پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

PZ37- آناتومی و فیزیولوژی غدد درون ریز

کد محصول PZ37

فایل WORD

100 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

آناتومی و فیزیولوژی غدد درون ریز
غدد سیستم آندوکرین
کلیات فیزیولوژی غدد درون ریز
طبقه بندی هورمون ها و عملکرد آنها
خلاصه روش فعالیت غدد درن ریز و هورمون ها
کنترل سطوح هورمون
هورمون ها به دو دسته محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می شوند:
محلول در آب:
محلول در چربی:
گیرنده ها
غده هیپوفیز
پاتوفیزیولوژی
علل کم کاری غده هیپوفیز:
سه علت شایع عبارتند از:
علائم بالینی ((Clinical manifestation
بررسی های تشخیصی Diagnosis
درمان:
تومورهای هیپوفیز:
تومورهای ائوزینوفیلیک
تومورهای بازوفیلیک
تومورهای کروموفوبیک
بررسی و یافته های تشخیصی
درمان :
تشخیص پرستاری
تشخیص های پرستاری درکم کاری هیپوفیز
دیابت بی مزه Diabete insipiduse
علل
اعمال اصلی ADH
تظاهرات بالینی
بررسی و یافته های تشخیصی
استفاده از تست محرومیت از آب Water deprivation test
سایر اقدامات تشخیصی برای دیابت بی مزه
درمان طبی
اهداف درمانی عبارتند از :
درمان جراحی: برداشتن تومور
مراقبت پرستاری
سندرم ترشح نابجا هورمون ضد ادراری (SIADH)
علل:
پاتوفیزیولوژی
تظاهرات بالینی
تشخیص:
درمان:
درمان طبی:
اقدامات پرستاری
تشخیص پرستاری
اقدام پرستاری:‌‌
تشخیص پرستاری
اقدامات پرستاری:

غده تیروئید
هورمون تیروئید
جذب ومتابولیسم ید
انتقال و متابولیسم هورمون تیروئید
کلسی تونین:
عملکرد T3 , T4:
روشهای بررسی تیروئید:
1. لمس تیروئید
خلفی :
قدامی:
2. لرزش دست
3. اسکن تیروئید
4. بیوپسی اسپیره کردن با سرسوزن نازک(fine needle aspiration biopsy=FNA )
5. آزمایشات خون
6. اندازه گیری هورمون محرک تیروئید
7. مداخلات پرستاری در تست¬¬های تیروئید
هایپوتیروئیدیسم:
اتیولوژی
درمان هیپرتیروئیدیسم
انواع هیپوتیروئیدیسم:
کرتینیسم
پاتوفیزیولوژی
تظاهرات بالینی:
درمان طبی:
درمان حمایتی:
تشخیص های پرستاری در بیمارمبتلا به هایپوتیروئیدیسم:
کمای میگزودم
ریسک فاکتورها:
تظاهرات بالینی:
تشخیص:
درمان:
عوارض:
پیش آگهی :
هایپرتیروئیدیسم
انواع هیپرتیروئیدیسم:
علل هیپرتیروئیدیسم:
1. گواتر توکسیک منتشر (بیماری گریوز)
2. گواتر توکسیک مولتی ندولر
3. آدنوم توکسیک :
4. تیروئیدیت:
5. T3 تیروتوکسیکوزیس
6. هیپرتیروئیدی ناشی از سرطان متاستاتیک تیروئید :
7. هیپر تیروئیدی هیپوفیزی :
8. هیپرتیروئیدی جفتی
9. Struma Ovarii :
10. هیپر تیروئیدی ساختگی :
11. هیپرتیروئیدی ناشی از ید((JOD-BASEDOW:
تظاهرات بالینی
یافته های تشخیصی
تدابیر درمانی
درمان با ید رادیو اکتیو
دارو درمانی
تیوآمیدها
داروهای دیگر
درمان جراحی
مراقبت از چشم ها
بحران یا طوفان تیروئیدی
درمان طبی
رژیم درمانی در بیمار مبتلا به بحران یا طوفان تیروئیدی
عود مجدد هایپرتیروئیدیسم
فرآیند پرستاری
تشخیص های پرستاری
عوارض احتمالی
برنامه ریزی و اهداف
مداخلات پرستاری
حفظ درجه حرارت طبیعی بدن
تقویت اعتماد به نفس بیمار
تقویت روشهای تطابقی
بهبود وضعیت تغذیه ای
پایش و درمان عوارض احتمالی
ارتقاء مراقبت در منزل و مراقبت جامعه محور آموزش مراقبت از خود به بیمار
تداوم مراقبت
گواتر ساده
اتیولوژی و اپیدمیولوژی:
عوامل گواتر زا:
پاتو فیزیو لوژی
تظاهرات بالینی
اقدامات
تدابیر درمانی طبی
تدابیر پرستاری
تیروئیدیت (التهاب تیروئید)
طبقه بندی و میزان بروز
اتیولوژی
1)تیروئیدیت حاد
2)تیروئیدیت تحت حاد :
3)تیروئیدیت مزمن :
تظاهرات بالینی
درمان
درمان دارویی:
روشهای جراحی:
سرطان تیروئید
اتیولوژی وپاتوفیزیولوژی :
تظاهرات بالینی:‌
اقدامات:
تدابیردرمانی طبی:
تدابیرپرستاری:
تیروئیدکتومی
درمان پرستاری:
مراقبتهای قبل از عمل
مراقبت های بعدازعمل
راهنمای مراقبت بعداز عمل در مورد عمل جراحی تیروئید :
غده پاراتیروئید
هیپرپاراتیروئیدیسم
انواع هیپر پاراتیروئیدیسم
اولیه
ثانویه
تظاهرات بالینی
روشهای تشخیصی
عوارض پرکاری پاراتیروئید :
درمان طبی
مایع درمانی
تحرک
رژیم غذایی و داروها
درمان پرستاری
کم کاری پاراتیروئید:
پاتوفیزیولوژی:
تظاهرات بالینی:
بررسی و یافته های تشخیصی:
درمان طبی:
تجویز ترکیبات ویتامین D
مراقبت های پرستاری:
فئوکروموسیتوم
تظاهرات بالینی :
Diagnoss :
درمان :
درمان دارویی:
مراقبت پرستاری
اقدامات :
مراقبت پرستاری بعد از عمل جراحی:
هورمونهای کورتکس آدرنال عبارتند از:
بیماریهای قشر آدرنال Hypoadernalism:
بیماری آدیسون : Addison’s disease
اتیولوژی
تظاهرات بالینی :
تدابیر درمانی :
مراقبت پرستاری :
اقدامات :
5.رزیم غذایی مناسب برای این بیماران پرکالری و پروتین سرشاراز
سدیم وکم پتاسیم بامایعات کافی توصیه می شود.
سندروم کوشینگ Cushing’s syndrome
تعریف
علل
تظاهرات بالینی

بررسی و یافته های تشخیصی
درمان طبی
فرایند پرستاری بیمار مبتلا به سندروم کوشینگ:
بررسی و شناخت
اطلاعاتی راجع به سطح فعالیت بیمار
تشخیص های پرستاری:
مراقبت پرستاری
کاهش خطر عفونت :
تشویق بیمار به فعالیت و استراحت:
ارتقاء مراقبت از پوست :
بهبود تصویر ذهنی بیمار:
بهبود فرآیند تفکربیمار:
Action of insulin:
متابولیسم کربوهیدراتها:
متابولیسم پروتئینها:
متابولیسم چربیها:
گلوکاگون:
Diabetes mellitus :
انواع دیابت:
بیمارانی که در معرض خطر دیابت شیرین قرار دارند:
پاتوفیزیولوژی :
علائم بالینی دیابت :
دیابت نوع دو چگونه تشخیص داده می شود؟
درمان :
ویژگی های رژیم غذایی در دو نوع دیابت
ورزش و فعالیت بدنی
جهت داشت یک برنامه ورزشی مطلوب :
مصرف انسولین :
انسولین برای چه کسانی استفاده می شود؟
مراحل تزریق انسولین:
شوک هیپوگلیسمی:
علائم و نشانه های شوک انسولین
درمان :
چگونه می‌توانید از هیپوگلیسمی جلوگیری کنید؟
درمان افت قند خون چیست؟
هیپرگلیسمی (افزایش قند خون):
علل هیپرگلیسمی:
علائم هیپرگلیسمی:
تشخیص ازمایشگاهی هیپرگلیسمی:
ارض دیابت:
اختلالات کلیوی (نفروپاتی)
اختلالات سیستم عصبی (نوروپاتی)
اختلالات چشمی (رتینوپاتی)
عوارض پوستی
عفونتها:
باکتریایی:
قارچی :
عوارض گوارشی
علائم و نشانه ها
عوارض دیررس دیابت
رتینوپاتی
علائم:
تشخیص:
درمان:
مراقبت:
نفروپاتی
علائم:
تشخیص:
درمان:
نوروپاتی
علائم:
مراقبت ودرمان:
مشکلات کف وساق پا
بعضی مشخصات افراد پر خطر:
راهنمای مراقبت از پاها

کبد liver
عملکرد کبد :
آزمونهای کبدی
بیوپسی کبد
کنترل علائم حیاتی
کنترل علایم خونریزی :
(Ptt,pt و پلاکت ) قبل از بیوپسی
هپاتیت Hepatitis
عفونی:
غیر عفونی :
دارویی :
استامینوفن
ایزونیازید
هالوتان
کلرپرومازین

درمان دارویی ”
سیروز کبدی
علائم سیروز :
مراقبت :
مراقبت از پوست :
انسفالو پاتی کبدی :
نوروتوکسین های مهم ایجاد کننده :
اختلالات عصبی ناشی از آن :
درمان و مراقبت ها :
پانکراتیت
پانکراس
پانکراتیت( التهاب پانکراس )
پانکراتیت حاد
علایم :
شخیص
پانکراتیت مزمن
تشخیص :
درمان :
Gallbladedder کیسه صفرا

عملکرد :
کوله سیستیت ( التهاب صفرا )
علائم کوله سیستیت حاد :
— تظاهرات بالینی سنگ کیسه صفرا
— تشخیص : مراقبت ERCP
— درمان:
— مراقبت پس از عمل :
— عوامل خطر در ایجاد سنگ کیسه صفرا
— مراقبت از خود پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی
از سر گرفتن فعالیت :
مراقبت از زخم :
شروع تغذیه :
اداره ی مراقبت پیگیری :
پاتوژنز واریس مری خونریزی دهنده

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید