شخصیت و ارزش ها  ۶۹
۱-۴ رابطه شخصیت با ارزش ها ۸۰
۱ -۵ مقایسه میانگین در همه آیتم ها و نسبت آن به خانم ها و آقایان ۸۱
۱-۶ مقایسه مجردها و متأهل ها در همه موارد ۸۳

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری  ۸۵
۱-۱   همبستگی بین تحصیلات و سن با همه آیتم ها  ۸۶
رابطه سبک زندگی با سن و تحصیلات ۸۶
همبستگی بین خلاقیت با سن و تحصیلات  ۸۷
رابطه شخصیت با سن و تحصیلات  ۹۰
رابطه ارزشها با سن و تحصیلات  ۹۱
۱-۲ رابطه سبک زندگی با همه آیتم ها  ۹۱
۱-۳ همبستگی خلاقیت ، شخصیت و ارزش ها  ۱۱۰
۱-۴ رابطه شخصیت با ارزش ها  ۱۲۶
۱-۵  مقایسه میانگین در همه آیتم ها و نسبت آن به خانم ها و آقایان  ۱۲۹
سبک زندگی ۱۲۹
خلاقیت   ۱۳۰
شخصیت  ۱۳۱
۱-۶ مقایسه مجردها و متأهل ها در همه موارد  ۱۳۲
نتیجه گیری  ۱۳۴
محدودیت ها  ۱۳۵
پیشنهادات  ۱۳۶
منابع ومأخذ ۱۳۷

فصل ششم
مقاله  ۱۳۸
عنوان پژوهش ۱۳۹
مقدمه  ۱۳۹
هدف تحقیق و فرضیه ها  ۱۴۰
خلاقیـت  ۱۴۰
سبک زندگی  ۱۴۱
ارزش ها  ۱۴۱
روش انجام تحقیق  ۱۴۱
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات  ۱۴۲
نتیجه گیری  ۱۴۲
محدودیت ها  ۱۴۳
کلام آخر  ۱۴۴
ضمائم  ۱۴۵
جدول ۱-۱  ۱۴۶تا ۱۴۹
جدول ۲-۱  ۱۴۹-۱۶۴
جدول ۳-۱  ۱۶۵-۱۷۲
جدول ۴-۱  ۱۷۳-۱۷۵
جدول ۵-۱  ۱۷۶-۱۸۴
جدول ۶-۱  ۱۸۵-۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.