خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی عمران و معماری (پەڕە 4)

کتب مهندسی عمران و معماری

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی معماری و مهندسی عمران شهرسازی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

مطالعه سدهای لاستیکی و کاربرد آن

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM123  تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: تاریخچه سدهای لاستیکی مقدمه ۱ ۱-۱) تاریخچه سدهای لاستیکی۲ فصل دوم: کاربرد سدهای لاستیکی و بررسی محاسن و معایب این سدها مقدمه ۶ ۱-۲) عمده‌ترین کاربرد سدهای لاستیکی۸ ۱-۱-۲) افزایش سطح تراز آب در رودخانه و کاهش …

مشاهده جزییات

مطالعات پایه مجتمع مسکونی

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM122 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : سکونت و فراغت مقدمه ۶ ۱-۱- تعاریف ۷ ۱-۱-۱- تعاریف و مفاهیم مسکن ۷ ۱-۱-۲- مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن ۱۱ ۱-۱-۳- محیط مسکونی ۱۱ ۱-۲- پیشینه سکونت و زندگی جمعی ۱۲ ۱-۲-۱- سیر تاریخی اسکان انسان ۱۲ ۱-۳- نگاه های …

مشاهده جزییات

مطالعات طراحی کتابخانه عمومی

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM121 تعداد صفحات: ۹۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان  عنـوان پروژه بیان ضرورت های طراحی بیان اهـداف طراحی تعریف فرهنگ حوزه بنـدی فضاهای مورد نیاز و مخاطبین هر حوزه مبانی طراحی معماری و پـروژه فصل اول مطالعات پایه بخش اول    ارتباط و کتابخانه تعریف ارتباط ارتباط و هوشیار …

مشاهده جزییات

مطالعات طراحی کتابخانه کودکان

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM120 تعداد صفحات: ۱۱۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ بیان ضرورت های طراحی ۱ بیان اهداف طراحی ۲ مبانی نظری عام طرح ۲ فصل اول/ مطالعات پایه ۳ اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه ۴ ۱-۱ ) کتابخانه ۴ ۱-۱-۱- تعریف کتابخانه ۴ ۱-۱-۲- انواع کتابخانه ها ۵ ۱-کتابخانه …

مشاهده جزییات

مطالعات طرح مرکز علمی – پژوهشی کودکان ( پژوهشسرای دانش آموزی )

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM119 تعداد صفحات: ۲۱۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب  موضوع پروژه اهمیت و ضرورت موضوع بیان مسئله اهداف فصل اول – مطالعات پایه تحقیق و پژوهش ضرورت های پژوهش فواید پژوهش اهداف و مقاصد پژوهش ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فناوری رابطه علم و …

مشاهده جزییات

طرح مجتمع تجاری آرمان

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM118 تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول: عنوان پروژه چکیده مقدمه فصل دوم: نگاهی به تاریخ تجارت ایران فصـل سوم: بررسی نمونه‌های مشابه فصل چهارم: مطالعات در مراکز تجاری فصـل پنجم: مطالعات منطقه استان خراسان فصل ششم : نتیجه گیری بررسی …

مشاهده جزییات

مطالعات معماری مجموعه ورزشی جوانان

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM117 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : شناخت موضوع مقدمه فصل اول تربیت بدنی و اهداف آن هدف هدف تکامل حرکتی هدف تکامل شناختی هدف تکامل عاطفی هدف تکامل اخلاقی بررسی تربیت بدنی در تمدنهای مختلف تعاریف تربیت بدنی وورزش در تمدنهای اولیه …

مشاهده جزییات

طراحی خانه کودک

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM115 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : مطالعات پایه و زمینه ۱-۱) بخش اول (پایه ) برخورد روانشناسانه با موضوع ۱-۱-۱) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ۱-۱-۲) مراحل رشد کودک ۱-۱-۲-۱)خصوصیات کودک ۳ ساله ۱-۱-۲-۲) خصوصیات کودک ۵-۴ ساله ۱-۱-۲-۳) …

مشاهده جزییات

مطالعات طراحی مجموعه توریستی – تفریحی (دریاچه گلهر)

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM114 تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده مقدمه تعریف پروژه اهداف پروژه فصل اول : فلسفه وجودی طرح مقدمه ۱-۱ مفهوم گردشگری ۲-۱ جایگاه گردشگری در زندگی امروز ۱-۲-۱ ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت ۲-۲-۱ فراغت فعال و غیر فعال ۳-۲-۱ …

مشاهده جزییات

مطالعات طراحی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری

دانلود طرح های معماری

کد محصول MEM113 تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول- درباره فرهنگ و هویت مقدمه ۲ ویژگیهای طرح ۴ فرهنگ و هویت ۵ فرهنگ و طبیعت ۶ نتایج ۷ فصل دوم- درباره تهران و منطقه ۲۲ مقدمه ۱۰ مختصات جغرافیایی ۱۰ سابقه تاریخی شهر …

مشاهده جزییات