اطلاعیه

بررسی تاثیر دعا در کاهش اضطراب دانشجویان

کد محصول: OL51

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده پژوهش :
فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی :
۱-۴-۲- اهداف جزئی :
۱-۵- فرضیۀ پژوهش :
۱-۶- سؤال پژوهش :
۱-۷- متغیرهای تحقیق :
۱-۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی :
اضطراب :

فصل دوم : پیشینۀ تحقیق
۲- پیشنیۀ تحقیق :
۲-۱- مفهوم دعا در لغت و اصطلاح :
۲-۱-۱- دعا از نظر لغوی :
۲-۱-۲- « دعا » از نظر اصطلاحی :
۲-۲- تعریف دعا :
۲-۳- نقش سازندگی دعا :
۲-۴- اثر اقتصادی دعا :
۲-۵- اثر سیاسی و تربیتی دعا :
۲-۶- ارزش و اهمیت دعا :
۲-۶-۱- فرامین دین دربارۀ پرداختن به دعا :
الف- اوامر خداوند متعال و معصومین دربارۀ دعا
ب- امر به دعا، از وظایف پیامبران.
۲-۷- فلسفۀ دعا و دلایل ارزش و اهمیت آن :
۲-۸- مفهوم دعا :
۲-۸-۱- خواندن و خواستن :
۲-۸-۲- ندا دادن، صدا زدن :
۲-۸-۳- استغاثه و پناه خواستن و یاری خواستن :
۲-۸-۴- پرستش کردن :
۲-۹- فلسفۀ دعا :
۲-۹-۱- فلسفه و هدف نهایی از دعا کردن اجابت نیست :
۲-۹-۲- فلسفۀ دعا :
۲-۹-۳- دعا ، عامل توجه به توحید باریتعالی و یأس از غیر خدا :
۲-۱۰- فواید دعا :
۲-۱۰-۱- آرامش دل، کمال بُعد درونی :
۲-۱۰-۲- نیل به حاجات، کمال بُعد دنیوی :
۲-۱۰-۳- ارتقاء به مقام قرب و فلاح و نجاح ، کمال بُعد اخروی :
۲-۱۱- سیر به سوی کمال :
۲-۱۱-۱- مراحل سیر :
۱- مرحلۀ تحلیه :
۲- مرحلۀ تخلیه :
۳- مرحلۀ تجلیه :
۴- مرحلۀ فنا :
۲-۱۳- یا خدا و آرامش روانی :
۲-۱۵- بررسی برخی از عوامل پیدایش اضطراب در دوران جوانی :
۲-۵۱-۱- خانواده :
۲-۱۵-۳- نقش فرد در رابطه با اضطراب :
۲-۱۶- تعریف اضطراب و علل اضطراب :
۲-۱۷- درمان اضطراب توسط تربت امام حسین (ع) :
۲-۱۸- دعا از دیدگاههای مختلف
۲-۱۸-۱- دعا از دیدگاه دانشمندان غیر اسلامی :
۲-۱۸-۲- دعا از دیدگاه دانشمندان اسلامی :
۲-۱۸-۳- دعا از دیدگاه معصومین :
۲-۱۸-۴- دعا از دیدگاه صحیفۀ سجادیه :
۲-۱۹- سوابق تحقیقات

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳- روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق :
۳-۲- جامعۀ تحقیق :
۳-۳- نمونۀ تحقیق و روش نمونه گیری :
۳-۴- ابزار تحقیق :
۳-۵- اعتبار و پایایی ابزار تحقیق :
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات :
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل آماری :
۱. ضریب همبستگی خطی پیرسن (Correlation) :
۲. آزمون کولموگروف اسمیرنف (K-S) (نرم افزار SPSS/PC)

فصل چهارم : تحلیل آماری
توصیف داده ها :
الف- توصیف آماری داده ها :
Group
نمودار هیستوگرام نمرۀ اضطراب گروه دعا نمی خواند
جدول توزیع فراوانی گروه دعا نمی خواند
شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره اضطراب گروه ها
جدول توزیع فراوانی گروه دعا نمی خواند

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری :
از جمله ویژگیهای اضطراب :
۵-۲- نتیجه گیری کلی :
۵-۳- محدودیت های تحقیق :
۵-۴- پیشنهادات :

فهرست منابع :
۱- آتشبار – علیرضا – (۱۳۷۵) –مقاله میزان اضطراب – ا فسردگی دانشجویان پسر – زابل
۲- انصاری – محمد – (۱۳۸۴) – آداب دعا و ادعیه قرآنی – قم – انتشارات شاکر
۳- احمدوند – محمدعلی (۱۳۸۲) – بهداشت روانی – تهران – انتشارات پیام نور
۴- ایزدی – علی – (۱۳۷۶) –مقاله کارشناسی دینی عربی
۵- احمدی- حسین – (۱۳۷۷) – دعا و تربیت – تهران – انتشارات تزکیه
۶- امیر تیموری – غلامعباس – (۱۳۷۵)مقاله پایگاه اجتماعی و اضطراب دانشجویان دختر شهرستان بافت – کرمان
۷- برازش – علیرضا – (۱۳۶۸) – قرآن صاعد پژوهشی پیرامون دعا – تهران- انتشارات امیرکبیر
۸- رجبی – محمود – (۱۳۷۵) –مقاله میزان اضطراب و افسردگی بین دانشجویان پسر – رفسنجان
۹- رسولی – حاج سید هاشم – (سنه ۳۲۹ هجری ) – اصول کافی – تهران- انتشارات علمیه اسلامی
۱۰- زنگی آبادی – علی – (۱۳۷۲) – پایان نامۀ شمارۀ ۲۷- کارشناسی دینی و عربی – کرمان
۱۱- سیدجعفری – سید حسن – (۱۳۷۸) – پایان نامۀ بررسی نقش دعا در کاهش اضطراب دانشجویان – کرمان
۱۲- شفیعی مازندرانی – سید محمد – (۱۳۸۲) – درمان نگرانی و اضطراب در نگرش اسلامی – انتشارات نصر
۱۳- شرفی – محمدرضا – (۱۳۶۶) – مجله تربیت – تهران
۱۴- شیرازی – رضا – (۱۳۷۲) – داستان زندگی امام سجاد – انتشارات پیام آزادی
۱۵- شهیدی – سیدمحمدباقر و شهرستانی – هبته الدین – دعا و تهلیلات قرآن
۱۶- صانعی – صفدر – سلامت تن و آرامش روان در اسلام – تهران – انتشارات عبدالرحیم علمی
۱۷- قرائتی – محسن – (۱۳۷۲) – نماز – انتشارات طرح اقامۀ نماز
۱۸- قمی – شیخ عباس – (هفده ربیع الاول ۱۴۱۲) – دعای کمیل – تهران – انتشارات خزر تهران
۱۹- کاویانی – حسین – مصاحبه و آزمونهای روانی
۲۰- مظاهری – (۱۳۷۰) – جبهه و جهاد اکبر – انتشارات واحد آموزش عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۱- محمودی – علیرضا (۱۳۷۷) –مقاله میزان اضطراب دانشجویان – بابک
۲۲- هاشمی نژاد – سید حسین – دعا سلاح مؤمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.