پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

T24 -کاربردهای الگوریتم ژنتیک

کد محصول T24

فایلWORD

127 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب


فصل اول -  مقدمه 
1-1-    مقدمه 

فصل دوم -  مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک
2-1- مقدمه
2-2- پیشینه
2-3- اصطلاحات زیستی
2-4- تشریح کلی الگوریتم ژنتیک
2-5- حل مسأله با استفاده از الگوریتم ژنتیک
2-6- اجزای الگوریتم ژنتیک
2-6-1- جمعیت
2-6-2- کدگذاری
              2-6-2-1-     کدگذاری دودویی
              2-6-2-2-      کدگذاری مقادیر
              2-6-2-3-      کدگذاری درختی
2-6-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک
             2-6-3-1-       fitness (برازش)
         2-6-3-2-      selection  (انتخاب)
            2-6-3-3-   crossover    (ترکیب)
           2-6-3-4-  mutation     (جهش)
2-7- مفاهیم تکمیلی
         2-7-1- برتری ها و ضعف های الگوریتم ژنتیک
         2-7-2- نکات مهم در الگوریتم های ژنتیک
         2-7-3- نتیجه گیری

فصل سوم - کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های Cox، NOx و SOx در کوره ها...........
3-1- مقدمه
3-2- احتراق
3-2-1- روش محاسبه ترکیبات تعادلی با استفاده از ثابت تعادل
3-2-2- روش محاسبه دمای آدیاباتیک شعله
3-2-3- انتخاب سیستم شیمیایی
3-2-4- تأثیر دمای هوا و میزان هوای اضافی بر تولید محصولات
3-3- بهینه سازی
3-3-1- روش های حل مسائل بهینه سازی
3-3-2- روش تابع پنالتی
3-3-3- الگوریتم حل تابع پنالتی

3-4- برنامه ی کامپیوتری و مراحل آن
3-5- تشکیل تابع هدف
3-6- تشکیل مدل مسئله بهینه سازی
3-7- روش حل

فصل چهارم - توضیحاتی در رابطه با gatool نرم افزار مطلب
4-1- gatool
4-2- تنظیم گزینه ها برای الگوریتم ژنتیک
4-3- Plot Options
4-4- Population Options
4-5- Fitness Scaling Options
4-6- Selection Options
4-7- Reproduction Options
4-8- Mutation Options
4-9- Crossover Options
4-10- Migration Options
4-11- Output Function Options
4-12- Stopping Criteria Options
4-13- Hybrid Function Options
4-14- Vectorize Options

فصل پنجم – نتایج
5-1- نتایج حاصل از تابع پنالتی و الگوریتم ژنتیک 
5-2- نتیجه گیری
فهرست مراجع


فهرست شکل

2-1- مراحل الگوریتم ژنتیک
2-2- مثالی از کروموزوم ها به روش کدگذاری دودویی
2-3- مثالی از کروموزوم ها با استفاده از روش کدگذاری مقادیر
2-4-  انتخاب چرخ رولت
2-5-  ترکیب تک نقطه ای
2-6-  ترکیب دو نقطه ای 
2-7-  ترکیب یکنواخت
2-8-  وارونه سازی بیت
2-9-  تغییر ترتیب قرارگیری
2-10-  تغییر مقدار
3-1- نمای برنامه ی کامپیوتری
3-2- عملیات برازش برای تولید NO در مقایسه با نتایج اصلی در احتراق گازوئیل
4-1-  نمای gatool نرم افزار مطلب
5-1- نمای gatool ، Cox برای گاز طبیعی
5-2- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای گاز طبیعی
5-3- نمای gatool ، NOx برای گاز طبیعی
5-4- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای گاز طبیعی
5-5- نمای gatool ، Cox + NOx برای گاز طبیعی
5-6- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOxبرای گاز طبیعی
5-7- نمای gatool ، Cox برای گازوئیل
5-8- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای گازوئیل
5-9- نمای gatool ، NOx برای گازوئیل
5-10- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای گازوئیل
5-11- نمای gatool ، Sox برای گازوئیل
5-12- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Sox برای گازوئیل
5-13-  نمای gatool ، Cox + NOx برای گازوئیل
5-14- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx برای گازوئیل
5-15- نمای gatool ، Cox+NOx+Sox برای گازوئیل
5-16- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx وSOx برای گازوئیل
5-17- نمای gatool ، Cox برای نفت کوره
5-18- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای نفت کوره
5-19- نمای gatool ، NOx برای نفت کوره
5-20- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای نفت کوره
5-21- نمای gatool ، Sox برای نفت کوره
5-22- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی SOx برای نفت کوره
5-23- نمای gatool ، Cox + NOx برای نفت کوره
5-24- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx برای نفت کوره
5-25- نمای gatool ، COx+NOx+SOx برای نفت کوره
5-26- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های COx و NOx و SOx برای نفت کوره

 

فهرست جدول

3-1- تغییر نرخ تولید (mole/hr) NO در اثر تغییر دمای هوا و درصد هوای اضافی
3-2- تشکیل تابع هدف برای گاز طبیعی
3-3- تشکیل تابع هدف برای گازوئیل
3-4- تشکیل تابع هدف برای نفت کوره
5-1- مقایسه نتایج تابع پنالتی و الگوریتم ژنتیک

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید