پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

T22 -مروری بر شبکه هاب ادهاک متحرک

کد محصول T22

فایلWORD

283 صفحه

28000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه
فصل يکم: آشنایي با شبكه‎هاي بي سيم
1-1- تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي 
1-2-  عوامل مقايسه شبكه‎هاي بي سيم و كابلي 
1-2-1- نصب و راه اندازي 
1-2-2- هزينه 
1-2-3- قابليت اطمينان
1-2-4- كارائي
1-2-5- امنيت 
1-3- انواع شبكه هاي بي سيم
1-3-1- WLANS(Wireless Local Area Networks)
1-3-2- WPANS(Wireless Personal Area Networks )
1-3-3- WMANS(Wireless Metropolitan Area Networks)
1-3-4- WWANS(Wireless Wide Area Networks)
1-4- امنيت در شبكه‎هاي بي سيم 
1-4-1-WEP(Wired Equivalent Privacy) 
1-4-2- SSID (Service Set Identifier)
1-4-3- MAC (Media Access Control) 
1-5- بلوتوث

فصل دوم: مسيريابي
  2-1- مفاهيم اوليه مسيريابي
2-1-1-  مسيرياب  
  2-1-2- پروتكل‌هاي انتقال
2-1-2-2- پروتكل EGRP 
  2-1-2-3- پروتكل OSPF 
  2-1-2-4-  مقایسه پروتكل   OSPFدر مسيريابي دروني و پروتكل  OSPF با  RIP
   2-1-2-5-  مقايسه پروتكل  OSPF با  RIP
  2-1-2-6-  پروتكل BGP:  پروتكل مسيريابي بروني   
 2-1-3- مسيريابي چيست؟ 
2-1-3-1-  مسيريابي مستقيم 
2-1-3-2- پروتكل تبديل آدرس ( ARP)
2-1-3-3-   مسيريابي غيرمستقيم
2-1-4- انواع مسيرياب‎ها
2-1-4-1- مسيرياب‎هاي ايستا
2-1-4-2- برخي اصطلاحات کليدي در مسيريابي
2-2-  روش‎هاي هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي در شبكه‌هاي كامپيوتري 
2-2-1-  خصوصيات روش VC 
2-2-2-خصوصيات روش ديتاگرام
2-3-   انواع الگوريتم‎هاي مسيريابي
  2-3-1-   الگوريتم  ايستا
2-3-2- الگوريتم پويا
 2-3-3-   آشنائی با پروتکل‎های روتينگ :
  2-3-4-   پروتکل‎های روتينگ پويا 
  2-3-5-   مسیریابی بر اساس پارامترهای خاص
   2-3-6- روش ارسال سيل‌آسا  (Flooding Algorithm)
2-3-7-  الگوريتم‎هاي LS 
2-3-9-  الگوريتم‎هاي DV  يا بردار فاصله
2-3-10-   مسيريابي سلسله‌مراتبي   
 2-4-   مسيريابي در اينترنت

فصل سوم :کیفیت سرویس
 3-1-  تعریف کیفیت سرویس 
1-3-1-   تعریف کیفیت سرویس دریک سیستم ارتباط  تلفنی
 1-3-2- تعریف Jitter  
   1-3-3-   کیفیت سرویس در شبکه‎های IP   
 1-3-4-   کیفیت سرویس یک ارتباط E2E
 3-1-5-  کدک‎ها ی درنظر گرفته  شده برای Solution  Surpass IP Trucking :     
3-1-6- تعریف  تاخیر 
   3-1-7- Jitter در IP:
   3-1-8-  تلف بسته :
3-1-9-  نیروی کار مهندسی اینترنت :   :
3-1-10- چرا  کیفیت سرویس  ؟
3-1-11-  روش‎های اصلی برای اجرای کیفیت سرویس در TCP/IP :
3-2- امنیت در شبکه های بی‎سیم
 3-2-1-  استاندارد شبکه های محلی بی سیم
  3-2-2- شبکه‌های بی‌سیم و انواع WWAN, WLAN, WPAN
  3-2-2-1-  منشأ ضعف امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و خطرات معمول
3-2-2-2- مشخصات و خصوصیات WLAN
3-2-3- توپولوژی های 11/802
 3-2-4-  جايگاه 802.11 در مقايسه با ساير پروتكل‌ها
3-2-5- عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم
 3-2-6- امنیت و پروتکل WEP
 3-2-7-  قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11 
 3-2-8-  ضعف‌های اولیه‌ی امنیتی WEP
3-2-9- ويژگی‌های سيگنال‌های طيف گسترده
3-2-10-  سيگنال‌های طيف گسترده با توالی مستقيم
3-2-11- مدولاسيون فاز 
  3-2-12-  مقایسه مدل‎های 802.11 
3-3-  معرفی شبکه بلوتوس 
 3-4- پیکربندی بیسیم (wireless)

فصل چهارم – پروتکل‎های مسیریابی
4-1-Table driven  Pro active - :
4-1-1- DSDV: 
4-1-2-  WRP   : 
3-1-3- CSGR     :
4-1-4-  STAR   :
4-2-On demand Reactive - :
4-2-1-   SSR   : 
4-2-2- DSR  :
4-2-3- TORA  :
4-2-4-AODV   :
4-2-5- RDMAR     :
4-3-Hybrid (Pro-active / Reactive)   :
4-3-1-ZRP    :
4-4-  پروتکل مسیریابیAd-hoc On-demand Distance Vector(AODV):
4-4-1-کشف مسیر:
 4-4-2- فرآیند نگهداری مسیر :
4-4-3- خصوصيات شبکه‎هاي اقتضايي
4-4-4-کاربردهاي شبکه‎هاي اقتضايي
4-4-5-  لزوم امنيت در شبکه‎هاي اقتضايي
4-4-6- انواع حملات بر روي شبکه‎هاي اقتضايي
4-6- ARAN(Authenticated Routing for Ad-hoc Networks)
4-7-  ARIADNE(A Secure On-demand Routing Protocol)  
4-8-TESLA (Timed Efficient Stream Loss-Tolerant Authentication) 
4-9- SMR(Split Multipath Routing)
4-10-ELMAR(Efficient Local-Multipath Adaptive Routing)    
4-11-    SELMAR(Secure Efficient Local-Multipath Adaptive Routing)
4-12- SELMAR(Route Discovery (Route Request))
4-13- SEAD(Secure Efficient Ad-hoc Distance-vector)
4-14- (Link State Routing (LSRو Distance Vector Routing (DVR)  :
4-15-Recomputed routing و  On-demand routing   
4-16-  Periodical updatedو  Event-driven  updates
4-17-Flat structure  و hierarchical structure :
4-18- Decentralized computation  و distributed-computation
4-19- Source routing  و Hop-by-Hop routing
4-20- Single path  و multi path
4-21-مقایسه پروتکل‎ها
4-22- دسته‎بندی دیگری از پروتکل‎ها :
4-23- Flat routing protocols    
4-23-1-Zrp
4-23-2-OLSR 
4-23-3- FSR :
4-23-6-LANMAR :
4-23-7LAR (Location Aided Routing)-
4-23-8- DREAM  :
4-23-9- CAMP:
4-23-10- MAODV (Multi-cast Operation of Ad-hoc On-demand
4-23-10-  AMRIS( a Multicast Protocol for Ad hoc Wireless Networks)
4-23-11-  AM-Route = Ah hoc Multicast Routing Protocols  
4-23-12-ODMRP :
4-23-13- MCEDAR 
4-24-  ارائه‌ی سرویس مدیریت زمانی جهت بهبود عمل‌کرد شبکه‌های بی‌سیم ادهاک

فصل پنجم: کیفیت سرویس
5-1- پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های ادهاک :
5-2-1- Dynamically varying network topology
5-2-2-Imprecise State Information(اطلاعات حالت مبهم)
5-2-3- هماهنگی مرکزی فقدان 
5-2-4- Error Prone Shared Radio Channel 
5-2-5- Hidden Terminal Problem
5-3- طرح هایی برای حمایت از کیفیت سرویس
5-3-1- رزرو منابع در حالات Hard State vs. Soft State :
5-3-2- شیوه State full vs. Stateless
5-3-3- روش Hard QOS vs. Soft  QOS
5-4- دسته بندی راه‎حل‎های کیفیت سرویس( (QOS :
5-4-1- روش‎های Coupled vs. Decoupled QOS: 
5-4-2- روش‎های Independent vs. Dependent QOS:
5-4-3- Table Driven – On Demand – Hybrid QOS Approach 
5-4-4- Layer-Wise Classification Of Existing QOS Solution
5-5-پروتکل‎های مسیریابی کیفیت سرویس:
5-5-1- پروتکل‎های مسیریابی Ticket-Based،  کیفیت سرویس:
5-5-2-پروتکل‎های مسیریابی کیفیت سرویس بر مبنای پیشگویی مسیر(Predictive Location Based QOS Routing Protocol  )
5-5-3-پروتکل‎های مسیریابی کیفیت سرویس راه اندازی بر مبنای توزیع شده( Trigger based Distributed QOS Routing Protocol )
5-5-5- پروتکل‎ مسیریابی پهنای باند
5-5-6-مکانیزم مسیریابی حالت انتظار(Standby Routing Mechanism)
5-5-7-پروتکل‎های مسیریابی On-Demand QOS 
5-5-8-پروتکل‎ مسیریابی On-demand Link State Multi-Path QOS

فصل ششم: پیاده سازی
6-1- بررسی یک مثال ابتدایی در NS
6-2-   DSDV: Destination Sequenced Distance Vector  
6-3- TCL Script:
6-4-  پیاده‎سازی  DSDV در NS2
6-5-  آنالیز نتایج شبیه سازی :
DSR: Dynamic Source Routing 6-6-  
6-7- پیاده سازی پروتکل DSR توسط NS2
6-8- پروتکلAODV :
6-8- پیاده سازی پروتکل مسیریابی AODV توسط NS2
6-9-   Temporally Ordered Routing Algorithm = TORA
6-10- پیاده سازی پروتکل TORA توسط NS2
 ساختار شبکه
معماری
مدیریت
کاربردها
عملکرد
شبکه ی رادیویی چند گانه
تکنیک های رادیویی
پروتکل ها
نتیجه گیری:

منابع
پیوست 1
Mobile IP  :
پیوست 2
شبکه های بیسیم مش 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید