پروژه مالی بانک ملی

کد محصول hs79

فایل وورد

۳۷۰ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیش‌گفتار           ۱
بخش اول: تاریخچه و سیر تحولات بانکداری   ۲
فصل اول : پول و بانک         ۲
ـ پول, پول فلزی    ۳
ـ اسکناس، پول تحریری     ۴
ـ پول الکترونیکی، شبه‌پول             ۵
ـ  حجم پول درگردش، نقدینگی بخش خصوصی          ۶
ـ سرعت گردش پول و پول‌شوئی     ۶
ـ تاریخچه بانکداری            ۸
ـ بانکداری در دوره قدیم      ۸
ـ بانکداری درقرون وسطی, بانکداری در دوره جدید       ۹
فصل دوم : تاریخچه بانکداری در ایران            ۱۱
ـ تاریخچه تاسیس بانک ملی ایران   ۱۳
ـ عملیات و وظایف بانک ملی ایران    ۱۵
ـ نشر اسکناس    ۱۶
ـ اهداف و وظایف بانک‌ها     ۱۷
ـ بانک مرکزی ج.ا.ا. و وظایف آن        ۱۸
ـ شورای پول و اعتبار         ۱۸
فصل سوم : تحول بانکداری در ایران ۲۰
ـ قانون ملی‌شدن بانک‌ها   ۲۱
ـ ارکان بانکها، مجمع عمومی بانک‌ها            ۲۲
ـ شورایعالی بانک‌ها          ۲۳
ـ هیئت‌مدیره بانک‌ها          ۲۴
ـ مدیرعامل، بازرسان قانونی          ۲۵
ـ ادغام بانک‌ها     ۲۶
ـ موسسات اعتباری غیربانکی        ۲۹
فصل چهارم : نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی       ۳۲
ـ حذف بهره و برقراری سود ۳۲
ـ خودآزمایی بخش اول       ۳۵

بخش دوم : کلیات حسابداری، صندوق، صندوق‌های اجاره‌ای    ۳۸
فصل اول : کلیات حسابداری           ۳۸
ـ اصول حسابداری            ۳۸
ـ دفاتر قانونی      ۳۹
ـ دفترداری دوبل    ۴۱
ـ دارایی و بدهی  ۴۲
ـ صورتهای مالی   ۴۳
ـ حسابهای اسمی، واقعی و مختلط ۴۴
ـ دارائی‌ها           ۴۴
ـ بدهی‌ها           ۴۵
ـ درآمد   ۴۶
ـ هزینه‌ها            ۴۷
ـ انتظامی‌ها        ۴۷
فصل دوم: امور صندوق      ۴۸
ـ دریافت وجوه از مشتریان  ۴۸
ـ پرداخت وجوه به مشتریان            ۴۹
ـ کسری صندوق و عملیات حسابداری آن      ۴۹
ـ فزونی صندوق و عملیات حسابداری آن       ۵۰
ـ سیتواسیون و دفتر خزانه  ۵۱
ـ جابجایی اسکناس و عملیات حسابداری آن ۵۲
ـ تامین تمبر مالیاتی (سفته، برات، بارنامه، دسته‌چک)            ۵۳
ـ عملیات حسابداری دریافت و فروش تمبر دسته چک   ۵۵
ـ انواع دسته چک  ۵۵
فصل سوم: صندوق‌های اجاره‌ای و شرایط واگذاری       ۵۷
ـ شرایط اجاره      ۵۷
ـ عملیات حسابداری صندوق‌های اجاره‌ای     ۵۸
ـ شرایط واگذاری   ۵۹
ـ خودآزمایی بخش دوم      ۶۰
ـ فرم‌های مربوط به بخش دوم         ۶۱

بخش سوم: انواع سپرده و موضوعات مرتبط با آن       ۷۲
ـ اشخاص حقیقی و حقوقی           ۷۳
ـ شرکت‌های تجارتی         ۷۳
ـ قرارداد  ۷۴
فصل اول: سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری      ۷۵
ـ گشایش حساب جاری مشترک     ۷۶
ـ گشایش حساب جاری برای اشخاص بی سواد        ۷۶
ـ افتتاح حساب جاری برای ایرانیان مقیم کشورهای بیگانه        ۷۷
ـ افتتاح حساب جاری برای اتباع کشورهای بیگانه مقیم ایران    ۷۷
ـ افتتاح انواع حساب سپرده برای افراد نابینا   ۷۸
ـ گشایش حساب جاری برای بانکهای داخلی            ۷۹
ـ افتتاح دو یا چند حساب جاری برای یک شخص          ۸۰
ـ حسابهای دولتی            ۸۰
ـ افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی           ۸۲
ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شرکتهای درشرف تاسیس       ۸۲
ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شرکتهای به ثبت‌رسیده           ۸۳
ـ افتتاح حساب جاری برای شرکتها و موسسات خارجی          ۸۶
ـ افتتاح حساب جاری برای انجمن‌ها ۸۷
ـ انواع شرکت‌ها   ۸۸
ـ شرکتهای سهامی          ۸۸
ـ شرکت با مسئولیت محدود           ۸۹
ـ شرکت تضامنی  ۸۹
ـ شرکت مختلط غیرسهامی           ۸۹
ـ شرکت مختلط سهامی    ۸۹
ـ شرکت نسبی   ۹۰
ـ شرکت تعاونی تولید، مصرف و مسکن         ۹۰
– انحلال و تسویه شرکتهای سهامی            ۹۰
ـ تغییرات در سرمایه شرکت‌های سهامی      ۹۱
ـ فوت شریک یا مدیر شرکت            ۹۲
ـ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری       ۹۴
فصل دوم: چـک     ۹۹
ـ تعریف چک         ۹۹
ـ شرایط ظاهری چک          ۱۰۰
ـ شرایط صحت چک           ۱۰۲
ـ تعقیب کیفری چک و حذف آن         ۱۰۳
ـ پرداخت وجه چک حامل یا در وجه شخص معین         ۱۰۴
ـ صدور گواهینامه عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از وجه چک     ۱۰۴
ـ حسابهای درگیر و چگونگی رفع سوء اثر چکهای برگشتی       ۱۰۵
ـ شرایط رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی         ۱۰۵
ـ انواع چک ازنظر بانک         ۱۰۶
ـ چک عادی، چک گواهی‌شده, چک عمومی   ۱۰۶
ـ چک مسافرتی    ۱۰۷
ـ ایران‌چک            ۱۰۷
ـ عملیات حسابداری ایران‌چک         ۱۰۷
ـ چک بانکی         ۱۱۲
ـ مراحل اجرایی چکهای بانکی بین بانک‌ها     ۱۱۴
ـ نکات مهم هنگام صدور چک بانکی بین بانکها           ۱۱۴
ـ نکات مهم هنگام قبول چک بانکی بین بانکها (رمزدار) ۱۱۴
ـ عملیات حسابداری چک بانکی بین بانک‌ها   ۱۱۵
ـ فقدان چکهای رمزدار بین بانک‌ها    ۱۱۶
ـ فقدان چک توسط مشتری            ۱۱۶
ـ فقدان چک توسط واحدهای بانکی  ۱۱۷
ـ چک تضمین‌شده             ۱۱۷
ـ چکهای تضمین‌شده رمزدار شهری ۱۱۷
ـ عملیات حسابداری چکهای تضمین‌شده رمزدار شهری           ۱۱۸
ـ چکهای تضمین‌شده مبلغ‌دار         ۱۱۸
ـ قانون صدور چک  ۱۱۹
ـ مطالبه اسناد ازطرف مراجع قضایی            ۱۲۵
ـ درخواست گواهی امضاء ازطرف مشتریان    ۱۲۶
ـ حساب مانده‌های مطالبه‌نشده     ۱۲۶
فصل سوم: سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز            ۱۲۸
ـ انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز       ۱۲۹
ـ افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز در حالتهای خاص ۱۳۰
فصل چهارم: حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار            ۱۳۴
ـ انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار       ۱۳۴
ـ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت     ۱۳۴
ـ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه           ۱۳۴
ـ سپرده خرید مسکن        ۱۳۵
ـ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت      ۱۳۵
ـ طریقه افتتاح حساب سپرده بلندمدت        ۱۳۶
ـ عملیات حسابداری         ۱۳۸
ـ فقدان دفترچه‌های پس‌اندازقرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت واوراق سپرده بلندمدت        ۱۴۱
ـ نحوه کسب اطلاع از وضع مشتریان و حساب آنها و بازداشت وجوه      ۱۴۴
ـ پرداخت موجودی حساب مشتریان متوفی   ۱۵۰
ـ مقررات حسابهای جاری، پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مشترک        ۱۵۵
ـ خودآزمایی بخش سوم    ۱۵۷
ـ فرم‌های مربوط به بخش سوم       ۱۶۳

بخش چهارم: اوراق مشارکت         ۱۹۲
ـ فروش اوراق مشارکت      ۱۹۳
ـ عملیات حسابداری شعب            ۱۹۵
ـ امانی کردن اوراق           ۱۹۶
ـ استرداد تمامی اوراق امانی‌شده   ۱۹۶
ـ استرداد قسمتی از اوراق ۱۹۶
ـ واریز سود کوپن‌های سررسیدشده اوراق     ۱۹۷
ـ واریز سودنقدی اوراق غیرامانی     ۱۹۸
ـ بازخرید اوراق     ۱۹۸
ـ خودآزمایی بخش چهارم  ۱۹۹
ـ فرم‌های مربوط به بخش چهارم      ۲۰۰

بخش پنجم: وکالـت          ۲۰۱
ـ انواع وکالت‌نامه  ۲۰۱
ـ مدت وکالت‌نامه ۲۰۳
ـ اقسام وکالت‌نامه به اعتبار طرفین وکالت‌نامه            ۲۰۳
ـ لغو وکالت‌نامه    ۲۰۴
ـ خودآزمایی بخش پنجم    ۲۰۶
ـ  فرم‌های مربوط به بخش پنجم      ۲۰۷

بخش ششم: حساب‌مرکز ۲۰۹
ـ حساب مرکز مربوط به چکهای مسدودی (بانک ملی) ۲۱۰
ـ سایر اسناد حساب‌مرکز   ۲۱۱
ـ خودآزمایی بخش ششم  ۲۱۲
ـ  فرم‌های مربوط به بخش ششم    ۲۱۳

بخش هفتم : حوالـه‌ها      ۲۱۹
ـ حواله بین دو واحد در یک شهر       ۲۱۹
ـ عملیات حسابداری         ۲۱۹
ـ حواله بین دوشهر           ۲۲۰
ـ عملیات حسابداری دورنگار و چک   ۲۲۲
ـ عملیات شعبه پرداخت‌کننده دورنگار و چک   ۲۲۲
ـ خودآزمایی بخش هفتم   ۲۲۴
ـ فرم‌های مربوط به بخش هفتم      ۲۲۵

بخش هشتم : اوراق و اسناد تجاری            ۲۳۰
ـ سفته (فته طلب)           ۲۳۰
ـ برات     ۲۳۱
ـ تبیین واژه‌ها      ۲۳۲
– وجوه تمایز بین سفته و برات        ۲۳۴
ـ اهمیت سفته وبرات        ۲۳۴
ـ مسئولیت امضاکنندگان برات         ۲۳۵
ـ انواع ظهرنویسی            ۲۳۵
ـ واخواست          ۲۳۶
ـ انواع بروات        ۲۳۹
ـ وصول بروات       ۲۴۰
ـ بروات وصولی عهده شهرستانها    ۲۴۲
ـ بروات دریافتی از شهرستانها (وصولی و تضمینی آنها)           ۲۴۳
ـ بروات تضمینی و انواع آن  ۲۴۴
ـ بروات خریداری و انواع آن  ۲۴۴
ـ نگهداری اسناد سررسیدآینده بطور امانی و وصول آنها            ۲۴۶
ـ خودآزمایی بخش هشتم ۲۴۷
ـ فرم‌های مربوط به بخش هشتم     ۲۴۸

بخش نهم: اداره پایاپای چکها و اتاق پایاپای اسناد بانکی         ۲۵۸
ـ اداره پایاپای چکها           ۲۵۹
ـ روش کار اداره پایاپای چکها           ۲۶۰
ـ عملیات حسابداری         ۲۶۱
ـ روش کار اتاق پایاپای اسناد بانکی             ۲۶۲
ـ خودآزمایی بخش نهم      ۲۶۵
ـ فرم‌های مربوط به بخش نهم        ۲۶۶

بخش دهم: اموال منقول (اثاثه)      ۲۷۴
بخش یازدهم: دفتر روزنامه، دفتر کل, وظایف کاربران در شعب ۲۸۵
ـ دفتر روزنامه و دفتر کل  ۲۸۵
ـ روزنامه نقدی  ۲۸۵
ـ روزنامه انتقالی  ۲۸۶
ـ تلفیق روزنامه نقدی و انتقالی  ۲۸۷
ـ چگونگی صدور مجوز ورود کاربران به سیستم ۲۸۷
ـ نکات مهم ۲۸۸
ـ وظایف کابران (R ، D و A) ۲۸۹
ـ کاربر B ۲۹۱
ـ کاربر متفرقه(M) و بازرس(Z)  ۲۹۱
ـ سوپروایزر (S) ۲۹۲
ـ انجام عملیات پایان روز ۲۹۲
ـ تهیه اطلاعات برای رایانه مرکزی M/F ۲۹۵
ـ خودآزمایی بخش یازدهم ۲۹۷
ـ فرم‌های مربوط به بخش یازدهم ۲۹۸
بخش دوازدهم: پیوستها, حساب تراز افتتاحیه و اختتامیه، گزارش‌ها و برنامه‌ها ۳۰۱
ـ پیوستهای ۱، ۲ و ۳ ۳۰۱
ـ پیوستهای ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۲۹ ۳۰۲
ـ تراز اختتامیه و افتتاحیه ۳۰۳
ـ گزارش‌ها ۳۰۳
ـ خلاصه گردش روزنامه نقدی و انتقالی ۳۰۴
ـ لیست به روز رسانی ۳۰۴
ـ برنامه‌های دریافتی ۳۰۵
ـ خودآزمایی بخش دوازدهم ۳۰۶
ـ فرم‌های مربوط به بخش دوازدهم ۳۰۷
بخش سیزدهم : تحویل و تحول شعب  ۳۲۳
ـ خودآزمایی بخش سیزدهم ۳۲۶
ـ فرم‌های مربوط به بخش سیزدهم ۳۲۷
بخش چهاردهم: سیبـا ۳۲۸
ـ کلیات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا) ۳۲۹
ـ اهداف سیستم ۳۲۹
ـ خصوصیات سیستم ۳۲۹
ـ امنیت سیستم ۳۳۰
ـ عملیات سیبا ۳۳۳
ـ نحوه تعریف مشتریان در سیستم یکپارچه بانک ملی ایران ۳۳۳
ـ نحوه افتتاح حساب برای مشتریان ۳۳۴
ـ افتتاح حساب جاری ۳۳۴
ـ افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت ۳۳۴
ـ افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ۳۳۴
ـ افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت ۳۳۵
ـ تعریف شرایط برداشت از حساب ۳۳۵
ـ صدور دسته‌چک ۳۳۵
ـ صدور دفترچه حساب ۳۳۵
ـ عملیات واریزوجه به حساب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، کوتاه‌مدت و پس‌انداز ۳۳۶
ـ عملیات برداشت از حساب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، کوتاه‌مدت و پس‌انداز ۳۳۶
ـ عملیات برداشت از حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت ۳۳۶
ـ نحوه تامین نقدینگی صندوق سیستم متمرکز ۳۳۶
ـ نحوه تسویه صندوق سیستم متمرکز در پایان وقت ۳۳۶
ـ بستن شعبه ۳۳۷
ـ عملیات حسابداری سیستم متمرکز ۳۳۷
ـ نحوه تامین دسته‌چک سیستم متمرکز (سیبا) ۳۳۸
ـ انواع مانده در سیستم متمرکز ۳۳۸
ـ مسدودنمودن بخشی از مانده حساب ۳۳۹
ـ جلوگیری از پرداخت چک ۳۳۹
ـ عملیات واگذاری چک سایر بانک‌ها ۳۴۰
ـ عملیات برگشت چک سیبا ۳۴۰
ـ صدور گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک ۳۴۰
ـ عملیات اجرایی عملکرد سیستم در وضعیت برون‌خطی ۳۴۱
ـ ملی‌کارت ۳۴۵
ـ دستگاه‌های جانبی خدمات کارت ۳۴۷
ـ عملیات حسابداری دستگاه PINPAD ۳۴۸
ـ عملیات حسابداری دستگاه P.O.S ۳۴۹
ـ نحوه تامین موجودی دستگاه خودپرداز(ATM) ۳۵۱
ـ عملیات حسابداری دستگاه خودپرداز ۳۵۱
ـ خودآزمایی بخش چهاردهم ۳۵۳
ـ فرم‌های مربوط به بخش چهاردهم ۳۵۵
بخش پانزدهم: خلاصه‌ای از بانکداری بدون ربا ۳۸۲
ـ مبانی اندیشه‌ای نظام اعتباری ایران ۳۸۲
ـ تعریف ربا ۳۸۲
ـ قرض‌الحسنه ۳۸۳
ـ مضاربه ۳۸۳
ـ مشارکت مدنی ۳۸۳
ـ مشارکت حقوقی ۳۸۴
ـ سرمایه‌گذاری مستقیم ۳۸۴
ـ معاملات سلف ۳۸۴
ـ فروش اقساطی (نسیه) ۳۸۵
ـ اجاره بشرط تملیک ۳۸۵
ـ جعاله ۳۸۶
ـ مزارعه ۳۸۶
ـ مساقات ۳۸۶
ـ تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خریددین) ۳۸۶
ـ ضمانت‌نامه ۳۸۶
– عناوین مربوط به بخش‌نامه‌های سری ب ۳۸۷