اطلاعیه

سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

کد محصول T97

فایلWORD

۷۱ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه۱

فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه۲
۱-۱-برنامه نویسی لایه ای۲
۱-۱-۱-برنامه چند لایه چیست؟۲
۱-۱-۲-مزیت برنامه چند لایه ۴
۴presentation1-1-3-انتخاب لایه
۵Business logic1-1-4-انتخاب لایه
۵Data access1-1-5-انتخاب لایه
۵Data lager1-1-6-انتخاب لایه
۱-۱-۷-ارسال داده از یک لایه به لایه  دیگر۶
۱-۲-پیشینه۶
۱-۳-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب۸
) چیست؟۹Ajax 1-4-ای جکس (
۱-۵-مکانیزم ای جکس۱۲

فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم۱۳
۲-۱-چشم انداز۱۳
۲-۱-۱-شرح مساله۱۳
۲-۱-۲-شرح عملیات۱۳
۲-۱-۳-مخاطبین سیستم۱۵
۲-۱-۴-محدودیت ها۱۵
۲-۲-مستند واژه نامه۱۶
۲-۳-مفاهیم سیستم گزارش گیری۱۶

فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم۱۸
۳-۱-تعریف مساله۱۸
۳-۲-امکان سنجی۱۹
۳-۲-۱-امکان سنجی منطقی۱۹
۳-۲-۲-امکان سنجی فیزیکی۱۹
۳-۲-۳-امکان سنجی فرهنگی۱۹
۳-۲-۴-امکان سنجی اقتصادی۲۰
۲۰Iteration plan3-3-طرح تکرار (
۲۱Class diagram3-4-نمودار های کلاس (
۳-۴-۱-توضیحات کلاس۲۲
۳۱Uml 3-5-نمودار های

فصل چهارم – پیاده سازی سیستم۳۸
۴-۱-نگاهی به اجزای پروژه در ویژوال استودیو۳۸
۴-۲-جداول استفاده شده در پایگاه داده۴۳
۴-۲-۱-نمای کلی از جدول های موجود۴۳
۴-۳-توضیح جداول بانک اطلاعاتی۴۴
۴۴Anbar 4-3-1-جدول
۴۵Anbar 14-3-2-جدول
۴۵Anbargardani 4-3-3-جدول
۴۷Bime 4-3-4-جدول
۴۸check4-3-5-جدول
۴۹fish4-3-6-جدول
۵۰Crash code4-3-7-جدول
۵۰Etelaeie 4-3-8-جدول
۵۱Factor 4-3-9-جدول
۵۲Factor num4-3-10-جدول
۵۳Good price4-3-11-جدول
۵۴kala4-3-12-جدول
۵۵Mojoody 4-3-13-جدول
۵۵Kargoziny 4-3-14-جدول
۵۶Khadamat pas az forosh4-3-15-جدول
۵۷Boff 4-3-16-جدول
۵۸Kharid_forosh4-3-17-جدول
۵۸Pass 4-3-18-جدول
۵۹Tashilat 4-3-19-جدول
۶۰Tashilat etaie4-3-20-جدول
۶۱Tavoun request4-3-21-جدول
۶۱Tavoun 4-3-22-جدول
۶۲Units 4-3-23-جدول
۶۳Validation 4-3-24-جدول
۴-۴-نتایج پیاده سازی۶۴
منابع و مراجع۶۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.