خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی عمران و معماری / رساله مرکز فرهنگی چند رسانه­ ای ( مدیا تک )

رساله مرکز فرهنگی چند رسانه­ ای ( مدیا تک )

کد محصول MEM154

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

گفتار اول: کلیات پژوهش           ۷

۱- بیان مسئله و رویکرد تحقیق     ۷

۲- اهمیت و ضرورت موضوع      ۷

۳- اهداف پژوهش          ۷

۴- روش تحقیق  ۸

۱-۴-  روش جمع آوری داده ها   ۸

۲-۴-  روش تحلیل داده ها          ۸

گفتار دوم: مبانی نظـری   ۹

۵- مقدمه           ۹

۶- رسـانه          ۱۰

۱-۶- تاریخچۀ رسانه      ۱۱

۲-۶-  فلسفه رسـانه         ۱۳

۳-۶- نظام چند رســانه ای           ۱۴

۴-۶- ابعـاد منفی رسـانه   ۱۶

۱-۴-۶- دنیای دروغین    ۱۶

۲-۴-۶- معایب اینترنت   ۱۷

۱-۲-۴-۶-  عدم وجود مدیریت و کنترل شبکه      ۱۷

۲-۲-۴-۶- عدم دسترسی اقشار اجتماعی با درآمد کم        ۱۷

۳-۲-۴-۶- ترس از فقدان قدرت فکر        ۱۸

۵-۶-  تاثیر رسـانه بر دیگر حوزه ها         ۱۸

۱-۵-۶- رسـانه و هنـر     ۱۸

۱-۱-۵-۶- هنر چیدمان   ۱۹

۲-۱-۵-۶- هنر چیدمان ویدئویی  ۲۰

۳-۱-۵-۶-  هنر ویدئو     ۲۱

۴-۱-۵-۶-  هنر دیجیتال ۲۱

۵-۱-۵-۶-  هنر های کامپیوتری   ۲۲

۶-۶-  سواد رسـانه ای     ۲۳

۱-۶-۶- تعریف سواد رسانه ای    ۲۳

۲-۶-۶-  ضرورت توجه به سواد رسانه ای ۲۳

۷- ارتباط          ۲۴

۸- اطلاعات       ۲۴

۹- عرصه های عمومی     ۲۵

۱-۹- تعریف عرصه عمومی         ۲۵

۲-۹-  عرصه های عمومی در طول تاریخ   ۲۶

۱-۲-۹- آگورا   ۲۶

۲-۲-۹- فوروم   ۲۷

۳-۲-۹- بازار     ۲۷

۱۰- مدیاتـک    ۲۸

۱-۱۰- تعریف مدیاتک   ۲۸

۲-۱۰- انواع کتابخانه      ۲۹

۱-۲-۱۰- کتابخانۀ سنتی ۲۹

۲-۲-۱۰- کتابخانۀ بدون کاغذ     ۲۹

۳-۲-۱۰- کتابخانۀ بدون دیوار     ۳۰

۳-۲-۱۰- کتابخانۀ دیجیتال         ۳۰

۳-۱۰- ویژگی ها و عناصر          ۳۱

۴-۱۰- طراحی و ساخت ۳۲

۵-۱۰- مواد اطلاعاتی      ۳۳

۶-۱۰- خدمات  ۳۴

۱-۶-۱۰- جست و جو و بازیابی اطلاعات ۳۴

۲-۶-۱۰- خدمات مرجع ۳۴

۳-۶-۱۰- آموزش کاربران          ۳۴

۴-۶-۱۰- خدمات اگاهی رسانی  ۳۵

۷-۱۰- جایگاه مدیاتک در شهر های امروزی        ۳۵

۸-۱۰- تکنولوژی چند رسانه ای و خدمات مرجع   ۳۵

۱۱- پایداری      ۳۸

۱-۱۱- مفهوم پایداری     ۳۸

۲-۱۱- تاریخچه پایداری ۴۰

۳-۱۱- انواع پایداری       ۴۱

۱-۳-۱۱- پایداری زیست محیطی ۴۱

۲-۳-۱۱- پایداری اقتصادی         ۴۲

۱-۳-۳-۱۱- شاخص‌های پایداری اجتماعی           ۴۴

۲-۳-۳-۱۱- اصول راهبردی پایداری اجتماعی       ۴۷

۳-۳-۳-۱۱- معماری و پایداری اجتماعی  ۴۸

۴-۳-۳-۱۱- راهکارهای طراحی براساس پایداری اجتماعی ۵۰

گفتار سوم :نمونه موردی ۵۳

۱۲- نمونه موردی           ۵۳

۱-۱۲- مدیاتک سیاتل    ۵۳

۱-۱-۱۲- تاریخچه         ۵۳

۲-۱-۱۲- اقلیم   ۵۴

۳-۱-۱۲- ایده طراحی    ۵۶

۲-۱۲- مدیاتک سندای   ۵۷

۱-۲-۱۲- ایده طراحی    ۵۸

۲-۲-۱۲- سازماندهی فضایی       ۵۸

۳-۲-۱۲- سازماندهی ارتباطی      ۶۰

گفتار چهارم: بستر شناسی            ۶۱

۱۳- بستر شناسی            ۶۱

۱-۱۳- در مقیاس شهر     ۶۱

۱-۱-۱۳- موقعیت جغرافیایی        ۶۱

۲-۱-۱۳- اقلیم   ۶۱

۱-۲-۱-۱۳- دمای هوا    ۶۲

۲-۱۳- در مقیاس منطقه   ۶۲

۱-۲-۱۳- دسترسی         ۶۲

۲-۲-۱۳- کاربری ‌های شاخص در همسایگی        ۶۳

گفتار پنجم: استاندارد های طراحی           ۶۵

۱۴- استاندارد های طراحی          ۶۵

۱-۱۴- گالری های هنری            ۶۵

۱-۱-۱۴- ورودی           ۶۵

۲-۱-۱۴- سیرکولاسیون  ۶۵

۳-۱-۱۴- چیدمان           ۶۷

۴-۱-۱۴- نـور    ۶۷

۱-۴-۱-۱۴- نورپردازی طبیعی (نور روز)   ۶۸

۲-۱-۴-۱۴- نورپردازی مصنوعی ۶۹

۵-۱-۱۴- شرایط محیطی ۶۹

۶-۱-۱۴-  آکوستیک     ۷۰

۲-۱۴- کتابخانه ۷۰

۱-۲-۱۴- ورودی           ۷۰

۲-۲-۱۴- پذیرش مراجعین          ۷۱

۳-۲-۱۴- سالن مطالعه    ۷۱

۴-۲-۱۴- مخزن و قفسه ها           ۷۲

۵-۲-۱۴- نور     ۷۳

۶-۲-۱۴- آکوستیک      ۷۳

۳-۱۴- فضای اداری        ۷۴

۱-۳-۱۴- ابعاد بهینه        ۷۴

۲-۳-۱۴- نور پردازی     ۷۵

۳-۳-۱۴- شرایط محیطی ۷۵

۴-۳-۱۴- آکوستیک      ۷۵

۴-۱۴- سالن نمایش        ۷۶

۱-۴-۱۴-  ورودی          ۷۶

۲-۴-۱۴- جایگاه تماشاگران       ۷۶

۳-۴-۱۴- صحنۀ نمایش  ۷۹

۴-۴-۱۴- اتاق بازیگران  ۸۰

۵-۴-۱۴- اتاق پروژکسیون          ۸۱

۶-۴-۱۴- سالن انتظار     ۸۲

۷-۴-۱۴- نور     ۸۲

۸-۴-۱۴- آکوستیک      ۸۳

۱-۸-۴-۱۴-  شکل سالن ۸۳

۲-۸-۴-۱۴- سقف سالن ۸۴

۵-۱۴- سیستم های اطفای حریق  ۸۵

۱-۵-۱۴- سیستم های آب پاش   ۸۵

۲-۵-۱۴- سیستم لوله کشی آب   ۸۵

۶-۱۴- پله های برقی       ۸۶

۷-۱۴- پله های فرار        ۸۷

۱۵- منابع           ۸۸

گفتار اول: کلیات پژوهش

۱- بیان مسئله و رویکرد تحقیق

مرکز فرهنگی چند رسانه¬ای به مکانی اطلاق می¬شود که درآن به جمع¬آوری مدارک و اطلاعات به منظور ارائه به مردم و ارتقا سطح آگاهی عمومی پرداخته می¬شود. اطلاع رسانی در زمینه های گوناگون چون فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علم، فلسفه و… مورد توجه این مراکز است. به علاوه منابع اطلاعاتی مختلف به صورت کتاب، مجلات، CD، اطلاعات کامپیوتری، تصویر¬ها، پوسترها و… در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.این مرکز فضایی عمومی است که محصول شرایط حال حاضر است، و مبادلات اندیشه، فرهنگ،خبر ،اطلاعات و … به صورت دو طرفه انجام می گیرد.یکی دیگر از اهداف این مراکز ایجاد فضایی آزاد برای شکل گیری تعاملات شهری و برنامه های فرهنگی عمومی در سطح شهر می باشد.مردم در این مراکز علاوه بر بهره گیری از منابع اطلاعاتی، امکان حضور در فعالیت های فرهنگی عمومی و یا خود جوش را خواهند داشت.