پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

PZ35- روش های محاسباتی جهت پیش بینی ضریب توزیع خونی , مغزی برای داروهای ضد سرطان

کد محصول PZ35

فایل WORD

110 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب

چکیده .....1
فصل اول:سرطان.2
1-1- سرطان...3
1-2- عوامل موثر در سرطان...3
1-2-1- عوامل محیطی...3
1-2-2- عوامل ژنتیکی....4
1-2-3- عوامل ایمونولوژیک..4
1-2-4- سن....4
1-3- روشهای درمان.......4
1-3-1- شیمی درمانی.....5
1-3-1-1- مقدمه.....5
1-3-1-2- پیشینه ...6
1-3-1-3- اساس و مبنای عملکرد..6
1-3-2- طرحهای معالجه ای....7
1-3-2-1- شیمی درمانی ترکیبی ....7
1-3-2-2- شیمی درمانی نئوو آدجونت(یا درمان پیش معالج)8
1-3-2-2- شیمی درمانی آدجوونت....8
1-3-3- انواع داروهای شیمی درمانی..8
1-3-3-1-دوکسوروبیسین...8
1-3-3-2-دانوروبیسین.9
1-3-3-3-ایداروبیسین.9
1-3-3-4-اپیرو بیسین10
1-3-3-5-زوروبیسین.10

فصل دوم: کاربرد کامپیوتر در شیمی......11
مقدمه...12
2-1-تاریخچه کوتاهی از کامپیوترها...12
2-2- کامپیوتر در شیمی.....13
2-3- کاربرد علمی کامپیوترها....14
2-3-1- مدلسازی-شبیه سازی-بهینه سازی.......15
2-3-2- مدیریت وکنترل آزمایش ها..15
2-3-3- خطا و آمار....15
2-3-4- بهینه سازی سادک/روش سادک....16
2-3-5- نمایش گرافیکی مولکولها.....17

فصل سوم: شیمی محاسباتی......18
مقدمه...19
3-1-  روشهای محاسباتی مکانیک کوانتوم23
3-1-1- محاسبات آغازین..23
3-1-2-روشهای محاسباتی نیمه تجربی.....29
3-2- سری پایه...30
3-3- طبقه بندی سری های پایه.31
3-3-1- سری های پایه پاپل......32
3-3-2- سری پایه  3-21G......32
3-3-3- سری پایه 6-31G ......32

فصل چهارم: رابطه کمی بین ساختار وفعالیت..34
مقدمه...35
تاریخچه.......35
4-1- انتخاب و محاسبه توصیف کننده ها..36
4-1-1- توصیف کنندهای توپولوژیکی......38
4-1-1-1- توصیف کنندهای جزء.....38
4-1-1-2-اندیس ارتباط مولکولی......38
4-1-1-3- توصیف کننده های زیر ساختاری....39
4-1-1-4- توصیف کننده های محیطی.....40
4-1-2- توصیف کنندهای هندسی.....40
4-1-2-1-روش دوبعدی...40
4-1-2-2- روش سه بعدی40
4-1-2-2-1-توصیف کنندهای مساحت سایه مولکول......41
4-1-2-2-2- توصیف کننده های اندیس کاپا....41
4-1-2-2-3- توصیف کننده های فاکتور شکل.41
4-1-2-2-4- توصیف کننده های حجم ومساحت وواندروالس مولکولها.41
4-1-2-2-5- توصیف کننده های محورهای اصلی چرخشی مولکولها.....42
4-1-2-2-6- توصیف کننده های ممان اینرسی مولکولها..42
4-1-3- توصیف کننده های الکترونی43
4-1-4- توصیف کننده های فیزیکو شیمیایی.....44
4-1-4-1- شکست مولکولی.....44
4-1-4-2- لگاریتم ضریب تقسیم......45
4-1-4-3- قطبش پذیری مولکولها....45
4-1-5- توصیف کننده های هیبریدی45
4-1-6- توصیف کننده های شیمی کوانتمی.......45
4-1-7- توصیف کننده های ارتباط مولکولی.....46
4-2- مدلسازی وانتخاب بهترین مدل.47
4-3- ارزیابی اعتبار مدل‌های انتخاب شده..48
4-4- شبکه عصبی مصنوعی.......52
4-4-1- تاریخچه شبکه عصبی مصنوعی....54
4-4-2-  طرز کار مدل سلول عصبی..56
4-4-3- طرز کار شبکه عصبی مصنوعی....57
4-4-4- فواید ومعایب شبکه عصبی مصنوعی...60
4-4-4-1- فواید60
4-4-4-2-معایب.......60
4-5- ژنتیک الگوریتم.60
4-5-1- ژنتیک الگوریتم چیست؟......61
4-5-2- شرایط خاتمه الگوریتم ژنتیک......61
4-5-3- روش های نمایش.64
4-5-4- عملگرهای یک ژنتیک الگوریتم...65
4-5-5- شبه کد..65
4-5-6- شمای کلی شبه کد.......66
4-5-7-  نقات قوت ژنتیک الگوریتم.66
4-5-8-  محدودیت های ژنتیک الگوریتم..67
4-5-9- کاربردها67
4-6- تئوری فازی......68
4-7- برخی از محدودیتها و اشکالات رابطه کمی ساختار با فعالیت..69
4-8- خلاصه......71

فصل پنجم: نرم افزارهای مورد استفاده..72
5-1-گوسین73
5-2-هایپر کم.....75
5-3-  دراگون ....76
5-4- مطلب76
5-5-Spss.77
5-6-Chem office 77
5-6-1-Chem draw Activex ..78
5-7-Gauss View 78
5-8-Martindale ...78

6-فصل ششم: روش تجربی.....79
6-1-مقدمه..80
6-2-روش عملی81
6-2-1-چگونگی رسم ساختارها81
6-2-2- بهینه کردن ساختارها.....81
6-2-2-1- استخراج توصیفگرهای شیمی کوانتومی...81
6-2-2-1-1- بار مولیکن...81
6-2-2-1-2-پارامترهای ایزوتروپیک.82
6-2-2-1-3-انرژی آزاد حلال...82
6-2-2-1-4-گشتاور دو قطبی مولکول......82
6-2-2-1-5-قطبش پذیری مولکولی....... 83
6-2-2-1-6-آنالیز جمعیت طبیعی....83
6-2-2-1-7- بالاترین تراز اوربیتال مولکولی اشغال شده83
6-2-2-1-8- پائین تراز اوربیتال مولکولی اشغال نشده....83
6-2-2-1-9-اختلاف بین تراز اوربیتال مولکولی اشغال شده ونشده83
6-2-2-1-10-پتانسیل الکترو استاتیک.....83
6-2-2-1-11-الکترونخواهی....84
6-2-2-1-12-الکترونگاتیوی...84
6-2-2-13سختی.......84
6-2-2-14-نرمی.......85
6-2-2-2- توصیف کننده های فیزیکو شیمی...85
6-2-3- ارائه مدلها....85
6-2-4- ارزیابی مدلها.......88
6-2-4-1-تست احتمال همبستگی...88
6-2-4-2-تست همبستگی.......89


فصل هفتم:جداول ونمودارها..91
بخش اول جداول......92
جدول7-1..92
جدول 7-2.93
جدول 7-394
جدول7-4..95
جدول 7-596
جدول 7-697
بخش دوم نمودارها..98
نمودار 7-198
نمودار 7-299
نمودار 7-3......100
نمودار 7-4......101

فصل هشتم: منابع و ماخذ....102
منابع فارسی......103
منابع انگلیسی....104
چکیده انگلیسی...108

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید