پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM101- هنر در معماری

کد محصول MEM101

فایل WORD

230 صفحه

22000 تومان

فهرست مطالب

نظریه‌های «هنر»
واژه‌شناسی «هنر»
ـ هنر اجتماعی
الف) هنر و ارتباط
ب) هنر به عنوان زیر ساخت فرهنگی
تاریخ هنـر (ویژگی‌های هنر مدرن)
هنـر جدید
کاربردهای هنر
الف) کاربردهای شخصی هنر
ـ هنر و بیان احوال درونی
ـ  کاربردهای اجتماعی هنر
ـ توصیف اجتماعی
ـ کاربردهای مادی هنر
فهـم بصری چیست؟
دیدن یعنی چه؟
ـ یک تفکیک غلط: هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی
ریشه آفرینش هنری در انسان
خصوصیات فرهنگ عامه
اهمیت و کیفیت هنر ایرانی
خصوصیات اجتماعی و سنتی هنر ایران
معنا در هنر ایرانی اسلامی
اشاعه هنر ایران
مقام کلی تاریخ هنر ایران
لزوم آموزش هنر
آموزش هنری در «باهاوس»
رویکردهای آموزش هنر
الف) رویکرد سنتی
ب) رویکرد دیسیپلین محور
ج) رویکرد تولید محور
شیوه آموزش سنتی هنر
الف) آموزش سینه به سینه
ب) بدیهه‌سازی‌ به عنوان یک شیوه بیان
q مقایسه آموزش سنتی هنر و آموزش کنونی هنر
اول فرهنگی:
دوم ساختاری:
هنر اجتماعی و آموزش
تاریخچه آموزش هنر در ایران  
الف) هنرهای تجسمی شامل رشته‌های نقاشی، گرافیک، مجسمه‌سازی، نقاشی سنتی ایرانی (مینیاتور)، تذهیب، نقش قالی وکاشی
ب) هنرهای کاربردی شامل رشته‌های: سفالگری، قالی و گلیم‌بافی، خاتم سازی، منبت‌کاری و
کلاس‌های آزاد هنری
وضع موجود آموزش هنر در ایران
الف) فرصت‌ها
ب) تهدیدها
چنانچه آموزش هنر بخواهد از وضعیت کنونی رهایی یابد و تحولات پایدار در جهت احیای مقایسه وضعیت هنری قبل و بعد از انقلاب
الف) آموزش کلاسیک
ب) آموزش آزاد
ج) هنرهای تجسمی
هنر تجسمی
تاریخ هنرهای تجسمی (صفویه ـ پهلوی ـ پس از انقلاب) 
الف) هنر تجسمی دوره صفویان
هنرهای دیگر (سفال، فلز، فرش، پارچه و غیره)
ب) هنر تجسمی دوره پهلوی
نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی
ج) هنر تجسمی پس از انقلاب
1 ـ  نقاشی دوران جمهوری اسلامی
2 ـ  نگارگری، تذهیب و تشعیر
3 ـ  هنرهای ترسیمی یا نگاشتاری (گرافیک)
4 ـ  سایر هنرها
پایگاه هنرهای تجسمی در فرهنگ عامه
هنر تجسمی در کالبد معماری
هنر و معماری
ـ هنر و معماری
ـ زیباشناسی
ـ مفاهیم مؤثر در معماری
1 ـ  مکان (محیط)
2 ـ  زمان
رویکرد معماری به مفهوم زمان و مکان
فرهنگ و جامعه
3 ـ  سبک
4 ـ  خلاقیت
سیستم‌های آموزشی مدارس برجسته هنری
الف) سیستم آموزشی مدرسه بوزار
ب) سیستم آموزشی مدرسه باهاوس
ج) سیستم آموزشی مدرسه ایلی نویز
ضوابط و استانداردهای طراحی
سالن اصلی ( تالار)
- ـ  چیدن صندلی‌ها در سالن
2 ـ  نحوه چیدن صندلی‌ها در سالن
3 ـ  شیب سالن و ترازهای کف
4 ـ  طریقه قرار گرفتن صندلی‌های سالن
5 ـ  اتاق کنترل نور وصدا
6 ـ  سن (جایگاه)
7 ـ  هال انتظار
اکوستیک
ضوابط آکوستیکی در سالن‌ها
خروجی‌ها
ظرفیت راه‌های خروج
حداقل تعداد راه‌های خروج الزامی
چگونگی استقرار راه‌های خروج
نکات طراحی
نمایشگاه و گالری‌ها
ـ عوامل موثر در طراحی
ـ تابلوهای ثابت
ـ نور نمایشگاه
معماری داخلی نمایشگاه
کف‌پوش‌ها
کف‌های بتنی:
سنگ و سنگ مرمر:
کاشی (سفال) :
چوب پنبه:
لاستیک:
لینولئوم :
ورنی پلاستیک :
تجهیزات جنبی نمایشگاه
طراحی موزه و نمایشگاه
کارگاهها و آتلیه‌های نقاشی
مشخصات کیفی فضاها
کارگاههای عکاسی
انواع کارگاههای عکاسی
مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
پلان همکف
پلان طبقه اول
انجمن هنرهای تجسمی
دیاگرام روابط فضایی طبقه اول
فرهنگسرای غدیر
بررسی مجموعه غدیر در مقیاس طراحی شهری
بررسی فضاهای داخلی
طبقه همکف
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم
طبقه پنجم
فرهنگستان نیاوران ـ کامران دیباچه
مطالعات تطبیقی ـ مرکزهنرهای بصری (تجسمی ) Legorreta
فضـاها
مرکز هنرهای بصری «کارپنتر»
شناخت شهر مشهد
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
بررسی اقلیم مشهد
روند تاریخی رشد شهر
ـ نقطه آغازین 203 ـ  995 ه‍.ق
ـ دوران صفویه 995 ـ  1110 هـق
ـ دوران قاجاریه
ـ دوران رضاشاه
مطالعات جمعیتی و اقتصادی
ـ بررسی جمعیت و میزان رشد آن
جدول 1. جمعیت مشهد در فاصله سالهای 1335 تا 1365 شمسی
جدول 2. تغییرات جمعیت  شهر مشهد نسبت  به شهر‌های دیگر از سال 1319تا 1365  شمسی
جدول 3.  مقایسه جمعی ساکن در استان خراسان سال 1335 تا 1370
 جدول 4. پیش بینی جمعیت مشهد تا سال 1395 شمسی
ـ توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن
ـ بررسی اقتصادی جمعیت ساکن
جدول 7 توزیع اشتغال بر حسب وضعیت شغلی در نواحی 16 گانه شهر مشهد. 1367 شمسی
ـ بررسی جمعیتی زائران و مسافران
مطالعات فرهنگی وبررسی فضاهای فرهنگی شهر مشهد
ـ شناخت فضاهای فرهنگی موجود
جدول 1 فضاهای فرهنگی موجود در شهر مشهد در سال 1367 شمسی
جدول 2. فضاهای فرهنگی موجود در نواحی 16 گانه شهر مشهد در سال 1367 شمسی
ـ مساحت و سرانه کاربری‌های فرهنگی موجود در مقیاس شهر
جدول 3. مساحت و سرانه کاربری هایم وجود در مقیاس شهر مشهد در سال 1367
ـ بررسی طرحهای آینده موثر در تغییر سرانه کاربری فرهنگی در مقیاس شهر
جدول 4. زمین تخصیص یافته به کاربری فرهنگی در شهر مشهد (متر مربع)
جدول 5. سرانه پیشنهادی کاربری فرهنگی (مترمربع)
محورهای شاخص شهر مشهد
ـ محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری در مشهد
الف) محورهای شاخص درجه 1
ب) محورهای شاخص به لحاظ نوع کارکرد
ـ نقاط شاخص شهر مشهد
طرح‌ها و پیشنهادات موثر در رشد وتوسعه شهر مشهد
بررسی وضعیت کنونی هنر در شهر مشهد
ـ مراکز فرهنگی در شهر مشهد
مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سال 1379
تعداد تئاتر و سینما بر حسب تماشاگران، سال 1379
تعداد و گنجایش سالن‌های سینمای مشهد به تفکیک مناطق شهرداری، سال 1379
موزه‌های آستان قدس رضوی و تعداد دیدار کنندگان، سال 1377
جدول
تمهیدات اقلیمی برای ساختمان‌های آموزشی
ـ جلوگیری از اتلاف حرارت
ـ بهره‌گیری از انرژی خورشیدی
ـ جهت استقرار ساختمان
ـ ابعاد بازشوها
ـ  مصالح ساختمانی
ـ جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس
ـ سایه‌بان
ـ ضوابط پهنه‌بندی اقلیمی:
اولویت اول: کاهش اتلاف حرارت در ساختمان
اولویت دوم ـ کاهش تأثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان
اولویت سوم ـ  بهره‌گیری از انرژی خورشید در گرمایش ساختمان
اولویت چهارم ـ  محافظت ساختمان در برابر تابش خورشید
اولویت پنجم ـ  بهره‌گیری از نوسانات روزانه دمای هوا
عوامل موثر در مکان‌یابی سایت
1- عوامل کالبدی شامل ابعاد و هندسه زمین
2- کیفیت بافت
3- سیمای شهر، عوامل تاریخی، (شامل جنبه‌های کالبدی و تأثیر در خاطرات جمعی) عوامل کارکردی شامل اتصال با کاربری‌ها‌ی شهری، سهولت دسترسی
4- عوامل فرهنگی.
1- بررسی عوامل کالبدی
ابعاد و هندسه زمین
2- کیفیت بافت
3- سیمای شهری
بررسی عوامل تاریخی
جنبه کالبدی
تأثیر در خاطرات جمعی
عوامل کارکردی
سهولت دسترسی
اتصال با کاربری‌های شهری
4- عوامل فرهنگی
معرفی و بررسی سایت‌های پیشنهادی برای طرح
1- سایت بلوار شاهد (نبش چهارراه ششصددستگاه)
2- سایت خ سناباد (پنجراه سناباد، نبش خ دانشسرا)
3- سایت بلوار سجاد (بین شاهد و میلاد)
4- سایت بلوار شهید قاضی طباطبائی (نبش 8)
5- سایت کوهسنگی (بین کوهسنگی 17 و 18)
سایت بلوار شاهد (نبش چهارراه ششصددستگاه)
سایت خ سناباد (پنجراه سناباد، نبش خ دانشسرا)
سایت بلوار سجاد (بین شاهد و میلاد)
سایت بلوار شهید قاضی طباطبائی (نبش 8)
سایت کوهسنگی (بین کوهسنگی 17 و 18)

بررسی کیفیت‌های فوق‌الذکر برای سایت‌های پیشنهادی
 
معرفی و بررسی گزینه نهایی (سایت خیابان کوهسنگی)
بررسی سایت خیابان کوهسنگی
ویژگی‌های کالبدی محدوده
1- ویژگی‌های کارکردی محدوده
بررسی شبکه دسترسی به محدوده سایت
تأثیرات اقلیمی و توپوگرافی منطقه
سایت آنالیز
1- دسترسی‌های شهری منتهی به سایت
2- عناصر شاخص شهری
3- نظام دسترسی
4- توزیع کاربری
5- دانه بندی عناصر اطراف سایت
6- بررسی اقلیم؛ شیب و صوت
7- دید و منظر
8- هندسه سایت
یافته‌ها
یافته‌های مطالعات پایه
الف) هنر
ب) هنر ایرانی
یافته‌های مطالعات تکمیلی
الف) آموزش هنر
مقایسه ویژگی‌های رویکرد دیسیپلین محور و رویکرد سنتی در آموزش هنر
ب) هنر تجسمی
یافته‌های مطالعات زمینه
تحلیل
تعریف پروژه و اهداف طرح
اهداف پروژه
1- آموزش هنرهای تجسمی برای هویت‌بخشی به آن به عنوان یک شاخه هنری مستقل
2- دستاویز قراردادن «آفرینش هنری» بعنوان یک راهکار سلامت فرهنگی جامعه
3- نهادینه کردن هنردر جامعه و برخاستن هنر از بطن زندگی:آشتی عامه و هنر از طریق تصحیح باور «اثرهنری» که در جامعه نادرست جا افتاده است (نگاه موزه‌ای به اثر هنری)
4- رسیدن به فیوضات هنری از طریق قرارگیری در روند آموزشی
5- ایجاد تعادل میان دو وجه هنر (وجه زیباشناسی و وجه کاربردی)
مخاطبان پروژه
خصوصیات و سرانه فضاها
ـ اهداف و نوع عملکرد اداری
ویژگی و خصوصیات فضاها
کارگاهها و آتلیه‌ها
کلاس‌های نظری
کارگاه سفالگری
گالری و نمایشگاه دائمی
کتابخانه
گالری و نمایشگاه دائمی
سالن آمفی‌تئاتر و تسهیلات نمایشی
آمفی‌تأتر تابستانی (روباز)
نمازخانه
پارکینگ مجموعه
سرویس‌های بهداشتی
دیاگرام‌های روابط فضایی
دیاگرام روابط فضایی اداری
دیاگرام روابط فضایی آمفی تئاتر
دیاگرام روابط فضایی کارگاه عکاسی
دیاگرام روابط فضایی کتابخانه
دیاگرام روابط فضایی کارگاه نقاشی
دیاگرام ارتباطات آمفی تئائر
دیاگرام ارتباطات آموزشی
دیاگرام ارتباطات نمایشگاه
تبین و تدقیق برنامه فیزیکی طرح:
الف)  حوزه بندی فضاهای طرح
ب ـ  تدقیق برنامه فیزیکی حوزه ها
مکان‌یابی فضاها در سایت
مکان‌یابی توده اصلی
بررسی موقعیت قرارگیری مناسب فضاها در سایت
فضاهای آموزشی
فضای آموزش عمومی، فرهنگی ـ خدماتی
ورودی‌ها
ورودی اصلی (پیاده):
ورودی سواره
مبانی نظری عام طرح
مبانی خاص طرح
 
شکل‌گیری کانسپت طرح
ـ «ما ز بالائیم و بالا می‌رویم»
ـ مبانی هنرهای تجمسی (نقطه، خط، سطح، حجم)
ـ هندسه نور + هندسه مدولار
ـ کلید واژه‌های نهایی کانسپت طرح
طی طریق
اعتلای تدریجی
پراکندگی انسجام
کثرت وحدت
جزء کل
«ما ز بالائیم و بالا می‌رویم »
روند حجمی طرح
 
سازه
اسکلت:
پوشش سقف‌ها:
درز انبساط:
تأسیسات
تهویه مطبوع
سیستم‌ها و کاربردها

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید