خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی عمران و معماری / سیستم ساختمانی ۳D پانل – سوپر پانل

سیستم ساختمانی ۳D پانل – سوپر پانل

کد محصول MEM148

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

 فهرست مطالب

سیستم پانل سه بعدی  ….۱
۱- مقدمه …..۲
۱-۱- انواع پانل ۳ بعدی دیواری   ….۳
۱-۲- موارد استفاده  ……۳
۱-۳- لایه های پانل های سه بعدی  …۵
۱-۴- نمونه ای از ابعاد موجود در بازار   ..۶
۲- مزایای ساختار پانل های سه بعدی  …..۶
۲-۱- سایر ویژگی¬های سیستم¬های پانلی سه¬بعدی . ۸
۳- روش نصب و اجرای پانل ۳D از نوع غیر باربر   ….. ۱۱
۳-۱-اجرای شالوده ……۱۱
۳-۲-اجرای ستون ها و تیرها  ۱۳
۳-۳- اجرای پانل های دیوار و تعبیه بازشو ……۱۳
۳-۴- نصب میلگردهای اتصال ……۱۴
۳-۵- تأمین پوشش لازم پشت میلگردها ….۱۷
۳-۶- اجرای لوله های تاسیسات …..۱۸
۳-۷- نصب شمشه ……۱۹
۳-۸- استفاده از سیستم چوب بست به عنوان پشت بند دیوار ……۲۰
۳-۹- بتن پاشی دیوارها  ۲۰
۳-۹-۱- نکاتی در رابطه با بتن پاشی دیوارهای سه بعدی  …۲۳
۳-۱۰- نصب و اجرای سقف های پانلی   .۲۵
پیوست   ….۲۶
سیستم ساختمانی سوپرپانل    ۳۴
مشخصات فنی ساندویج پانلها ۳۵
مزایا و ویژگی ها  ۳۵
کاربردها  …۳۵
عناصر سیستم ….۳۷
مزایای عمده سیستم سوپرپانل ۳۷
تحلیل و بررسی این سیستم¬ها .۳۷
پرسش¬های مطرح شده .۳۹
امکان آرماتورگذاری با فواصل مختلف جهت هر لایه از دیوار سازه …۴۳
ارائه جزئیات اتصالات سیستم سازه  …..۴۶
ارائه حداقل و حداکثر ضخامت دیوارهای سازه ۵۷
امکان تعبیه المان مرزی به همراه ارائه جزئیات مربوطه .۵۸
ارائه جزئیات و امکان اجرای تیر همبند در محل بازشو های دیوار سازه … ۵۸
مشخصات فنی کامل مربوط به مصالح مورد استفاده در سقف .. ۶۳
ارائه مشخصات کامل مربوط به مصالح مورد استفاده جهت نازک کاری ……
ارائه جزئیات کامل دیوار غیر سازه ای و نحوه اتصال آن  ۶۵
ارائه کلیه مستندات فنی …. ۶۹