اطلاعیه

مسیریابی ایمن در شبکه های حسگر بی سیم

کد محصول T133

فایلWORD

۷۰ صفحه

۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

۱  مقدمه             ۱
    ۱.۱  شبکه حسگر بی سیم  ..   ۳
           ۱.۱.۱  چالشهای شبکه حسگر .   ۴
           ۱.۱.۲  ساختار سیستم و مسائل برنامه    ۶
           ۱.۱.۳  شبکه های حسگر بی سیم درمقابل شبکه های بی سیم قدیمی   …   ۸
           ۱.۱.۴  برنامه های کاربردی حسگرها   ..   ۹
           ۱.۱.۵ دسته بندی در WSN ..  ۱۰                               
    ۱.۲ محرک کار ..   ۱۱   
    ۱.۳ هدف کار …  ۱۲
    ۱.۴ سازماندهی نظریات …  ۱۳
۲  مسیریابی ایمن داده ها درشبکه های حسگر بی سیم                                               ۱۴
    ۲.۱ اجتماع شبکه ای داخلی ..  ۱۵
   ۲.۲ اجتماع داده های شبکه ای شکل .  ۱۷
   ۲.۳  رویکرد ساختار درختی .  ۱۸
   ۲.۴  رویکرد دسته ای شکل   ۲۳
  ۲.۵  موانع امنیت حسگر ….  ۲۵      ۲.۶ الزامات امنیت …  ۲۶
  ۲.۷  به خطر انداختن شبکه های حسگر بیسیم …  ۲۷
  ۲.۸  پیش بینی های دفاعی  ….  ۲۸  
          ۲.۸.۱ ایجاد کلید … ۲۹
          ۲.۸.۲ دفاع درمقابل به خطرانداختن پروتکل های مسیر یابی  ۲۹      ..  ۳۰      DOS         ۲.۸.۳ دفاع در مقابل به خطر انداختن  ۲.۸.۴  تهدیدحفره .. ۳۰         
 .. ۳۱      Sybil2.8.5 دفاع در مقابل به خطر انداختن                   ۲.۸.۶ کشف تهدیدات کپی نقطه ی اتصال ….  ۳۱
         ۲.۸.۷ دفاع در برابر به خطر انداختن امور خصوصی حسگر   ۳۲
         ۲.۸.۸  اجتماع داده ی ایمن ….. ۳۲           
بررسی کارآیی سیستم ایمن شبکه ی حسگر بیسیم                  ۳۴   ۳
   ۳.۱ برنامه ی شبیه سازی ….  ۳۵    
 . ۳۶EESDR3.2 بررسی کارایی سیستم پروتکل امنیت      
     ۳.۳ تنظیمات عملی … ۳۶
       ۳.۳.۱  نتایج شبیه سازی …. ۳۸
           ۳.۳.۲ بررسی میزان ذخیره سازی و محاسباتی پروتکل ایمن … ۴۰           ۳.۴ تحلیل کارایی انرژی پروتکل مسیر یابی داده  …. ۴۴   
           ۳.۴.۱ مدل ارتباط رادیویی …. ۴۴
           ۳.۴.۲  بخشی از فرآیند انتخاب دسته … ۴۵
           ۳.۴.۳ بخشی از فرآیند انتقال داده … ۴۵
           ۳.۴.۴ به گردش در آوردن انرژی برای یک نوبت … ۴۶
           ۳.۴.۵ شبیه سازی الگوی انرژی . ۴۷
۴ نتیجه گیری و کار آتی                       ۵۱
     ۴.۱ کارآتی  .. ۵۳ 
 منابع                                  ۵۴         

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.