تکنیک ها و زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی

کد محصول T64

فایلWORD

۱۹۰ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه  ۲
فصل اول : کلیات موضوع
تعریف و طبیعت هوش مصنوعی ۷
پیدایش و پیشرفت هوش مصنوعی   ۸
هوش‌ مصنوعی‌ و هوش‌ انسانی ۱۲
شاخه‌های‌ هوش‌ مصنوعی ۱۴
فلسفهٔ هوش مصنوعی ۲۷
ویژگی های هوش مصنوعی ۴۸
دو فرضیه در هوش مصنوعی ۵۲
انواع هوش مصنوعی  ۵۳
کاربرد هوش مصنوعی  ۵۷
معمای هوش الکترونیک‌ ، مبانی و شاخه‌های علم هوش مصنوعی‌ ۵۹
چالش‌های بنیادین هوش‌مصنوعی‌ ۶۴

فصل دوم : هوش مصنوعی‌ در بازی‌های کامپیوتری
هوش مصنوعی‌ در بازی‌های کامپیوتری ۷۱
بازی‌های تأثیرگذار در هوش‌مصنوعی  ۸۸

فصل سوم : تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی
تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی۱۱۸
مثالی از برنامه‌نویسی شیء‌گرا در شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی۱۶۳

سخن آخر۱۷۹
فهرست منابع ۱۸۰