اطلاعیه

مروری بر سیستم عامل های بلادرنگ

کد محصول T96

فایلWORD

۸۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 • فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ
مقدمه ۲
مشخصات سیستم های بلادرنگ ۳
زمانبندی بلادرنگ ۸
رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول ۱۰
رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن ۱۰
رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی ۱۰
رویکردهای پویا با بهترین کوشش ۱۱
زمانبندی ایستا مبتنی بر جدول ۱۱
زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن ۱۱
زمانبند مهلت زمانی ۱۲
زمانبندی Linux   ۱۹
زمانبندی Unix SVR4 ۲۱

• فصل دوم : الگوریتم های برنامه ریزی و حمایت سیستم های اجرایی برای سیستم های بلادرنگ
خلاصه ۲۶
برنامه ریزی بلادرنگ ۲۹
متریک های اجرا در سیستم های بلادرنگ ۳۰
الگوهای برنامه ریزی ۳۲
الگوریتمهای برنامه ریزی برای این الگوها ۳۲
برنامه ریزی ثابت Table –Driven    ۳۶
برنامه ریزی priority driven preemptive    ۳۷
برنامه ریزی دینامیک  ۳۹
برنامه ریزی Best –Effort  دینامیک ۴۰
موضوعات برنامه ریزی مهم ۴۱
برنامه ریزی با محدودیتهای  توان خطا ۴۱
برنامه ریزی با احیای منابع ۴۳
سیستم اجرایی  بلادرنگ  ۴۳
هسته های کوچک ، سریع و اختصاصی ۴۴
توسعه های زمان واقعی برای سیستم های اجرای بازرگانی ۴۶
سیستم های اجرای تحقیق ۴۸
هسته MARS ۵۰
هسته SPRING ۵۰
هستهMARUTI  ۵۱
هسته ARTS  ۵۱

• فصل سوم :  بررسی ارتباط میان اجزای یک سیستم جامع بلادرنگ
خلاصه ۵۴
شرح عملگرهای بهبودیافته ۶۰
تشریح مطالعات تجربی ۶۷

• فصل چهارم : منابع ۷۰

فهرست جدول ها و شکلها

شکل ۱ – ۱ : زمانبندی یک فرایند بلادرنگ——————-۹
شکل ۱ – ۲ : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ متناوب با مهلتهای زمانی کامل شدن———————————————–۱۶
شکل ۱ – ۳ : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ نامتناوب با مهلتهای زمانی در شروع———————————————-۱۸
شکل ۱ – ۴ : مثالی از زمانبندی Linux———————-21
شکل ۱ – ۵: طبقه های اولویت در SVR4 ——————–23
جدول ۱ -۱ : اطلاعات اجرای دو وظیفه متناوب—————–۱۶
جدول۱ – ۲: اطلاعات اجرای پنج وظیفه نامتناوب—————۱۹
شکل ۳– ۱: معماری سیستم جامع—————————۵۷
شکل ۳ – ۲ : پروتکل ارتباط RS- 232C ———————-58
شکل ۳ – ۳: خطای checksum —————————-60
شکل ۳ – ۴ : زمان تزریق خطا——————————۶۲
شکل ۳ – ۵ : عملگرهای  جهش یافته————————-۶۵
شکل ۳ – ۶ : مثالی از CRM ——————————66
شکل ۳ – ۷ : مثالی از CRH ——————————66
جدول ۳ – ۱: رابط میان RTOS  و برنامه———————۵۹
جدول ۳ – ۲ : محل تزریق خطا—————————-۶۳
جدول ۳ – ۳ : RTOS  و برنامه های کاربردی —————–۶۸
جدول ۳ – ۴ : تعداد رابطهای بین RTOS  و برنامه————–

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.