اطلاعیه

سیستم های آموزش الکترونیکی

کد محصول T152

فایلWORD

۱۰۶ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
۱ مقدمه: ۲
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ یادگیری ۲
۱-۲-۱ فرآیند یادگیری ۲
۱-۲-۲ تعریف یادگیری ۲
۱-۲-۳ روانشناسی یادگیری ۲
۱-۲-۴ ابعاد یادگیری ۲
۱-۲-۵ اصول یادگیری مؤثر ۲
۱-۲-۶ نظریه های یادگیری ۲
۱-۲-۷ عوامل آموزشی یادگیری ۲
۱-۲-۸ روند تاریخی تحولات روش های یادگیری ۲
۱-۲-۹ دسته بندی نوع یادگیری آموزش الکترونیکی ۲
۱-۳ آموزش الکترونیکی…. ۲
۱-۳-۱ تعریف آموزش الکترونیکی ۲
۱-۳-۲ دامنه آموزش الکترونیکی ۲
۱-۳-۳ مقایسه دیدگاههای آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی ۲
۱-۳-۴ مزایای آموزش الکترونیکی ۲
۱-۳-۵ معایب آموزش الکترونیکی ۲
۱-۳-۶ انواع آموزش الکترونیکی ۲
۱-۳-۷ سطوح آموزش الکترونیکی ۲
۱-۴ مراحل فرآیند آموزش الکترونیکی…. ۲
۱-۴-۱ مرحله برنامه ریزی ۲
۱-۴-۲ مرحله طراحی ۲
۱-۴-۳ مرحله تولید ۲
۱-۴-۴ مرحله ارزشیابی ۲
۱-۴-۵ مرحله توزیع و نگهداری(پشتیبانی) ۲
۱-۴-۶ مرحله آموزش ۲
۱-۴-۷ مرحله بازاریابی ۲
۲ نیازمندیها وابزار لازم در سیستم های آموزش الکترونیکی: ۲
۲-۱ تعیین زیر ساخت ها ۲
۲-۱-۱ زیر ساخت انسانی ۲
۲-۱-۲ زیر ساخت تعلیم و تربیتی ۲
۲-۱-۳ زیر ساخت فناوری ۲
۲-۱-۴ زیر ساخت مدیریت و رهبری ۲
۲-۱-۵ زیر ساخت اداری و پشتیبانی ۲
۲-۱-۶ زیر ساخت فرهنگی/اجتماعی/ارزشی ۲
۲-۲ اجزای فیزیکی آموزش الکترونیکی…. ۲
۲-۲-۱ محتوای دوره آموزشی ۲
۲-۲-۲ سیستم های مدیریت آموزشی ۲
۲-۲-۳ سیستم های مدیریت محتوای آموزشی ۲
۲-۲-۴ سیستم های ارزیابی ۲
۲-۲-۵ ابزارهای تولید و توسعه ۲
۲-۲-۶ ابزارهای مشارکت ۲
۲-۳ ابزارهای تالیف محتوا در آموزش الکترونیکی…. ۲
۲-۳-۱ تولید محتوا:تعریف و بررسی ابزارهای تالیف ۲
۲-۳-۲ نکاتی برای یافتن ابزار تالیف مناسب ۲
۲-۴ ابرداده(متادیتا)…. ۲
۲-۴-۱ طراحی متادیتا در یک سیستم آموزش الکترونیکی ۲
۲-۵ استانداردها در آموزش الکترونیکی…. ۲
۲-۵-۱ یک استاندارد چیست؟ ۲
۲-۵-۲ استانداردهای آموزش الکترونیکی ۲
۲-۵-۳ اهمیت استانداردهای آموزش الکترونیکی ۲
۳ نمونه هایی از سیستم آموزش الکترونیکی: ۲
۳-۱ معرفی چند مرکز اینترنتی ۲
۳-۲ دانشگاه کالیفرنیا…. ۲
۳-۳ عملکرد ایران در این زمینه…. ۲
۳-۳-۱ دانشگاه های مجازی ایران ۲
۳-۴ دانشگاه مجازی(UV)…. 2
۳-۴-۱ هدف UV 2
۳-۴-۲ گستردگی UV 2
۳-۴-۳ شروع کار با UV بر روی اینترنت ۲
۳-۴-۴ مشترک شدن با UV 2
۳-۴-۵ میز کار یک کاربر ۲
۳-۴-۶ گزینه سالنما ۲
۳-۴-۷ چگونه در یک کلاس ثبت نام کنیم؟ ۲
۳-۴-۸ شهریه و هزینه های UV 2
۳-۴-۹ نحوه تدریس UV 2
۳-۴-۱۰ چگونگی ارزشیابی UV 2
۴ نتیجه‌ گیری و پیشنهادها: ۲
فهرست منابع ۲
فهرست شکلها
شکل ‏۱ ۱: روندتاریخی تحولات روش های یادگیری ۱۵
شکل ‏۱ ۲: فرآیند تعاملی آموزش الکترونیک ۳۸
شکل ‏۲ ۱: کارکردهای سیستم مدیریت آموزش-شمای مدیریتی ۶۱
شکل ‏۲ ۲: کارکردهای سیستم مدیریت آموزش-شمای یادگیرنده ۶۲
شکل ‏۲ ۳: نمونه ای از معماری یک سیستم مدیریت محتوای آموزشی ۶۴
شکل ‏۳ ۱: فرم درخواست اشتراک با کاربر ۹۸
فهرست جدولها
جدول ‏۱ ۱: نقش ها و مسئولیت هادر آموزش الکترونیکی ۴۷
جدول ‏۲ ۱: ساختار دوره سنتی در مقایسه با اشیای آموزشی ۶۳
جدول ‏۲ ۲: مقایسه گونه های متفاوت ابزارهای تالیف ۷۱
چکیده
تحصیل علم از دیر باز امری مهم و مورد توجه بشر بوده است و در همه اعصار و قرون ، آموزش و تحصیل یکی از جوانب زندگی بشری به شمار رفته است.
این امر در تاریخ خود ، دوره های مختلفی را طی کرده است و همیشه با یک مشکل مهم درگیر بوده است ؛ آن مشکل عبارت است از؛ بعد مسافت مکانی ، که بشر دوستار علم همیشه در پی یافتن راه حلی برای مبارزه و از میان برداشتن این معضل بوده است و در تقابل با این مشکل انسان به تحصیل مکاتبه ای و از راه دور روی آورد. که اکنون به گوشه ای از تاریخچه آن خواهیم پرداخت.
آغاز تحصیل از راه دور بر می گردد به حدود ۶۰ سال قبل زمانی که یک مؤسسه خیریه و عملی برای دانش آموزانی که در نقاط کور کشورشان قرار داشتند و امکانات آموزشی نیز در آن نواحی وجود نداشت ، به فکر افتاد تا از راه مکاتبه ای به آن دانش آموزان طالب علم خدمات آموزشی ارائه دهد. پس از آن یک شبکه رادیویی مخصوص افرادی که نمی توانستند در مدارس درس بخوانند راه اندازی گردید و در ساعتهای مختلف درسهای مربوط به کلاس خاصی ارائه می شد و در پایان دروس امتحانی نیز گرفته می شد و نتایج آن به آدرس محل سکونت شخص فرستاده می شد . بعداً از طریق تلویزیون نیز این امکانات ارائه شد اما با کیفییت بالاتر ، ولی با ظهور اینترنت و امکانات سریع و آسان آن در سال ۱۹۸۹ اینترنت نیز به جمع ارائه کنندگان تحصیل از راه دور پیوست که در سالهای اخیر با پیشرفت اینترنت دانشگاههای مختلف که خدمات آموزشی خود را از طریق اینترنت ارائه داده اند روز به روز بیشتر می شود . کارشناسان معتقدند که در قرن ۲۱ تعداد بسیاری از دانشجویان از طریق اینترنت به کسب علم و دانش خواهند پرداخت.
انگیزه ای که ما را بر آن داشت تا به تحقیق در مورد آموزش مجازی بپردازیم شنیده های ما از اخبار و افراد به صورت مبهم بود ، پس خود تصمیم گرفتیم به طور کامل در این زمینه تحقیق کنیم.
کلمات کلیدی
آموزش الکترونیکی-اینترنت-سی دی-پست الکترونیکی-کامپیوتر-دانشگاه مجازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.