تأثیر اشتغال زنان بر موفقیت خانواده

کد محصول: SA45

تعداد صفحات : ۸۰ صفحه

فرمت فایل : word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق. ۸

۱-۱ مقدمه. ۹

۱-۲ بیان مسئله. ۱۰

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۱۲

۱-۴ اهداف تحقیق. ۱۳

۱-۴-۱ اهداف کلی.. ۱۳

۱-۴-۲ اهداف جزئی.. ۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۴

۲-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۲ علل رشد اشتغال زنان. ۲۰

۲-۳ سه نوع تفکر و برداشت رایج در ارتباط با اشتغال زنان. ۲۲

۲-۴ نگاهی تاریخی به اشتغال زنان. ۲۴

۱- رم باستان. ۲۴

۲- تمدن یونان. ۲۴

۳- تمدن سومر. ۲۵

۴- ایران باستان. ۲۵

الف) زنان اشراف و بزرگان. ۲۶

ب)زنان طبقه پایین تر. ۲۶

۵- عربستان قبل از ظهور اسلام. ۲۶

۶- عصر ظهور اسلام. ۲۷

۷-اروپا در قرون وسطی.. ۲۸

۸- عصر انقلاب صنعتی تا امروز. ۲۸

۲-۵ انقلاب اسلامی و اشتغال زنان. ۲۹

۲-۶ نگاهی آماری به اشتغال زنان در ایران. ۳۰

۲-۷ آثار مثبت اشتغال زن. ۳۱

۱- بهره مندی جامعه از توان و تخصص زن. ۳۱

۲- ارتقاء سطح فرهنگی خانواده ۳۱

۳- افزایش رفاه خانواده ۳۲

۴- بهبود موقعیت فرزندان. ۳۲

۵- کاهش نرخ باروری.. ۳۲

۶-رضایت روحی و روانی.. ۳۳

۲-۸ اثرات منفی اشتغال زنان. ۳۴

۱- کاهش ارتباط با اعضای خانواده ۳۴

۲- مشکلات عاطفی و تربیتی فرزندان. ۳۴

۳- خستگی بواسطه کار مضاعف خانه و خارج از منزل. ۳۵

۴- نارضایتی شوهران. ۳۵

۲-۹ چارچوب نظری.. ۳۷

۲-۱۰ پیشینه تحقیقات.. ۴۲

تحقیقات خارجی.. ۴۲

تحقیقات داخلی.. ۴۹

۲-۱۱ فرضیات تحقیق: ۵۳

۲-۱۱-۱ فرضیه کلی.. ۵۳

۲-۱۱-۲ فرضیه فرعی.. ۵۴

۲-۱۳ مدل علی.. ۵۵

فصل سوم: کلیات تحقیق. ۵۶

۳-۱ روش تحقیق. ۵۷

۳-۲جامعه آماری.. ۵۷

۳-۳ محدوده مکانی.. ۵۸

۳-۴ محدوده زمانی: ۵۸

۳-۵ حجم نمونه. ۵۸

۳-۶ نحوه جمع آوری داده ها ۵۸

۳-۷ محدودیت های تحقیق : ۵۸

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱ مقدمه. ۶۱

۴-۲ توصیف داده ها ۶۲

۴-۳ آزمون فرضیات: ۶۵

فرضیه اول: بین میزان تحصیلات مادر بر موفقیت خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟. ۶۵

فرضیه دوم: بین کار کردن مادر و موفقیت خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟. ۶۶

فرضیه سوم: بین سطح زندگی و شغل مادر بر موفقیت خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟. ۶۸

فرضیه چهارم: بین سن مادر و موفقیت خانواده رابطه معناداری وجود دارد؟. ۶۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۱

۵-۱ مقدمه. ۷۲

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات.. ۷۳

۵-۳ پیشنهادات.. ۷۵

۵-۴ محدودیتها ۷۵

۵-۴-۱محدودیت تحقیق. ۷۵

منابع و مآخذ. ۷۶

پرسشنامه اشتغال زنان. ۷۸

۱-۱ مقدمه

شرایط خاص بعد از انقلاب صنعتی و جنگ جهانی و فشارهای اقتصادی وارده به خانواده ایجاب می کند که زنان با اشتغال در بخش های صنعت کشاورزی و خدمات حضوری بیش از پیش داشته باشند و تمام یا بخشی از درآمد خانواده را تأمین کنند. به طور کلی زنان تحصیل کرده بیشتر از دیگر زنان می توانند از طریق منابع درآمد خود یا منابع شوهر به خانواده خود کمک کنند و آمادگی بیشتر برای ایفا وظیفه در مراحل اولیه آموزش فرزندان خود داشته باشند. در نتیجه زنان تحصیل کرده و شاغل بهتر و بیشتر می توانند به فرزندان خود برسند تا زنان کم سواد و بی سواد و غیر شاغل. آموزش زنان برای مشارکت آنان در زندگی اقتصادی تأثیر مثبت دارد و امکان اشتغال را گسترده تر می کند همچنین توقعات و انتظارات را به طور قابل ملاحظه ای افزایش  می دهد و در مقابل نفوذ سنتهای فرهنگی را تضعیف می کند.آموزش آثار غیر مستقیم ولی مثبت دارد. امروزه تعدادی از زنان در خارج از خانه کار می کنند زیرا با توسعه تکنولوزی و بالا رفتن تحصیلات زنان و دستیابی به تحصیلات مختلف و بهبود وضع کار از یک سو و علاقه زنان به حفظ استقلال افزایش هزینه های زندگی و نیز توسعه کار ها و فعالیت های خدماتی که دشواری چندانی برای زنان ندارد. به افزایش میزان فعالیت زنان انجامیده است.

زنان از یک سو پاسداری از حریم خانواده و وظیفه سنگین تربیت نسل جدید را بر عهده دارند و از طرفی ضرورتهای اقتصادی واجتماعی و سیاسی جامعه مشارکت فعال ایشان را در امور خارج از منزل الزامی ساخته است(هاشمی نسب، ۱۳۸۸، ص۳۳۳).

۱-۲ بیان مسئله

اکثر زنان شاغل، در وهله اول به جهت نیاز خانواده به پول و در درجه دوم به منظور رسیدن به خود شکوفایی کار می‌کنند. در شرایط اقتصادی کنونی با کاهش درآمدهای واقعی، خانواده‌ها دریافته‌اند که، کار کردن زن و مرد هر دو به منظور تأمین نیازهای خانواده در حدی که پیش از این به وسیله یک نان آور به دست می‌آمد، اساسی است و حتی بسیاری از خانواده‌ها به منظور حفظ خود از غلتیدن در ورطه فقر، این امر را ضروری و حیاتی می‌دانند. اکثر زنان مجرد، مطلقه و مادران بیوه برای اجتناب از فقر خود را ناگزیر از کارکردن می‌بینند. در هر صورت بیشتر زنان حتی اگر خانواده به پول نیاز نداشته باشد نیز، حاضر به رها کردن شغل خود نیستند(جیرانی، ۱۳۸۰، ص۳۴).

مطالعات نشان می‌دهد که حتی در بین خانواده‌هایی که مشکلات اقتصادی دارند، سرعت برگشت به کار زنان پس از زایمان، به وضعیت شغلی قبلی و بازخوردهای مثبت آنان نسبت به اشتغال خویش، بستگی دارد، بنابراین نیاز اقتصادی ممکن است اکثر زنان را تشویق به مشارکت در بازار کار کند، اما عوامل دیگری آنان را وا‌ می‌دارد تا بعد از بچه‌دار‌شدن مجدداً به کار خود بازگردند آن هم تلاش برای موفقیت خانواده است.

بازنگری‌های متعددی که در تحقیقات مربوط به اشتغال مادران انجام شده نشان می‌دهد عوامل میانجی اشتغال مادران، بر روابط خانوادگی اثر قطعی دارد. حمایت همسر از اشتغال زن، کلید موفقیت خانواده‌هایی است که زن و مرد هر دو شاغل هستند. البته اشتغال مادر به خودی خود ممکن است عامل خشنودی در روابط زناشویی نباشد، بلکه این قانون اشتراک شوهران در کارکردن با زنان است که می‌تواند ایجاد کننده چنین اثراتی باشد(همان منبع، ۳۵).

مادرانی که به خوبی از حمایت همسران خود برخوردارند، احساس مثبتی درباره همسر و زندگی خود دارند. از نظر مادران، کیفیت نقش‌ها بیش از تعداد نقش و یا میزان تنش‌زا بودن ظاهری آنها اهمیت دارد. حق‌شناسی و رضایت خاطر شوهران از شاغل بودن همسران، به میزان مشارکت آنها در امور خانواده و ادراک آنها از حیات شغلی و خانوادگی بستگی دارد.

 ۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

این واقعیت را باید مد نظر داشت که زنان نیمی از منابع انسانی جامعه را تشکیل می دهند و تجهیز و رسیدگی به مشکلات عدیده آنها نه تنها باعث به کار گرفتن صحیح و مطلوب آنها در نیل به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی می شود بلکه باعث ارتقاءسطح فرهنگی و رفاه و آسایش خانواده هایشان نیز می گردد. زن مسلمان به عنوان یک عنصر توانمند در عین تلاش جهت نیل به توسعه و خود کفایی جامعهوظیفه اساسی و مهم خویش را به عنوان مربی جهت تربیت فرزندان که آینده سازان جامعه اسلامی هستند معمول خواهد داشت. «بیکاری زنان و عدم مشارکت آنان در امور علاوه بر عدم به کار گیری کلیه نیروهای موجود در امر توسعه و بازسازی بر دیگر شئون اجتماعی و فرهنگی از قبیل الگوی باروری و صلاحیت ها و تجارب بیشتر برای تربیت فرزندان تاثیر منفی می گذارد. در ده سال اخیر تا حدی روشن شده است که کاهش فعالیت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توام با ازدیاد نفوس بوده است و نکته دیگر اینکه میزان بیکاری زنان تحصیل کرده بیشتر از مردان است .در سال ۱۳۶۵از هر ۱۰۰فارغ التحصیل مرد۱۰نفر واز هر۱۰۰نفر فارغ التحصیل زن ۳۰نفر بیکار و جویای کار بوده اند». (دکتر توسلی-۱۳۷۵).

 به کار گیری بیشتر زنان –خصوصا زنان تحصیل کرده- در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به مجموع نظام اقتصادی و برنامه ریزی کشور و پیدا کردن راه حل هایی برای مبارزه با فقر و رسیدن به رفاه نسبی و توزیع عادلانه در آمد سرانه ضرورت دارد و موجبات موفقیت خانواده با این کار فراهم می شود. بنابراین لازم است موفقیت و نقش زنان در فعالیت های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جایگاه شایسته خود رادر نظام نوین اقتصادی پیدا کند(همان منبع، ۱۱۰).