کلیاتی از رمزنگاری اطلاعات

کد محصول T71

فایلWORD

۱۹۰ صفحه

۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 فصل ۱:رمزنگاری۱
مقدمه۲
بخش ۱:مفاهیم رمز نگاری۴
بخش ۲:الگوریتمهای کلاسیک۲۰
بخش ۳: رمزهـای غیـرقابـل شکست۵۸
بخش ۴: الگوریتمهای مدرن۶۹

فصل ۲:اتوماتای سلولی۸۹
مقدمه۹۰
بخش ۱:تعاریف پایه۹۱
بخش ۲:انواع CA105
بخش ۳:مدلهای ساده CA119
بخش ۴:کاربرد CA127
بخش ۵:نتیجه گیری۱۵۵

فصل ۳:رمزنگاری به کمک اتوماتای سلولی۱۵۶
مقاله ۱:رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی
بااستفاده از اتوماتای سلولی۱۵۸
مقدمه۱۵۸
مفاهیم۱۵۹
فعالیتهای مربوطه۱۶۰
روش پیشنهادی تولید  اعداد تصادفی۱۶۰
رمز گذاری اطلاعات۱۶۴
رمزبرداری اطلاعات۱۶۴
رمزگذاری بر اساس دمای محیط۱۶۶
رمزبرداری بر اساس دمای محیط۱۷۰
بررسی تاثیر دمای محیط بر سیستم رمزنگاری ۱۷۰
بررسی تاثیر اختلاف دما در فرستنده و گیرنده۱۷۰
نتیجه گیری۱۷۴
مقاله ۲:کشف نوشته ی رمزی از یک
رمز بلوک پیچیده با استفاده از CA176
مقدمه۱۷۷
رمزهای بلوکی پیچیده۱۷۷
ویژگی جفت بودن۱۸۰
کاربردهای رمز نگاری باویژگی جفت بودن۱۸۰
نتیجه گیری۱۸۲
مراجع۱۸۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.