پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

T146 -حل مسائل np با محاسبات مولکولی

کد محصول T146

فایلWORD

147 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب

پیشگفتار
1- مفاهیم اولیه
1-1 گراف
1-2 پیچیدگی زمانی الگوریتم ها
1-3 نمونه هایی از مسائل سخت
2 محاسبات مولکولی
2-1 شروع محاسبات مولکولی
2-2 مبانی زیست مولکولی
2-3 عملیات روی DNA
2-4 الگوریتم های مولکولی
2-5 یافتن مسیر همیلتونی در گراف جهت دار
3 مدل های محاسباتی مولکولی
3-1 مدل ادلمن – لیپتون
3-2 مدل مولکولی استیکر
3-3 الگوریتم مولکولی و مدل محاسباتی
4 الگوریتم های مولکولی مسائل ترکیباتی گراف
4-1 مسیر همیلتونی در گراف جهت دار
4-2 کلیک ماکزیمم
4-3 رنگ آمیزی گراف
4-4 مجموعه احاطه گر
4-5 زیرگراف های القایی
4-6 انتخاب وزن دار
4-7 درخت های فراگیر و اشتاینر
4-8 کلیک گراف
4-9 مسیر و دور همیلتونی
4-10 مجموعه های مستقل
5 الگوریتم های مولکولی مسائل ترکیباتی غیرگراف
5-1 درستی عبارات منطقی
5-2 پوشش مجموعه ای
5-3 الگوریتم مولکولی مجموع زیر مجموعه ها
5-4 تقسیم مجموعه
5-5 مسئله n- وزیر
6 نتیجه گیری
مراجع و منابع
واژنامه انگلیسی به فارسی
واژه نامه فارسی به انگلیسی


لیست اشکال
1-1 (الف) گراف غیرجهت دار ، (ب) گراف جهت دار
1-2 گراف G و زیرگراف H از آن
1-3 یک گراف نمونه
1-4 نمونه ای از یک گراف ناهمبند
1-5 (الف) گراف G با 4 رأس ، (ب) 4- کلیک گراف G
1-6 (الف) گراف G با 7 رأس ، (ب) درخت فراگیر گراف G
1-7 (الف) یک گراف نمونه ، (ب) مسیر اول ، (پ) مسیر دوم ، (ت) نمایش سمبولیک مسیر
2-1 بازهای نیتروژن دار حلقوی و پیوند هیدروژنی بین آنها
2-2  مولکول DNA دو رشته ای
2-3   همانند سازی یک رشته DNA
2-4  نمایی از هیبریداسیون و دی نیچراسیون یک رشته DNA
2-5  اتصال دو رشته DNA با آنزیم لیگاس
2-6  چند نوع آنزیم برش
2-7  نمایی از تشخیص رشته های DNA بر اساس طول
2-8   نمایی از طویل سازی یک رشته DNA
2-9  نمایی از ازدیاد رشته DNA
2-10  رشته های DNA تشکیل شده در لوله آزمایش A
2-11  نمایی از ژل الکتروفورز در تشخیص رشته های DNA
2-12  گراف جهت دار مورد استفاده در آزمایش ادلمن
2-13  مراحل ساخت رشته ها در الگوریتم ادلمن
4-1 الگوریتم مسیر همیلتونی
4-2  (الف) نمونه گراف G ، (ب) گراف مکمل G
4-3  الگوریتم کلیک ماکزیمم
4-4  گراف مربوط به عبارت منطقی نمونه
4-5  یک نمونه گراف که با سه رنگ R ، G و B رنگ آمیزی شده است
4-6  الگوریتم رنگ آمیزی گراف
4-7 نمونه گراف برای مجموعه احاطه گر
4-8  الگوریتم مجموعه احاطه گر
4-9  گراف نمونه برای مسائل استیکر
4-10  الگوریتم زیرگراف القایی یالی
4-11  الگوریتم تولید زیرگراف های القایی رأسی
4-12  الگوریتم انتخاب وزن دار
4-13  الگوریتم تولید رخت های فراگیر گراف
4-14 درخت های فراگیر گراف نمونه
4-15 الگوریتم تولید درخت های اشتاینر گراف
4-16 (الف) گراف G ، (ب) یک 4- کلیک از گراف G
4-17 الگوریتم کلیک ماکزیمم
4-18 الگوریتم مسیر هامیلتونی در مدل استیکر
4-19 الگوریتم دور هامیلتونی در مدل استیکر
4-20 الگوریتم مجموعه های مستقل
5-1  گراف متناظر با عبارت منطقی
5-2  الگوریتم SAT
5-3 الگوریتم پوشش مجموعه ای
5-4 گراف روش لیپتون متناظر با حالات مختلف مجموعه G
5-5 الگوریتم تولید رشته های اولیه
5-6 الگوریتم تولید مقادیر اولیه اعضای زیرمجموعه ها
5-7 الگوریتم جمع
5-8 الگوریتم ساخت رشته مربوط به عدد b
5-9 الگوریتم مقایسه گر بیتی
5-10 الگوریتم مقایسه گر
5-11 الگوریتم مجموع زیرمجموعه ها
5-12 الگوریتم تقسیم مجموعه
5-13 ترتیب شماره گذاری قطرهای شطرنج ،(الف) قطر اصلی ،(ب) قطر فرعی
5-14 ترتیب شماره گذاری شطرنج 4× 4 ،(الف) قطر اصلی ،(ب) قطر فرعی
5-15 گراف تشکیل رشته های مربوط به شطرنج 4 × 4
5-16 الگوریتم n – وزیر


لیست جداول
4-1   رشته های مربوط به موقعیت ها و مقادیر صفر
4-2  رشته های نمونه
4-3  ورودی اولیه به ازای گراف نمونه
4-4  رشته های مربوط به زیرگراف های یالی گراف نمونه
4-5  رشته های مربوط به زیرگراف های رأسی گراف نمونه
4-6 مراحل اجرای الگوریتم انتخاب وزن دار بر روی چند رشته نمونه
4-7 رشته های مربوط به درخت های فراگیر گراف نمونه
4-8 رشته های تولید شده توسط الگوریتم مسیر هامیلتونی
5-1 رشته های مربوط به مثال
5-2  رشته های مربوط به ستون ها ، قطرهای اصل و قطرهای فرعی
5-3  رشته های مربوط به وجود وزیر در سطر اول و سطر دوم
5-4 ترکیب رشته های سطر اول و سطر دوم

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید