بررسی مسائل ایمنی در شرکت پلاستیک سازی امواج

کد محصول PZ61

تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول:تاریخچه کارخانه ۱
فصل دوم:آشنایی با کارخانه ۱۳
فصل سوم: عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار ۴۰
فصل چهارم:عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار ۵۳
فصل پنجم: ایمنی و حوادث ناشی از کار ۶۹
فصل ششم: ارگونومی و بهداشت محیط کار ۹۸
فصل هفتم:مهندسی انسانی ۱۳۶
فصل هشتم:بیماریهای ناشی از کار ۱۴۷
فصل نهم:تسهیلات بهداشتی ۱۵۸
فصل دهم: پیوست یک (۵S) 166
تاریخچه و موقعیت جغرافیایی :
کارخانه پلاستیک سازی امواج در مرکز استان مازندران و در کیلومتر ۱ جاده بابلسر به فریدون‌کنار با مساحت کل ۱۵۰۰ متر قرار گرفته است. از شمال به جاده اصلی بابلسر- فریدون‌کنار، از جنوب به زمین‌های زراعی و از شرق به کارخانه نیشکر گل سرخ و از غرب به شرکت پلاستیک کسری ارتباط دارد.
مساحت سالن تزریق پلاستیک ۳۰۰ متر
مساحت سالن قالب سازی ۱۰۰ متر
مساحت انبار مواد اولیه ۲۰۰ متر
مساحت انبار محصول ۱۵۰ متر
مساحت انبار ضایعات ۶۰ متر
مساحت بخش‌های اداری ۷۰ متر
علاوه بر این شرکت درحال بررسی طرح توسعه در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع می‌باشد تعداد ۱۲ دستگاه تزریق با ظرفیت تولید gr 100 تا kg127/1