پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

PZ10- مقایسه شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

کد محصول PZ10

فایل WORD

45 صفحه

10000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول 

طــــــــرح پژوهــــــــش
1-1 بیان مسئله 
2-1 : اهمیــــت موضوع
2-1 : بررسی متون
1-2-1 : تعادل در افراد سالمند سالم 
2-2-1 : تعادل در افـــــراد مبتلا به سکته مغزی 
3-1 : اهــــــداف پژوهـــــــش 
4-1 : متغیرهای مورد مطــــــالعه 
5-1 : تعــــــریف مفــــــاهیم 
تعــــــریف کاربـــــــردی 
کنتــــــرل تنــــــه Trunk Control
همی پلژی / همی پارزی Hemiplegia/ Hemiparesis
6-1 فرضیــــــات 
6-1 : روش بررســــــــی 
1-6-1 : جمعیــــــت مورد مطــــــالعه
2-6-1: روش نمــــــونه گیــــــری 
3-6-1 : معیــــــارهای حذف واضــــــافه 
معیارهای حذف واضافه برای افراد سالم :
4-6-1 : روش کار وجمع آوری اطلاعات 
مصـــــاحبه 
مشاهده ومصاحبه ارزیابی های اختصاصی 
روش کار 
7-1 : روشهــــــای آماری
8 – 1 : ملاحظات اخلاقـــــــی 
فصـــــــل دوم
مباحث نظـــــری وپیشینـــــهُ پـــــژوهش
مقـــــــدمه:
« بخش اول » 
1 – 2 : سکته مغزی 
2-2 : علل بروز سکته مغزی 
3-2 : تاُثیرات سکته مغزی
1-3-2 :اختلالات حرکتی پس از CVA 
اختلالات همراه :
2-3-2 : اختلال در تعادل
مکانیزم حسی
مکانیزم حرکتی 
3-3-2 : کنترل تنه دربیماران سکته مغزی 
4-2 : نقش سیستمها در کنترل پوستچرال 
5-2 : کنترل حرکتی در وضعیت ایستاده 
1-5-2 : alignment بدن 
2-5-2 : فاکتورهای مؤثر درمورد تون عضلانی درحالت ایستاده
3-5-2 : تون عضلانی : 
6-2 : عوامل مؤثر ثبات دروضعیت ایستاده 
7-2 : استراتژیهای حرکتی درحین اعمال اغتشاش 
8-2 : ثبات درصفحه جلویی – عقبی 
1-8-2 : استراتژی مچ پا :
2-8-2 : استراتژی مفصل هیپ
3-8-2 : استراتژی stepping
9-2: ثبات داخلی – خارجی 
10-2 : مکانیزم حسی در کنترل پوستچرال 
1-10-2 : سیستم بینـــــــایی 
2-10 – 2 : سیستم حسی پیکری 
3-10-2 : سیستم وستیبولار :
11-2 : تغییرات تعادل با افزایش سن 
فصـــــــل ســـــــوم
نتــــــــــایــــــــج
1-3 : مقـــــــــدمه 
2-3 : توصیف اطلاعات وداده های آماری 
3-3 : تحلیــــــل اطـــــلاعات و داده های آمــــــاری 
1-3-3 : فرضیـــــه اول 
1-3-3 : فــــــــرضیه دوم
2-3-3 : فـــــــــرضیــــه ســـــوم 
فصـــــــــل چـــــهارم 
بـــــحث ونتیـــــــــــجه گیری
مــــــقدمه 
1-4 : مـــــروری بر مفـــــاهیم پایـــــــه
1-1-4 : مشکلات هماهنــــــگی حرکتــــــی 
1) اختلال در مرحله بندی sequencing 
الف ) برعکس شدن الگوی بکارگیری عضلات
ب) تاُخیر دربکارگیری عضلات پروکزیمال سینرژی 
ج) انقباض همزمان عضلات آنتاگونیست 
2 ) تاُخیر در فعال شدن جوابهای پوستچرال 
3 ) مشکلات درسطح بندی آمپلی تود جواب عضلانی 
4) : مشکلات تطابق حرکتی 
2-1-4 : مشکلات حسی 
الف )ازدست دادن یک حس 
ج) وزن گذاری خشک ( inflexible ) برروی اطلاعات حسی 
عدم تطابق حسی می تواند ناشی از وزن گذاری خشک برروی اطلاعات حسی باشد . این بدان معناست که دربیماران با نقص نرولوژیک ، به یک حس وابستگی زیادی پیدا می کنند مثلاً وابستگی به بینایی یا حسی – حرکتی . هنگامی که حس های دیگر پیام کمتری ارسال نمایند دقت گزارشهای نهایی کاهش پیدا می کند وبی ثباتی حاصل می شود 
1) اختلال در تفسیر اطلاعات حسی 
2-4 : بررسی مقایسه ای نمره کلی آزمون برگ درافراد سالم سالمند با افراد بیمار همی پلژی 
• بحــــــــث
3-4 : بررسی مقایسه ای نمره ایستای آزمون برگ درافراد سالم سالمند باافراد بیمار همی پلژی 
• بحــــــــث
4-4 : بررسی مقایسه ای نمره پویای آزمون برگ درافرادسالم سالمند با افراد همی پلزی 
• بحــــــث

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید