پروژه مالی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

کد محصول hs21

تعداد صفحات : ۶۶ صفحه

فرمت فایل :WORD

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

اساسنامه شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)
تاریخچه فعالیت شرکت
فصل اول: کلیات سرمایه
فصل دوم : موضوع فعالیت ، وظایف و اختیارات شرکت
فصل سوم – ارکان شرکت
تاریخچه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان رضوی
قسمتی از توانمندیهای آزمایشگاه استان خراسان رضوی
فرآیندهای ورود و خروج پرسنل
۱) ورود و خروج پرسنل (استخدام)
الف) استخدام کشوری (رسمی – پیمانی )
ب) استخدام بر طبق قوانین کار ( کار مشخص ، کار معین ، خرید خدمت)
۲) ورود وخروج پرسنل (تردد) به اداره
انواع استخدام
قرارداد کار
ویژگی های قرارداد کار
قسمت کارگزینی
معرفی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد
نحوه محا سبه حقوق و روشهای اعمال حساب
اطلاعات پایه و مقدماتی
الف – احکام کار گزینی و نحوه محاسبه حقوق کارکنان رسمی و پیمانی
حقوق مبنا
گروه چیست
افزایش سنواتی
فوق العاده شغل
فوق العاده برجستگی
فوق العاده سختی شرایط محیط کار
فوق العاده جذب
حداقل حقوق
نحوه محاسبه ضریب افزایش سنواتی در سال جدید
نحوه تعیین افزایش سنواتی واحد سازمانی
فوق العاده ویژه
نحوه محاسبه کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد
نحوه محاسبه تجربه قابل قبول
نحوه احتساب تجربه در بخش خصوصی
نحوه احتساب تجربه در صورت ارائه مدرک تحصیلی بالاتر
شرایط انتصاب به پستهای مدیریتی
انتصاب به پستهای سرپرستی
ب )احکام کارگزینی و نحوه محاسبه حقوق کارکنان خرید خدمت ، کارمعین کار مشخص
۲ – اطلاعات ا صلی و عملیاتی
مراحل انجام عملیات
۱- ارائه لیست ورود و خروج به حسابداری
۲- ارائه احکام کارگزینی کارکنان به حسابداری
۳- ارائه احکام ماموریت به حسابداری
۴- اعمال اطلاعات دریافتی ودرج در سیستم
۵- اعمال اطلاعات کسورات کارکنان
۶- صدور فیش حقوقی

 بخشی از پروژه

تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت سهامی خاص آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طبق مصوبه مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تاسیس و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۶۶ تحت شماره ۶۵۵۳۵  در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجارتی تهران به ثبت رسیده است . طبق قانون تاسیس شرکت ، ریاست مجمع عمومی به عهده وزیر راه وترابری می باشد . قبل از تاسیس شرکت فعالیتهای آن طبق مصوبات هیئت دولت تحت نام بنگاه آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک انجام می گرفته است .

اساسنامه شرکت سهامی خاص آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک در جلسه مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است . به موجب ماده ۲ قانون تاسیس و تبصره ماده ۵ اساسنامه شرکت کلیه اموال منقول و غیر منقول و دارایی و مطالبات و دیون تهعدات بنگاه سابق در مقطع بهمن ماه ۱۳۶۳ تحت نظر هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و به تصویب مجمع عمومی رسید و به عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور گردیده بود ولی هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۵/۱۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۴ وزارت راه و ترابری وبه استناد ماده (۷)  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶ ه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ اساسنامه شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود :

اساسنامه شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص) :

فصل اول: کلیات سرمایه :

ماده ۱- نام شرکت ، شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک (سهامی خاص) است که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی ومالی مستقل و وابسته به وزارت راه و ترابری است که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد .

ماده ۳- مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران و در محلی است که هیئت مدیره تعیین می کند شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در نقاط مختلف کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط شعبه دایر نماید .

ماده ۴- سهام شرکت ازتعدادی سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تشکیل شده است و کلیه سهام آ ن مربوط به دولت است .

فصل دوم : موضوع فعالیت ، وظایف و اختیارات شرکت :

ماده ۵- موضوع فعالیت ،وظایف واختیارات شرکت ، به شرح زیر می باشد :

الف – مطالعه خواص فیزیکی مکانیکی و شیمیائی خاک و مصالح ساختمانی مانند بتن ،سیمان قیر و آسفالت .

ب- تهیه و تدوین استانداردها به منظور انتخاب و تعیین روشهای مناسب برای انجام آزمایشگاهی مربوط .

ج- انجام آزمایشهای فنی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل عملیات اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات فنی ابلاغی .

د- فراهم نمودن امکانات و انجام مطالعات علمی ، فنی وتحقیقاتی به منظور ارایه راه حلهای مناسب با توجه به توسعه فناوری در زمینه های مخلوطهای آسفالتی ، آزمایشات قیر ، مکانیک خاک وسنگ ، بتن ، مصالح ساختمانی  و روشهای کنترل کیفیت .

ه- آموزش کارشناسان و تکنسین ها و متخصصین شرکت و دیگر متقاضیان بخش دولتی و غیر دولتی .

و- ارائه ، خرید و فروش کلیه خدمات مربوط به موضوع شرکت .

ز- مطالعه ، طراحی ، محاسبه و همچنین نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک و سنگ ، راه ، فرودگاه ، بنادر ، راه آهن ه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

ح- ارتباط با منابع علمی ایران و جهان به منظور تبادل اطلاعات و روشهای جدید .

ط- اقدام به هرگونه عملیات در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت