طراحی و پیاده سازی سایت با زبان های برنامه سازی تحت وب

کد محصول T100

فایلWORD

۶۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیش گفتار۵
چکیده۶

فصل اول : مقدمه

  ۱-۱- اهداف پروژه۱۰
 ۲-۱- مزایای سایت۱۰
۳-۱- معایب سایت۱۰

فصل دوم : نرم افزارهای استفاده شده در طراحی

 ۱-۲- آشنایی مقدماتی با Asp.net12
 ۲-۲- آشنایی مقدماتی با Sql19
۳-۲- آشنایی مقدماتی با Html 25
۴-۲- ابزار ونکات لازم جهت اجرا ۳۰

فصل سوم : تجزیه و تحلیل سیستم

۱-۳- نمودار سطح صفر : ورودی و خروجی۳۳
۲-۳- نمودار سطح یک : صفحه اصلی Home34
۲-۳- نمودار سطح یک : اتصالات پایگاه۳۵
۳-۳- نمودار سطح دو : رجیستر بهASP36
۴-۳- نمودار سطح دو : رجیستر ASP.NET237
۵-۳- نمودار سطح دو : ویرایش و به روز رسانی جداول۳۸

فصل چهارم :پیاده سازی و بررسی

۱-۴- معرفی بخش های مختلف سایت۴۰
۲-۴- جداول و کاربرد آنها۴۱
۳-۴- نمایی از ظاهر صفحات سایت۴۳
     ۱-۳-۴- صفحه اصلی۴۳
     ۲-۳-۴- صفحه کتابخانه عمومی۴۴
     ۳-۳-۴- صفحه دانلود۴۵
     ۴-۳-۴- صفحه لینکستان۴۶
     ۵-۳-۴- صفحه کتابهای الکترونیکی۴۷
     ۶-۳-۴- صفحه ارتباط با مدیران۴۸
     ۷-۳-۴- صفحه درباره ما۴۹
     ۸-۳-۴- صفحه ورود به مدیریت۵۰
     ۹-۳-۴-صفحه مشاهده آمار بازدید کنندگان(بخش مدیریت۵۱
     ۱۰-۳-۴ صفحه مشاهده نظرات بازدید کنندگان (بخش مدیریت۵۲
۴-۴- بخشی از سورس برنامه۵۳
منابع و مآخذ۵۷