بررسی رابطه ی بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

کد محصول: OL34

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
(
کلیات تحقیق)
مقدمه:
بیان مسئله :
اهداف تحقیق :
اهمّیّت وضرورت درست تحقیق:
فرضیه تحقیق:
متغیرهای تحقیق:
واژه هاومفاهیم وتعاریف عملیّاتی
فصل دوّم:پیشینه وادبیات تحقیق
تعریف استرس:
تعریف استرس:
تاریخچه و وضع فعلی استرس:
روشهای پیش گیری از ایجاد استرس:
هدفهای کوتاه مدت :
هدفهای دراز مدت :
هدف نهایی:
سازگاری با استرس:
موقعیتهای استرس زای روانی
گامهایی که در واکنشهای استرسی وجود دارد
الگوهای سازشی
واکنشهای عملی جهت دار
توانشهای ذهنی:
هوش چیست؟
رابطه هوش با سن
آزمونهای سنجش هوش
گروههای هوشی در جامعه
رابطه هوش با جنس
رابطه هوش با نژاد
رابطه هوش با عملکرد شغلی
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
روش تحقیق
فصل چهارم
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها
مقدمه
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری:
ضمایم
پرسش نامه استرس
پرسش نامه مکعبهای کهس
منابع ومأخذ:
مقدمه:
کلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیر از کلمه فشاردر فارسی نداردو آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند ،‌لذا از همان لغت استرس که استفاده جهانی پیدا کرده است استفاده می کنیم. بنا بر گفته تعدادی از دانشمندان، تمام بیماریهای موجود در انسان ازجهاتی با استرس ارتباط دارند. این بیماریها تنها شامل امراض روانی یا بیماریهای روان تنی نمی شود، بلکه در برگیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان، سل و مانند آن نیز هستند.از سال هاای قبل درآزمایشگاه ها دانشمندان با وارد آوردن استرس بر حیوانات، آنها را مبتلا به انواع امراض جسمانی کرده اند. مثلا” در سالهای ۱۹۷۹ دو محقق به نام اسکلار و انیسمان با تحریک عصبی موش هایی که دچار سرطان بودند به وسیله شک الکتریکی، مشاهده کردند که در موش هایی که در معرض تحریک عصبی بودند سرطان به سرعت نشوو نما کرد و مرگ آنها تسریع شد در انسان تحقیقات در زمینه رابطه استرس با بیماریها به ویژه امراض جسمی، اخیرا” شروع شده است و لی قبل از اینکه به ذکر نظریات مربوطه در رابطه با هوش و تاثیر استرس به آن بپردازیم باید گفت که استرس هم می تواند تاثیرمثبت و هم تاثیر منفی بر روی افراد داشته باشد و تفاوت مشخصات بدنی و روانی افراد بسیار زیاد و وسیع است. به این صورت که ممکن است فردی در یادگیری مسائل خیلی مضطرب و دقیق باشد و دیگری اصلا” اهمیت ندهد که تمام اینها به روحیه افراد برمی گردد و می تواند در جهت مثبت یا منفی قدم بردارد. افراد بسیار کم هوش وجود دارند که حتی قادر به راه رفتن و غذا خوردن و… دیگر نیستند و باز هم دچار استرس می شوند و برعکس افراد با هوش دیگر که اصلا” استرس ندارند که تمام اینها به سازمان روانی فرد بستگی دارد حتی این موارد می تواند در احساسات و روحیات افراد هم نقش داشته باشد که تمام اینها می تواند ربطی به سازمان هوش و فشار استرس بر آدمی باشد. (سعید – شاملو- ۱۳۸۲)