بررسی وضعیت خانوادگی وتحصیلی نوجوانان سارق (۱۴-۱۱)ساله کانون اصلاح و تربیت مشهد

کد محصول: OL1

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
فهرست مطالب :

چکیده
۱-فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه
۱-بیان مسئله
طرح و تعریف مشکل
زمینه مشکل
۱-۲-سوالها
۱-۳-اهمیت تحقیق
۱-۴-هدفهای تحقیق
۱-۵-تعریف اصلاحات
۲-فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
۲-مقدمه
۲-۱- مفهوم جنایتکاری و بزهکاری
۲-۲-وضع کنونی شناسایی‌ها
۲-۳-علت‌شناسی بزهکاری
۲-۴-پیشگیری بزهکاری نوجوانان
۲-۵-ملاحظات کلی :
۲-۶-نظریه‌ها و پژوهشهای دیگران درباره دزدی
۲-۶-۱-دزدی و مالکیت
۲-۷-انواع دزدیها
۲-۸-جریان عمل دزدی
۲-۹-شخصیت کودکان و نوجوانان فرد
۲-۱۰-برخورد دیگران
۲-۱۱-عوامل موثر در سرقت
۲-۱۲-خانواده و نوجوانان
۲-۱۲-۱-تعریف خانواده
۲-۱۲-۲-خانواده‌های متلاشی شده
۲-۱۳-جدایی و طلاق
۲-۱۳-۱-اثر جرم‌زدایی طلاق
۲-۱۳-۲-قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق
۲-۱۳-۳-مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی
۲-۱۴-ناپدری و نامادری
۲-۱۵-اختلافات خانوادگی
۲-۱۶-تحقیقات انجام شده
۳-فصل سوم (طرح تحقیق)
۳-۱-روش تحقیق
۳-۲-آزمودنیها
۳-۳-ابزار جمع‌آوری داده
۳-۴-روش در تجزیه و تحلیل داده
۴-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
۴-۱-مقدمه
۴-۲-یافته‌های تحقیق
۴-۳-تجزیه و تحلیل داده‌ها
۵-فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)
۵-۱-خلاصه تحقیق
۵-۲-بررسی یافته‌ها
۵-۳-کاربرد یافته‌ها
۵-۴-پیشنهادها
۵-۵-محدودیت‌های تحقیق
الف : فهرست منابع
ب : پیوستها