پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA7- مقاله روانشناسی و علوم اجتماعی : بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8-12ساله

 کد محصول :SA7

تعداد صفحات : 88 صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت : 25000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه...1

1-2 بیان مسئله2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق4

1-4 اهداف تحقیق..6

1-4-1 اهداف کلی.6

1-4-2 اهداف جزئی..6

1-5 مدل تحقیق7

1-6 فرضیه های تحقیق..8

1-6-1 فرضیه کلی..8

1-6-2 فرضیه های جزئی.8

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها..9

1-7-1 تعریف سلامت روان ..9

1-7-2 اضطراب ..10

1-7-3 افسردگی10

1-7-4 عملکرد اجتماعی11

1-7-5 اعتیاد11

 تعاریف عملیاتی12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 بخش اول: مبنای نظری

2-1 مقدمه15

2-2 مفهوم سلامت روانی و گستره‌ی آن.17

2-3 مبانی نظری مدل‌های سلامت روانی.19

2-4 تحلیل مدل‌های سلامت روانی22

2-5 عناصر توسعه‌ی فعالیت ارتقای سلامت روانی..30

2-6 مفهوم سلامتی در مدل ارتقا.31

2-7 چشم‌اندازی نو در سلامت روانی..33

2-8 نظریه­های روان­شناختی..37

2-9 رویکردهای جامعه­شناختی .39

2-10 تئوری محرومیت نسبی40

2-11 نظریه­های خرده فرهنگ 41

2-12  نظریه پیوند افتراقی..41

2-13 نظریه ساترلند شامل 9 خصیصه ..43

2-14 مدل نظری تحقیق  در تبيين علل اعتياد.45

 2-15دیدگاه ها ونظریه های موجود در بهداشت روانی..46

2-16 هدف، ابعاد، اصول، بهداشت روانی .48

2-17 اصول بهداشت روانی..49

2-18 چهار هدف اصلی بهداشت روانی..50

2-19 رابطه احتیایاجات ونیاز ها با بهداشت روانی..50

2-20 بهداشت روانی واجتماع وخانواده .52

2-21 نقش مدرسه در بهداشت روانی..53

2-22 ضرورت بهداشت روانی در مدرسه .54

2-23 یادگیری وبهداشت روانی 55

2-24 رابطه دین با بهداشت روان56

2-25 بهداشت روانی در قرآن.58

2-26 نقش ورزش در بهداشت روان.59

2-27 آثار وفواید ورزش در بهداشت روانی.60

بخش دوم: پیشینه پژوهشی

پیشینه داخلی: .61

پیشینه خارجی: ..63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه ..67

3-2 روش تحقیق..68

3-3 جامعه ی آماری تحقیق.69

3-4 نمونه و روش نمونه گیری69

3-5 ابزار جمع آوری داده ها69

3-6 روایی و پایایی..70

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها..71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ..72

4-2 تحلیل و توصیف داده ها..73

4-3 آزمون فرضیات76

فرضیه اصلی:76

فرضیه اول:77

فرضیه دوم:78

فرضیه سوم:..79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ..80

5-2 نتیجه گیری.81

5-3 پیشنهادها.85

5-4 محدودیتها..85

5-4-1محدودیت تحقیق ..85

منابع.86

پرسشنامه

1-1مقدمه

اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و نابسامانیهای خانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی ( 1999) مسئله مواد مخدر را اعم از تولید، انتقال، توزیع ومصرف را در کنار سه مسئله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر وشکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت روانی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

سلامتی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و ناتوانی(درستکار، 1385، 78).

بنابراین به کسی فردسالم گفته می شود که نه تنها رشد کافی، وزن مناسب و تغذیه صحیح داشته باشد و از لحاظ جمعی بیماری نداشته باشد بلکه دارای رفتار و فکر سالم نیز باشد. سلامت روانی مانند سلامت جسمی، صرفاً به معنای نبودن مشکلات و بیماری نیست بلکه سلامت روان هم حالات عاطفی و هم شرایط ذهنی یعنی هم احساسات و هم افکار شما را در بر می گیرد(همان، 79).

هدف و وظیفه اصلی بهداشت روان تأمین، حفظ و ارتقای سلامت روان افراد جامعه است، به گونه ای که آنها نه تنها بیماری روانی نداشته باشند بلکه از عناصر شناختی عاطفی و هم چنین از توانایی های خود در رابطه با دیگران آگاه شده و با داشتن تعادل روانی بهتر بر استرس های زندگی فایق آیند.

1-2 بیان مسئله

خانواده یک واحد اجتماعی است .این واحد ضمن ان که کوچکترین واحد اجتماعی است ولی مهمترین و حساس ترین آنهاست که وجود آن برای بنیان وجودی اساسی انسان و بقای  جامعه ضرورت دارد.

در هر جامعه ای این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردیده .بنیان های اخلاقی و اجتماعی  کل جامعه متزلزل شده و آن جامعه به سوی اضمحلال سوق داده شده است .نمونه بارز آن وضعیت کنونی جوامع غربی است که در اثر بی توجهی به نهاد خانواده و تشکیل آن و رواج فساد اخلاقی و پدیده هایی همچون اعتیاد بنیان های اخلاقی جامعه و پیکره آن ویران شده و علیرغم پیشرفت و گسترش روز افزون علم و تکنولوژی بحران اجتماعی بی سابقه ای را ایجاد نموده است.

والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان خود را فرممی بخشند  و وضع و موقعیت اطفال در خانواده یکی از عوامل مهم و موثر در رشد شخصیت آنان است.کودکان نگرش های اجتماعی را از خانواده می آموزد و چنانچه یکی از والدین آلودگی داشته باشد فرزندان آنها بیش از هر کسی در معرض خطر آلودگی قرار خواهند گرفت.به عنوان مثال اگر مادری اعتیاد داشته باشد همین امر باعث می گردد که عواقب این موضوع یعنی اعتیاد در نزد فرزندان از بین رفته و در صورت بروز شرایط مساعد انجام تکرار مصرف مواد سها تر توسط فرزندان صورت گیرد.

اساسا به لحاظ روابط عاطفی و علایقی که بین اعضای خانواده وجود دارد خواه نا خواه چنانچه بعضی از آنها دارای آلودگی باشند  به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته  و احتمالا باعث آلودگی ان ها نیز خواهد شد و به فرض  که موجب آلودگی آن ها نشود به احتمال زیاد وضع خانوادگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و چه بسا آنان را با عواقب نا گوار و غیر قابل جبرانی مواجه خواهد ساخت .بررسی های آسیب شناسی نشان داده است که حاصل اعتیاد والدین سردی کانون و سستی پیوند عاطفی  ویرانی کانون وعوارض ناشی از تبهکاری آلودگی والدین به آموزش و تقلید ناروا احساس شرمساری نابسامانی زندگی استعداد انحراف و سرانجام منجر شدن به ارتکاب جرم می باشد.معمولا والدین واعضای معتاد خانواده تنها به فکر تهیه مواد جهت رفع نیاز خود بوده ونسبت به فرزندان وسایر اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نمی کنند.چه تعداد زیادی از این خانواده ها سرپرست ونان آور خود را که محکوم به مجازات و زندان طویل المدت شده اند از دست داده و همین امر باعث متلاشی شدن خانواده و بی سرپرستی کودک گردیده است.آلوده بودن والدین زمینه رشد را برای نابسامانی کودکان مهیا ومساعد می سازد. چه بسا کودکان که تحت تاثیر واجبار والدین قرار گرفته ودررفتار و اعمال انها مشارکت و یا معاونت نموده و بدین وسیله در منجلاب فساد گرفتار می شوند.غالبا کودکان مادران معتاد قبل از تولد بمعتاد به همان ماده ای می شوند که مادر به آن اعتیاد دارد.به همین ترتیب اگر پدرو مادر معتاد به استعمال مواد مخدر باشند چنین خطراتی را نیز برای فرزندان بوجود خواهند آورد(قربان پور، 1388، 78).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

سلامت عمومی مفهومی است که چگونگی تفکر، احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت های زندگی نشان می د هد و به درک ما از خود و زندگی مان بستگی دارد. همچنین بسته به میزان برخورداری از سلامت روان عملکرد ما در کنترل اضطراب، برقراری ارتباط با دیگران، ارزیابی ها و انتخابمان متفاوت است(نیک صالحی، 1378، 190).

در حقیقت سلامت روان چیزی بیش از عدم وجود بیماری روحی است. بدین معنی که صرفاً به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی توان سلامت روان را در یک فرد صد درصد تأیید کرد. حتی با اینکه بسیاری از ما از بیماری خاص روحی قابل تشخیص رنج نمی بریم اما واضح است که برخی از ما به لحاظ روحی سالم تر از دیگران هستیم. مطالعه ویژگی هایی که سلامت روان را می سازند تحت عنوان " روانشناسی مثبت" نام گرفته است. آنچه مسلم است حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است. شاید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد اما خدمات بهداشت روان عمدتاً به گروه کوچکی از افراد که مشکلات جدی و آشکار دارند اختصاص می یابد و به همه کسانی که از مشکلات طولانی روانی طولانی مدت رنج می برند یا افرادی که معمولا افسردگی و اضطراب را تجربه می کنند، کمک نمی کند(همان، 191).

ممکن است تشخیص و ریشه یابی مشکلات مربوط به سلامت روان دشوار باشد اما متخصصان بهداشت روان با آگاهی از علائم، این مشکلات را تشخیص می دهند، مسلما عدم درمان هر یک از مشکلات مربوط به سلامت روان مانند اضطراب و افسردگی بر شدت آن می افزاید و به این ترتیب درمان دشوار تر شده و احتمال پیدایش مشکلات عمیق تر وجود خواهد داشت، تحقیقات نشان داده است که اکثر بيماري هاي روحي از اوائل زندگي (نيمي از همه موارد تا 14 سالگي) آغاز مي شوند. شروع بسياري از موارد با علائم خفيف که به راحتي قابل رفع هستند مانند اضطراب کم يا خجالت دائمي است اما در صورت عدم درمان مي توانند بسرعت به افسردگي شديد، ترس هاي ناتوان کننده يا اضطراب باليني تبديل شوند(همان، 192).

اينکه موارد زيادي از اين بيماري ها در زمان جواني افراد (سه چهارم تا 24 سالگي) آغاز مي شود ابهام آميز است و بر تلاش بيشتر براي تشخيص و درمان در مراحل اوليه تاکيد دارد (همان، 192).

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#3 محقق در تاریخ: پ 19 فروردين 1395 ، ساعت 06:01 ب ظ
سلام امکانش هست که فصل اول رو بگذارید روی سایت یا حداقل چند صفحه از مطالب رو ایمیل کنید تا بتونم در مورد خرید این مطلب تصمیم بگیرم ؟ ممنون
نقل قول
 
 
#2 آرزو در تاریخ: ج 29 آبان 1394 ، ساعت 03:08 ب ظ
سلام خیلی ممنون از سایت خوبتان. لطفا میشه 10صفحه اول این تحقیقو به ایمیلم ارسال کنید تا به استادم نشان بدهم بعد ازتایید استادم این تحقیقو بخرم .خیلی عجله دارم ممنون
اسم تحقیق:بررسی تاثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8تا12 ساله :cry:
نقل قول
 
 
#1 صغری در تاریخ: ی 05 بهمن 1393 ، ساعت 01:11 ب ظ
SA7
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید