بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی کودکان

کد محصول: OL29

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه :
طرح مسأله و بیان موضوع
حوزه‌ها و مفاهیم نظری
یادگیری اجتماعی-مشاهده ای؛
پیامدهای کودک آزاری
تعریف مفاهیم
تعریف پرخاشگری:
تعریف کودک‌آزاری
سؤالات و فرضیات پژوهش
روش شناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری
یافته‌ها و داده های آماری
گزارش آزمون فرضیه‌ها:
کودک‌آزاری معضل است یا اغراق؟
کودک‌آزارها، قربانیان قبلی کودک‌آزاری
پیامدهای کودک آزاری
اهدالدین سلگی
پیامدهای کودک آزاری در اجتماع
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادات و محدودیتهای پژوهش
منابع