خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / پروژه مالی شرکت کارتن بهرام

پروژه مالی شرکت کارتن بهرام

کد محصول: hs299

فایل WORD

تعداد صفحات: ۴۶ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
هدف از تحقیق
محدوده زمانی و مکانی کارخانه
فصل دوم
مقدمه
ادبیات موضوع
خلاصه‌ای از عملکرد تأسیس کارخانه
بخش اول:
طراحی یک سیستم انبارداری
هدف از استقرار یک سیستم
فرمهای مورد نیاز در انبارداری
کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده (خرید کالا)
مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از فروشنده (خرید کالا)
مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا
مشخصات کارت انبار
بخش دوم:
طراحی یک سیستم محاسبه و پرداخت حقوق
تعریف سیستم حقوق و دستمزد
انواع سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد
بخش سوم:
توزیع کامل در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه
پرداخت حقوق و دستمزد
چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد پرداخت آن
شیوهای مختلف محاسبه و ثبت مبالغ حقوق و دستمزد و رویه‌های مربوط به آن
بخش چهارم:
ثبت یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی
شرح مختصری از عملیات تجاری مورد نظر یا تأکید بر عملیاتی که آثار حالی
دارند.
طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز و واحدهای اقتصادی
تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی
شناسایی سود و بستن حساب‌ها
تعیین کنترلهای داخلی
نحوه نگه‌داری ورودیهای کالا (روش دائمی و ادواری) و ارزیابی موجودیها
بخش پنجم:
ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکت
طر احی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز شرکت
طراحی نحوه نگه‌داری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاهها
مالیات شرکت
خلاصه و نتیجه‌گیری
نمودارها
ضمیمه
منابع و مأخذ