پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA44- مقاله علوم اجتماعی : بررسی رابطه بین خشونت علیه کودکان و رفتار پرخاش گرایانه آنها در آینده

کد محصول :SA44

تعداد صفحات : 90 صفحه

فرمت فایل : word 

قیمت : 27000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق
4-1 اهداف تحقیق
1-4-1 اهداف کلی
2-4-1 اهداف جزئی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه
2-2 پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی
1-2-2 پیشینه تحقیقات خارجی
2-2-2 تحقیقات داخلی
3-2 خشونت خانوادگی ) تعاریف ، نظریهها و مفاهیم(
4-2 پرخاشگری ابزاری
الف(تئوری رفتار غریزی
ب(تئوری زیست شناختی اجتماعی
ج(نظریه پالایش روانی
د(دیدگاه های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی
5-2 سن و جنسیت کودکان در کودک آزاری
7-2 خشونت علیهِ کودکان و چند باورِ اشتباه
6-2 اثرات بیتوجهی و خشونت علیه اطفال
1-6-2 عدم اعتماد و اطمینان به دیگران
2-6-2 احساس بیارزشی و آسیبدیدگی
3-6-2 بیثباتی عاطفی
7-2 انواع خشونت علیه اطفال
1-7-2 خشونت روانی
2-7-2 خشونت در قالبِ بیاعتنایی
3-7-2 خشونت جسمی )فزیکی(
فرضیات تحقیق
فرضیه اهم
فرضیه های اخص
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
مدل تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 نوع و روش تحقیق
3-3 جامعه آماری
1-3-3 جامعه ی
2-3-3 حجم نمونه
4-3 آزمونهای آماری
5-3 تعریف مفاهیم و متغیرها
6-3 روایی
7-3 اعتبار محتوایی تحقیق
7-3 جدول مورگا
8-3 تعریف نظری واژه ها
1-8-3 خشونت روانی
2-8-3 خشونت در قالبِ بیاعتنایی
3-8-3 خشونت جسمی )فیزیکی(
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه
2-4 توصیف داده ها
جنسیت
سن افراد
محل زندگی
تحصیلات مادر
تحصیلات پدر
3-4 آزمون فرضیات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 نتیجه گیری فرضیه ها
3-5 پیشنهادها
1-3-5 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق
4-5 محدودیتها
1-4-5 محدودیت تحقیق
5-5 پیشنهادات قابل تعمیم
6-5 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی

منابع

1-1 مقدمه

خطرات كودكی و نوجوانی وقتی آمیخته با دعواها، اختلافات و كشمكش های پدر و مادر شود چندان تأثیر دیرپا و عمیقی بر ذهن و روان فرد می گذارد كه همه رفتارها و واكنش های او را در جوانی، میانسالی و حتی پیری، تحت تأثیر قرار می دهد. خشونت های خانوادگی بر موقعیت های تحصیلی شغلی و اجتماعی قربانیان خشونت، پیوستگی اش را باز می یابد و تبدیل به چرخه ای می شود كه از نسلهای بعدی قربانی می گیرد.

دخترانی كه بخش زیادی از زندگی خود را در سایه خشونت های خانواده به سر برده اند، نمی توانند در نقش مادرانه كه بعدها بر عهده می گیرند برای فرزندان خود سرچشمه مهر و محبت باشند و به همین صورت پسران نیز نمی توانند نقش پدرانه مناسبی ایفا كنند. (هاشمی،1388، ص1381).

زمانی كه خانواده به عنوان پایه اساسی یك جامعه مطرح می شود و ادعا بر این است كه فرد در این نهاد، احساس امنیت و آرامش می كند، وجود خشونت باعث از میان رفتن همه این پیش زمینه ها می شود.

جامعه شناسان معتقدند "خشونت در خانواده" تعریف مشخصی ندارد و تنها موارد ضرب و جرح را جزو خشونت می دانند. در صورتی كه بسیاری از خشونت ها با اینكه فیزیكی نیستند از لحاظ روانی مخرب و خرد كننده اند. به طوری كه در تحقیقی عنوان شده است كه بیشترین مورد همسر آزاری، آزار روحی و روانی، ضرب و شتم و برخورد فیزیكی است و بیش از 60 درصد زنان كم محلی و بیش از 30 در صد نیز از تحقیر و سرزنش یاد كرده اند. (روزنامه جام جم، ص1381).

1-2 بیان مسئله

شاید بارزترین نشانه های وقوع خشونت در یك خانواده نسبت به كودكان باشد. هر چند، خشونت بحثی است كه باید آن را با فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه سنجید، اما نباید فراموش كرد رفتارهای خشونت آمیز به ظاهر ملایم نسبت به كودكان مثل پس گردنی یا پشت دست زدن، می تواند بر اثر زمان به موارد خشن تر تبدیل شود(پارسائی، 1388،ص 120).

خشونت نسبت به كودكان، در میان همه اقشار اجتماعی دیده می شود و محدود به خانواده خاصی نیست اما شدت و حدت اعمال خشونت می تواند در هر خانواده متفاوت باشد(همان منبع،ص 120).

خانواده هایی كه تنبیه بدنی را در مورد فرزندانشان مؤثر می دانند، به این امر واقف نیستند كه نوعی تعارض غیر قابل جایگزین میان خود و فرزندانشان پایه ریزی می كنند، تعارضی كه علت اصلی آن تنبیه بدنی است. چنین والدینی كه كوچكترین اشتباه را از سوی فرزندان غیر قابل بخشش می دانند و كارهای مثبت فرزند را نادیده می پندارند و بدون تشویق، از كنارش می گذرند باعث می شوند كه كودك با قهر و كینه نسبت به خشونت والدین بزرگ شود. البته باید توجه داشت اعمال خشونت پدر و مادر نسبت به كودك با هم تفاوت دارد. پدر معمولاً برای نظارت رفتار كودك، او را تنبیه می كند اما مادر به دلیل خواسته ها و تقاضای زیاد كودك خشونت می ورزد. نتایج آخرین تحقیقات نشان داده است، زنان شاغل كمتر از زنان خانه دار فرزند خود را تنبیه می كنند و احتمالاً علت آن است كه زنان شاغل با مسئولیت های خارج از خانه و دور بودن از كودك، از همراهی یكنواخت كودكشان و توقعات بی شمار او آزادند و در ساعت های اندكی كه با كودك به سر می برند ملایمت بیشتری نسبت به او نشان می دهند(همان منبع،ص 121).

یكی از مهمترین خشونت های روانی در كودك زمانی است كه با بی توجهی والدین مواجه می شود و احساس می كند كسی حمایتگرش نیست و همیشه تنهاست. از این رو خانواده ها در سراسر جهان می توانند هم به عنوان نخستین جایگاه رشد خشونت علیه كودكان و هم به عنوان اولین جایگاه برای كاهش خشونت آنها محسوب شوند(همان منبع،ص 122).

تنبیهات بدنی در زمان رشد كودكان ممكن است باعث ایجاد صدمات جسمی شود، حس انتقام جویی را در آنها زنده كند و صدمات روحی فراوانی به وجود آورد. شخصی كه دوران كودكی اش با تنبیهات بدنی همراه بوده در آینده دچار عقده انتقام جویی می شود و دوست دارد به نحوی این عقده را به دیگران منتقل كند. كودكان به هر دلیلی كه از سوی پدر و مادر تنبیه بدنی می شوند، یا شاهد این رفتار هستند دچار افسردگی شده و سطح یادگیری آنها نزول و قدرت سازگاری آنها در آینده پایین می آید(همان منبع ،ص 123).

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

برخلاف باور بسیاری‌ها، سوءاستفاده اطفال تنها سیلی زدن، پس‌گردنی زدن و وارد کردن چند خراش و زخم بر بدن طفل نیست؛ این‌ها نشانه‌های ظاهری و قابل‌دید خشونت هستند. در کنار این‌ها، سوءاستفاده و خشونت روانی و نادیده گرفتن (بی‌توجهی) نیز از موارد بسیار مهم نقض حقوق طفل اند و با آن‌که در ظاهر کدام نشانه‌ای به‌جا نمی‌گذارند، ولی در حقیقت سبب وارد کردن زخم‌های عمیق و پایداری در روان و شخصیت طفل می‌شوند. متأسفانه در کشور ما لت و کوب طفل یک  رفتار پذیرفته شده است و والدین، اعضای کلان‌تر فامیل، معلمین، ملاها، و… برای “خوبی” و “تربیت” اطفال و با “نیّت خوب” گاه دست به خشونت فزیکی می‌زنند، ولی معمولاً خشونت جسمی با خشونت روانی و بی‌توجهی همراه است، و اهمیت این موضوع در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شود(هاشمی فرد، 1378،ص 59).

تشخیص دادن آنها و کمک کردن به موقع به اطفال تاثیر واضحاٌ مثبتی بر آنها خواهد داشت، چرا که هر چه زودتر به این اطفال کمک شود، به‌همان اندازه چانس بهبودی شان بیشتر است، با آن‌که خشونت جسمی به‌علت زخم و جراحاتی آشکاری که به‌جا می‌گذارد تکان‌دهنده‌تر و ملموس‌تر است، ولی تمام انواع سوءاستفاده و خشونت به اندازۀ خشونت جسمی آشکار و واضح نیستند(همان منبع،ص 60).

 1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 اهداف کلی

بررسی رابطه بین خشونت علیه کودکان و رفتارهای پرخاشگرانه کودکان در آینده در شهر قروه.

1-4-2 اهداف جزئی

  1. بررسی رابطه بین خشونت روانی و رفتارهای پرخاش گرایانه کودکان در آینده.
  2. بررسی رابطه بین خشونت در قالب بی اعتنایی و رفتارهای پرخاش گرایانه کودکان در آینده.
  3. بررسی رابطه بین خشونت فیزیکی و رفتارهای پرخاش گرایانه کودکان در آینده.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید