اطلاعیه

بررسی وضعیت تولید چغندرقند و شکر در جهان و ایران

این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب

مقدمه۶
بخش اول (چغندرقند) ۱۱
فصل اول(دانستنی های عمومی۱۲
۱-۱  پیشینه ۱۲
۱-۲ طبقه بندی گیاهی۱۳
۱-۳ تقسیم بندی بذر چغندرقند۱۴
۱-۳-۱ بذرهای چند جوانه۱۴
۱-۳-۲ بذرهای تک جوانه ۱۴
۱-۴ پیشینه تولید بذر چغندرقند در ایران۱۵
۱-۵ ترکیبات و خواص غذایی ۱۵
۱-۶ ارقام چغندرقند۱۷

فصل دوم (فرایند تولید چغندرقند۱۸
۲-۱ مراحل کاشت۱۹
۲-۱-۱ آماده کردن زمین۱۹
۲-۱-۲ کاشت بذر۲۰
۲-۱-۳ کاشت بذر به طریق نشا کردن۲۲
۲-۱-۴ عمق کاشت بذر و فاصله بوته ها۲۲
۲-۱-۵ مقدار بذر در هکتار ۲۳
۲-۲ مرحله داشت ۲۴
۲-۲-۱ آبیاری ۲۴
۲-۲-۲ کوددهی ۲۵
۲-۲-۳ تنک کردن و وجین ۲۵
۲-۲-۴ سله شکنی ۲۷
۲-۳ مرحله برداشت ۲۸
۲-۴ پس از مرحله برداشت ۳۰
۲-۴-۱ فرآورده های فرعی چغندر قند ۳۰

فصل سوم (وضعیت تولید چغندرقند در جهان و ایران۳۳
۳-۱ سطح زیر کشت چغندرقند در جهان و ایران۳۴
۳-۱-۱ سطح زیر کشت چغندرقند در جهان۳۴
۳-۱-۲ سطح زیر کشت چغندر قند در ایران۴۱
۳-۲ تولید چغندرقند در جهان و ایران۴۶
۳-۲-۱ تولید چغندرقند در جهان۴۶
۳-۲-۲ تولید چغندرقند در ایران۵۳
۳-۳ وضعیت عملکرد چغندرقـند در جهان و ایران۵۸
۳-۳-۱ عملکرد چغندرقند در جهان۵۸
۳-۳-۲ عملکردچغندرقند در ایران۶۴
۳-۴ هزینه تولید چغندرقند در ایران۶۷
۳-۴-۱ هزینه تولید محصول چغندرقند به تفکیک مراحل تولید۶۷
۳-۴-۲ هزینه ها و اجزای تعیین کننده قیمت تمام شده چغندرقند ۷۰
۳-۵ بررسی قیمت چغندر قند۷۲

بخش دوم (شکر۷۸
فصل چهارم (وضعیت تولید شکر۷۹
۴-۱ وضعیت تولید و مصرف جهانی۸۰
۴-۱-۱ موجودی و نسبت ذخیره ۸۳
۴-۱-۲ بزرگترین تولیدکنندگان جهان۸۶
۴-۱-۳ بزرگترن مصرف کنندگان جهان۸۸
۴-۲ بررسی وضعیت تولید داخلی شکر۹۲
۴-۲-۱ مروری بر روند شکل گیری صنعت تولید شکر از چغندرقند کشور۹۲
۴-۲-۲ تولید شکر روند گذشته و مشخصات آن۹۶
۴-۲-۳ مشخصات شکر تولیدی۹۹
۴-۳ هزینه تولید در بخش صنعت ۱۰۲
۴-۴ مصرف شکر در کشور و اهمیت آن در سبد هزینه خانوار۱۰۳

فصل پنجم (تجارت جهانی شکر۱۰۶
۵-۱ صادرات شکر در جهان۱۰۷
۵-۲ واردات شکر در جهان و ایران۱۱۰
۵-۲-۱ واردات شکر در جهان۱۱۰
۵-۲-۲ واردات شکر در ایران۱۱۳

فصل ششم (وضعیت قیمت شکر) ۱۱۷
۶-۱ وضعیت قیمت جهانی شکر۱۱۸
۶-۲ وضعیت قیمت داخلی شکر۱۲۰
۶-۲ بررسی روند قیمت عمده فروشی قند و شکر در کشور۱۲۱

نتیجه گیری۱۲۴
الف) بررسی علل افزایش تولید چغندرقند و شکر در سال ۱۳۸۵۱۲۴
ب) بررسی علل کاهش تولید چغندرقند و شکر در سال ۱۳۸۶۱۲۵
ج) بررسی علل کاهش تولید چغندرقند و شکردر سال ۱۳۸۷۱۲۷
د) ضرورت توجه به صنعت قند و شکر ۱۲۸
منابع ۱۳۰

مقدمه :
ریشه لغوی شکر در زبان سانسکریت به کلمۀ ساکارا مربوط است که به گیاه نیشکر و شیره شیرین آن اطلاق می شود . شکر از لحاظ معنی لغوی فارسی ( به فتح شین و کاف ) به ماده ای شیرین که از چغندر قند و نیشکر حاصل می شود ، اطلاق می گردد .
شکر از جمله کالاهای مصرفی خانوارهاست که به عنوان یک کالای استراتژیک سیاسی اقتصادی در جهان امروز مطرح می شود . این کالا از دو محصول مهم  کشاورزی چغندر قند و نیشکر استحصال می شود .
چغندر قند بومی سواحل مدیترانه است . « آندراس مارگراف » شیمیدان آلمانی در سال ۱۷۴۷ برای اولین بار توانست با گرفتن عصاره الکلی از این محصول ، ماده ای مانند شکر بدست آورد . در سال ۱۸۰۳ « آشارد » شاگرد او و «اسیپوف » در روسیه با پیگیری این روش توانستند در کارخانه و به صورت صنعتی از چغندر ، قند استخراج کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.