اطلاعیه

پیاده سازی نرم افزار انتخاب رشته دبیرستان

کد محصول T75

فایلWORD

۱۵۰ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

  مقدمه  ۱

  فصل یکم –  هدایت تحصیلی در یک نگاه  ۴
۱-۱-  اهداف و ساختار..  ۴
۱-۲- اهم مقررات نظام آموزشی متوسطه به شیوه سالی – واحدی ۶
۱-۳- هدایت تحصیلی  ۷

فصل دوم – هدایت تحصیلی و نقش مدیریت ۹
۲-۱- نقش مدیریت در انتخاب رشته ۹

فصل سوم – نحوه تهیه هدایت تحصیلی ۱۱
۳-۱- اهداف هدایت تحصیلی ۱۱
۳-۲- ملاک های هدایت تحصیلی  ۱۵
۳-۳- ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف  ۱۶
۳-۴-  بررسی های مشاوره ای  ۱۸
۳-۵- امتیازهای نمرات دانش آموز ۲۱
۳-۶- کلید های امتیازهای آزمون ۲۱

فصل چهارم – روش استفاده از نرم افزار ۲۳
۴-۱- محیط نرم‌افزار ۲۳
۴-۲- منوها ۲۷
۴-۳- ورود اطلاعات دانش‌آموز ۲۷
۴-۴-  ورود اطلاعات مشاور ۳۱
۴-۵- بخش مشاهده نتیجه نهایی انتخاب رشته ۳۷
بررسی کد برنامه ۴۴
ماژول برنامه ۴۴
فرم های برنامه ۴۶

فصل پنجم- نتیجه گیری، پیشنهادات ۱۳۶
۵-۱- معایب و مشکلات ۱۳۶
۵-۲- مزایا و محاسن ۱۳۷
۵-۳- عملکرد ۱۳۷
۵-۴- پیشنهادات ۱۳۷
۵-۵- نتیجه گیری ۱۳۸
مراجع و منابع ۱۳۹

فهرست شکلها

شکل ۳-۱- نمون برگ شماره ۴ – نظر والدین دانش آموز  ۱۲
شکل ۳-۲- نمون برگ شماره ۳ – نظر خواهی از دانش آموز ۱۳
شکل ۳-۳- نمون برگ شماره ۲ – نظر خواهی از معلمان ۱۴
شکل ۳-۴- نمون برگ شماره ۵ – بررسی های مشاور ۱۵
شکل ۴-۱: کادر Splash ۲۴
شکل ۴-۲: انتخاب دانش آموز ۲۴
شکل ۴-۳: لیست دانش آموزان ۲۵
شکل ۴-۴: محیط اصلی برنامه ۲۶
شکل ۴-۵: ورود اطلاعات دانش آموز ۲۸
شکل ۴-۶: روش دوم ورود نمرات راهنمایی ۲۹
شکل ۴-۷: مارک دار شدن ۳۰
شکل ۴-۸: ورود اطلاعات مشاور و سربرگ های آن ۳۱
شکل ۴-۹: فرم نظر خواهی ولی ۳۴
شکل ۴-۱۰: فرم نظرخواهی دانش آموز ۳۵
شکل ۴-۱۱: فرم نظرخواهی معلم ۳۶
شکل ۴-۱۲: فرم بررسی مشاور ۳۸
شکل ۴-۱۳- فرم اصلی بعد از مرحله بررسی مشاور ۳۸
شکل ۴-۱۴: فرم نهایی انتخاب رشته ۳۹

فهرست جدولها

جدول ۳-۱- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از دانش آموز (۵ امتیاز ۲۲
جدول ۳-۲- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از والدین (۵ امتیاز ۲۲
جدول ۳-۳- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از معلمان (۱۰ امتیاز ۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.