پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

PZ35- روش های محاسباتی جهت پیش بینی ضریب توزیع خونی , مغزی برای داروهای ضد سرطان

کد محصول PZ35

فایل WORD

110 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب

چکیده .....1
فصل اول:سرطان.2
1-1- سرطان...3
1-2- عوامل موثر در سرطان...3
1-2-1- عوامل محیطی...3
1-2-2- عوامل ژنتیکی....4
1-2-3- عوامل ایمونولوژیک..4
1-2-4- سن....4
1-3- روشهای درمان.......4
1-3-1- شیمی درمانی.....5
1-3-1-1- مقدمه.....5
1-3-1-2- پیشینه ...6
1-3-1-3- اساس و مبنای عملکرد..6
1-3-2- طرحهای معالجه ای....7
1-3-2-1- شیمی درمانی ترکیبی ....7
1-3-2-2- شیمی درمانی نئوو آدجونت(یا درمان پیش معالج)8
1-3-2-2- شیمی درمانی آدجوونت....8
1-3-3- انواع داروهای شیمی درمانی..8
1-3-3-1-دوکسوروبیسین...8
1-3-3-2-دانوروبیسین.9
1-3-3-3-ایداروبیسین.9
1-3-3-4-اپیرو بیسین10
1-3-3-5-زوروبیسین.10

فصل دوم: کاربرد کامپیوتر در شیمی......11
مقدمه...12
2-1-تاریخچه کوتاهی از کامپیوترها...12
2-2- کامپیوتر در شیمی.....13
2-3- کاربرد علمی کامپیوترها....14
2-3-1- مدلسازی-شبیه سازی-بهینه سازی.......15
2-3-2- مدیریت وکنترل آزمایش ها..15
2-3-3- خطا و آمار....15
2-3-4- بهینه سازی سادک/روش سادک....16
2-3-5- نمایش گرافیکی مولکولها.....17

فصل سوم: شیمی محاسباتی......18
مقدمه...19
3-1-  روشهای محاسباتی مکانیک کوانتوم23
3-1-1- محاسبات آغازین..23
3-1-2-روشهای محاسباتی نیمه تجربی.....29
3-2- سری پایه...30
3-3- طبقه بندی سری های پایه.31
3-3-1- سری های پایه پاپل......32
3-3-2- سری پایه  3-21G......32
3-3-3- سری پایه 6-31G ......32

فصل چهارم: رابطه کمی بین ساختار وفعالیت..34
مقدمه...35
تاریخچه.......35
4-1- انتخاب و محاسبه توصیف کننده ها..36
4-1-1- توصیف کنندهای توپولوژیکی......38
4-1-1-1- توصیف کنندهای جزء.....38
4-1-1-2-اندیس ارتباط مولکولی......38
4-1-1-3- توصیف کننده های زیر ساختاری....39
4-1-1-4- توصیف کننده های محیطی.....40
4-1-2- توصیف کنندهای هندسی.....40
4-1-2-1-روش دوبعدی...40
4-1-2-2- روش سه بعدی40
4-1-2-2-1-توصیف کنندهای مساحت سایه مولکول......41
4-1-2-2-2- توصیف کننده های اندیس کاپا....41
4-1-2-2-3- توصیف کننده های فاکتور شکل.41
4-1-2-2-4- توصیف کننده های حجم ومساحت وواندروالس مولکولها.41
4-1-2-2-5- توصیف کننده های محورهای اصلی چرخشی مولکولها.....42
4-1-2-2-6- توصیف کننده های ممان اینرسی مولکولها..42
4-1-3- توصیف کننده های الکترونی43
4-1-4- توصیف کننده های فیزیکو شیمیایی.....44
4-1-4-1- شکست مولکولی.....44
4-1-4-2- لگاریتم ضریب تقسیم......45
4-1-4-3- قطبش پذیری مولکولها....45
4-1-5- توصیف کننده های هیبریدی45
4-1-6- توصیف کننده های شیمی کوانتمی.......45
4-1-7- توصیف کننده های ارتباط مولکولی.....46
4-2- مدلسازی وانتخاب بهترین مدل.47
4-3- ارزیابی اعتبار مدل‌های انتخاب شده..48
4-4- شبکه عصبی مصنوعی.......52
4-4-1- تاریخچه شبکه عصبی مصنوعی....54
4-4-2-  طرز کار مدل سلول عصبی..56
4-4-3- طرز کار شبکه عصبی مصنوعی....57
4-4-4- فواید ومعایب شبکه عصبی مصنوعی...60
4-4-4-1- فواید60
4-4-4-2-معایب.......60
4-5- ژنتیک الگوریتم.60
4-5-1- ژنتیک الگوریتم چیست؟......61
4-5-2- شرایط خاتمه الگوریتم ژنتیک......61
4-5-3- روش های نمایش.64
4-5-4- عملگرهای یک ژنتیک الگوریتم...65
4-5-5- شبه کد..65
4-5-6- شمای کلی شبه کد.......66
4-5-7-  نقات قوت ژنتیک الگوریتم.66
4-5-8-  محدودیت های ژنتیک الگوریتم..67
4-5-9- کاربردها67
4-6- تئوری فازی......68
4-7- برخی از محدودیتها و اشکالات رابطه کمی ساختار با فعالیت..69
4-8- خلاصه......71

فصل پنجم: نرم افزارهای مورد استفاده..72
5-1-گوسین73
5-2-هایپر کم.....75
5-3-  دراگون ....76
5-4- مطلب76
5-5-Spss.77
5-6-Chem office 77
5-6-1-Chem draw Activex ..78
5-7-Gauss View 78
5-8-Martindale ...78

6-فصل ششم: روش تجربی.....79
6-1-مقدمه..80
6-2-روش عملی81
6-2-1-چگونگی رسم ساختارها81
6-2-2- بهینه کردن ساختارها.....81
6-2-2-1- استخراج توصیفگرهای شیمی کوانتومی...81
6-2-2-1-1- بار مولیکن...81
6-2-2-1-2-پارامترهای ایزوتروپیک.82
6-2-2-1-3-انرژی آزاد حلال...82
6-2-2-1-4-گشتاور دو قطبی مولکول......82
6-2-2-1-5-قطبش پذیری مولکولی....... 83
6-2-2-1-6-آنالیز جمعیت طبیعی....83
6-2-2-1-7- بالاترین تراز اوربیتال مولکولی اشغال شده83
6-2-2-1-8- پائین تراز اوربیتال مولکولی اشغال نشده....83
6-2-2-1-9-اختلاف بین تراز اوربیتال مولکولی اشغال شده ونشده83
6-2-2-1-10-پتانسیل الکترو استاتیک.....83
6-2-2-1-11-الکترونخواهی....84
6-2-2-1-12-الکترونگاتیوی...84
6-2-2-13سختی.......84
6-2-2-14-نرمی.......85
6-2-2-2- توصیف کننده های فیزیکو شیمی...85
6-2-3- ارائه مدلها....85
6-2-4- ارزیابی مدلها.......88
6-2-4-1-تست احتمال همبستگی...88
6-2-4-2-تست همبستگی.......89


فصل هفتم:جداول ونمودارها..91
بخش اول جداول......92
جدول7-1..92
جدول 7-2.93
جدول 7-394
جدول7-4..95
جدول 7-596
جدول 7-697
بخش دوم نمودارها..98
نمودار 7-198
نمودار 7-299
نمودار 7-3......100
نمودار 7-4......101

فصل هشتم: منابع و ماخذ....102
منابع فارسی......103
منابع انگلیسی....104
چکیده انگلیسی...108

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید