پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA8- مقاله روانشناسی بررسی رابطه ی خلاقیت با عزت نفس و خودکارآمدی عمومی در دبیرستان

 کد محصول: SA8

تعداد صفحات: 100 صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت: 28000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه...2

1-2 بیان مسئله.4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق..6

1-4 اهداف تحقیق...7

1-5 فرضیه های تحقیق8

1-6 مدل تحقیق...9

1-7 متغییر پیش بین و ملاک9

1-8 تعریف نظری واژه ها..10

1-9 تعریف عملیاتی واژه ها...11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: خلاقیت

2-1 مقدمه 13

2-2 تعريف لغوی ومفهومی خلاقيت..14

2-3 ضرورت خلاقیت ونوآوری ...15

2-4 آیا خلاقیت اکتسابی است یا ذاتی ؟17

2-5 ویژگی های افراد خلاق..18

2-6 مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.19

2-7 تفاوت خلاقیت و نوآوری..20

2-8 فرآیند خلاقیت و نوآوری...23

2-9 تکنیک های خلاقیت و نوآوری.23

2-10 شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری...25

2-11 ویژگیهای افراد خلاق و نوآور..26

بخش دوم: عزت نفس

2-12مقدمه28

2-13 عزت نفس چیست؟..29

2-14 چگونه اعتماد به خویشتن را بنا کنیم...30

2-15 اهمیت عزت نفس30

2-16 شرایط اساسی عزت نفس.31

2-17 دیدگاه اسلام32

2-18 تأثیر عزت نفس و روحیه بالا در زندگی...32

2-19 چگونه اعتماد به خویشتن در زمینه رفتاری پرورش دهیم ؟.33

2-20 چگونه اعتماد عاطفی به خویشتن در زمینه عاطفی پرورش دهیم ؟..33

2-21 چگونه اعتماد معنوی را پرورش دهیم ؟.33

2-22 معنی اعتماد به نفس حقیقی کدام است ؟..34

2-23 مؤلفه‌های اساسی عزت‌نفس..34

2-24 علل پیدایش خویشتن و عزت‌نفس37

2-25 نظر اریکسون درباره عزت‌نفس.39

2-26 نظر فروید درباره عزت‌نفس..39

2-27 مفهوم عزت‌نفس..40

2-28 چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟..44

2-29 دیدگاه‌های پیشگامان علوم رفتاری پیرامون عزت‌نفس...46

2-30 مفهوم ذات(خود) و تقدیر و عزت ...52

2-31 شکل‌گیری و تحول عزت‌نفس.52

2-33 روشهای تغییر و افزایش عزت‌نفس55

2-34 عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی...58

بخش سوم: خودکارآمدی عمومی

2-35 مقدمه...60

2-36 مفهوم خودكارآمدی60

2-37 اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی62

2-38 راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودكارآمدی کارکنان66

2-39 پیشینه تحقیق72

تحقیقات داخلی.72

تحققات خارجی73

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1 مقدمه.76

3-2 نوع تحقيق..76

3-3 جامعه آماري..77

3-4 حجم نمونه.77

روش نمونه گيري..77

3-5 شرح پرسشنامه78

3-6 روايي پرسشنامه..78

3-7 اعتبار( پايايي) پرسشنامه..78

3-8 روشهاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها...80

فصل چهارم : روشهاي آماري و تجزيه و تحليل مشاهدات

4-1مقدمه..82

4-2 آمار توصيفي..83

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری94

5-2 محدودیتها .99

5-2-1محدودیت تحقیق ...99

5-3 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی100

منابع

1-1 مقدمه

در طول هزاران سال گذشته، این مطلب ثابت شده است که انسان نیاز دارد که خودش را خوب بداند و تمام کارکردهایش را اخلاقی و منطقی جلوه دهد. بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است از میان این افراد کارن هورنای روشی را که توسط آن افراد تلاش می کنند خودپنداره ای خوب و مطلوب از خویش بدست آورده و از آن دفاع نمایند، را مورد بحث قرار داده است. برخورداری از اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکری و بهداشت روانی، از جمله مفاهیمی است که در رابطه ی مستقیمی با میزان عزت نفس یا احساس خود ارزشمندی فرد دارد. برای اینکه فرد بتواند از حداکثر ذهنی و توانمندی های بالقوه خود استفاده کند باید از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار باشد. از برجسته ترین ویژگی های صاحبان تفکر واگرا، داشتن عزت نفس یا احساس ارزشمندی بالاست.

عزت نفس برای اولین بار توسط ویلیام جیمز مورد بررسی قرار گرفت. سپس دانشمندان زیادی سعی بر بررسی ربطه ی بین عزت نفس و تاثیر آن بر ابعاد زندگی فرد داشته اند. اکثریت فرد هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارند افرادی که عزت نفس آنها بالاست تمایل دارند که بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف همچنین این افراد آماده تر هستند تا ارزیابی های مثبت از خودشان را قبول کنند افرادی با عزت نفس پائین احتمالاً بیشتر ارزیابی های منفی را قبول می کنند در هرصورت سعادت و موفقیت هر فرد در گرو احساس خود ارزشمندی و احترامی است که وی به خود قائل است. نیاز اساسی ما درزندگی احساس خوب در مورد خودمان است ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی، فکری، احساسی و انسانی خوب و با ارزش بدانیم. چنین احساس، انگیزه و محرک ما برای توفیق در انجام اموری است که در زندگی بر عهده داریم(حیران زاده، 1389، 221).

خلاقیت[1] یا آفرینندگی فرآیند ذهنی کشف ایده‌ها و مفاهیم، یا آمیزش ایده‌ها و مفاهیمِ موجود است که توسط فرآیند بینش خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک می‌شود. در واقع خلاقیت یعنی بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایده‌ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌ها تعبیر نموده‌اند.

در تعریفی دیگر خلاقیت بازی با تخیل و امکانات است که در حین تعامل با عقاید، افراد و محیط، منجر به ارتباطات و نتایج جدید و معنا دار می شود.

خودکارآمدی عبارتست از باور فرد، در این خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر (میلن، شیرن، اوریل[2] ، 2000 ص 101 ).

 خودکارآمدی با توجه به احساس تفکر و عمل انسانها متفاوت است (بندورا 1997 ). خودکارآمدی عموما در حوزه اختصاصی[3] در نظرگرفته می شود، بدین معنا فرد می تواند خود باوری نسبتاً محکمی در حیطه­ها و دامنه­های مختلف یا موقعیت های عملکردی خاصی داشته باشد. اما برخی از محققین یک مفهوم عمومی از خودکارآمدی متصور شده اند. این مفهوم به اعتماد کلی فرد به توانایی گذر از دامنه وسیعی از خواست ها یا موقعیت های جدید برمی گردد. خودکارآمدی عمومی بر پایه و اساس روشن شدن لیاقت و قابلیت فرد، برای کنارآمدن موثر با بسیاری از موقعیت های تنش زا می باشد. (شوارزوشولز[4] ، 2000 ).

 1-2 بیان مسئله

تورنس (۱۹۶۲)، خلاقیت را به عنوان نوعی مسأله‌گشایی مد نظر قرار داده‌است. به نظر وی تفکرِ خلاق مختصراً عبارتست از فرآیند حس کردن مسائل یا کاستی‌های موجود در اطلاعات، فرضیه‌سازی درباره حل مسائل و رفع کاستی‌ها، ارزیابی و آزمودن فرضیه‌ها، بازنگری و بازآزمایی آنها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران(سیف، 1380، 89).

خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشأت گرفته از فرآیندهای خودآگاه و ناخودآگاه انسان می‌باشد. از نقطه‌نظر یک دیدگاه علمی محصولات تفکر خلاق گاهی اوقات به تفکر واگرا ارجاع داده میشود. همانند دیگر پدیده‌ها در علم یک دیدگاه یا تعریف یگانه از خلاقیت وجود ندارد و به طور متنوع به موارد زیر منسوب شده‌است: فرآیند شناختی، محیطی اجتماعی، ویژگی فردی، شانس و همچنین مواردی مانند نبوغ، بیماری‌های روانی و شوخ‌طبعی پیوند داده شده‌است.

تعریف مناسب دیگر فرآیند فرضیات شکسته‌ است تفکرات خلاق زمانی تولید می‌شود که شخص پیش‌فرض‌ها را کنار گذاشته و یک دیدگاه جدیدی را جستجو کند که دیگران به آن نپرداخته‌اند. خلاقیت نیاز به حضور همزمان تعدادی از ویژگی‌ها از قبیل هوش، پشتکار، غیرمتعارف بودن و توانایی تفکر به سبکی خاص دارد. خلاقیت، خودکار و بدون زحمت و تلاش است و غالباً همچون تصورات ذهنی خودانگیخته به وجود می‌آید.

طبق مطالعات دانشمندان بسیاری خلاقیت و عزت نفس و مؤلفه های دیگری مانند خودکارآمدی را از جمله عوامل تأثیر گذار بر ذهن و اندیشه دانش آموزان می دانند و معتقد هستند که خلاقیت یا آفرینندگی فرآیند ذهنی کشف ایده‌ها و مفاهیم، یا آمیزش ایده‌ها و مفاهیمِ موجود است که توسط فرآیند بینش خودآگاه یا ناخودآگاه تحریک می‌شود و این نوع ابتکار و نوآوری باعث میشود که بر روی عزت نفس افراد تأثیر بگذارد از آنجایی که خودکارآمدی هم بی ربط با خلاقیت نیست بنابراین ما را بر آن داشت تا موضوع مطالعه خود را بررسی رابطه بین خلاقیت و عزت نفس و خودکارآمدی قرار دهیم.

پولر و همکاران ( 2002 ) بیان می کنند که خودکارآمدی یا ادراک خودکارآمدی در برگیرنده احساس خوشاینده فرد در انجام تکالیف است که بطور فراگیری با خلاقیت و انجام موفقیت آمیز تکالیف در تمامی انسانها مرتبط است. در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت‌نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت‌نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر مانند خلاقیت و خودکارآمدی انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم و اساسی را تأیید می‌کنند که عزت نفس بالا از عوامل مثبت و مؤثر در بهداشت روانی و عزت‌نفس پایین از عوامل مستعدکننده ناراحتی‌های روانی می‌باشد.

ویلیام جیمز در اواخر قرن نوزدهم چنین مطرح کرد که عزت‌نفس را می‌توان به عنوان رابطه میان خود واقعی و خود ایده‌آل شخص در نظر گرفت. به میزانی که خود «واقعی» در دستیابی به معیارهای خود «ایده‌آل» شکست می‌خورد، فرد احترام به خود ضعیفی را تجربه می‌کند.

خودکارآمدی یک توانایی است که در آن خود مهارتهای رفتاری، عاطفی، اجتماعی، و شناختی باید سازماندهی شده و برای اهداف بی شمار بطور موثر هماهنگ شوند بین داشتن زیر مهارتها و توانایی ترکیب آنها برای انجام عملی در شرایط دشوار تفاوت آشکار، وجود دارد. دوم حتی با وجودی که کاملاً می دانند چه کارکنند و مهارتهای لازم برای انجام آن کار را دارند، به نحو احسن در انجام کارها موفق می شوند. کارآمدی شخص، جریانهای عاطفی، هیجانی و شناختی – که انتقال دانش و تواناییها را با عمل ماهرانه تحت نفوذ دارند را فعال می سازد(جوادزاده، 1380، 67).

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 هاجر در تاریخ: پ 25 آذر 1395 ، ساعت 11:09 ق ظ
بسیار عالی
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید