پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

T2 -درآمدی بر مرکز داده DATA CENTER

  کد محصول T2

فایلWORD

160 صفحه 

16000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 

            مقدمه    1

            فصل اول:كاستن فاصله بين دولت وشهروند            3

1-1      كاستن فاصله بين دولت و شهروند                                                                                                 3

1-2      معماري كلان دولت الكترونيك              4

1-3      نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآيي دولت و شهروندان5

1-4      شبكه ملي پر سرعت        6

1-5      تاثير شبكه بر فعاليت هاي تجاري  7

1-6      تاثير شبكه بر آموزش وسطح سلامت جامعه           8

1-7      دولت ها و شبكه پرسرعت           12

1-8      نمونه هاي واقعي از سياست گذاري دولت ها          12

1-9      جهت گيري دولت ها به ايجاد دولت الكترونيك    14

1-10    تعاريف و فرضيات دولت الكترونيك        16

1-11    ارائه سرويس هاي شروند گرا       17

1-12    عوامل موفقيت دولت ها در پياده سازي دولت الكترونيكي    19

1-13    اولويت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونيكي       23

            1-13-1    طراحي سازماني         24

            1-13-2    آموزش و مهارت        24

            1-13-3    محرمانه بودن اطلاعات و امنيت            25

            1-13-4    پورتال دولت  25

1-14    سازمان هاي مجازي متصل به هم  28

1-15    مزاياي خاصيت تلفيق فرآيندهاي چند سازمان در يك سازمان مجازي           29

1-16    تاثير شبكه بر معماري هاي قديمي 31

1-17    چند ويژگي مهم در مدل جديد مديريت مراكز كامپيوتينگ 34

1-18    محورهاي مديريت IT در سطح كلان در مدل قديمي          35

1-19    مديريت IT و ارتباط آن با مديريت كار    35

1-20    جايگاه استاندارد در مديريت جديد زيرساخت هاي IT       44

1-21    روش بررسي وضعيت موجود       47

1-22    ارتباط Sarbanes-Oxley با معماري كلان        48

1-23    مدل CMM      49

1-24    مدل ISO 15504        50

1-25    مدل CoBIT    51

1-26    مدل هاي تعريف و تحليل هدف   52

            فصل دوم:مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده     53

2-1      مركز داده چيست؟          53

2-2      تعاريف مختلف مركز داده           54

2-3      مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده       56

2-4      نياز به مركز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فني           66

2-5      انقلاب بعدي در IT چيست؟        68

2-6      ساختار مراكز داده          70

2-7      درك پيچيدگي              73

2-8      Utility Computing پاسخ سئوال است          74

2-9      مجازي سازي گام اول است         75

2-10    ملاحضات فني در طراحي مراكز داده       76

2-11    مدل فني استاندارد  مركز داده       80

2-12    تصوير كلان از مركز داده            81

2-13    طرح تجاري مركز داده   82

2-14    آشنايي با مفاهيم جديد در حوزه مراكز داده          85

            2-14-1   Utility Computing  يا    On-Demand 85

2-15    Organic ITو سيستم هاي خودگردان    87

2-16    مجازي سازي     99

            2-16-1   مجازي سازي روي سرويس دهنده ها     106

            2-16-2   مجازي سازي از طريق كلاسترينگ برروي سرويس دهنده ها       106

                           2-16-2-1  كمي بيشتر درباره Grid    108

            2 -16-3   مجازي سازي در منابع ذخيره سازي      109

                           2-16-3-1   مجازي سازي در سطح بلاك        110

                           2-16-3-2   مجازي سازي در سطح فايل           110

2-17    مدل جديد کار برايSSP ها       110

2-18    مجازي سازي در سطح شبكه       112

2-19    مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربردي          112

2-20    مديريت مركز داده          114

2-21    خدمات وب       117

2-22    تفاوت RDMA با TOE          117

2-23    تاريخچه ي خدمات مبتني بر وب 119

2-24    شرکت هاي برتر و فناوري مناسب            123

            فصل سوم : شرايط محيطي           126

            شرايط محيطي    126

            فصل چهارم : آشنايي عميق تر با طراحي ومعماري مراكز داده          131

4-1      مركز داده به عنوان انباره ي داده   131

4-2      مركز داده به عنوان LOB           131

4-3      مركز داده به عنوان مركز گواهي هويت     132

4-4      مراكز طلاعات در آمريكا                                    132

4-5      برون سپاري و مراكز داده            134

4-6      مشخصات يك Data Center  135

            4-6-1  در اختيار داشتن اتصالات مختلف به اينترنت از طريق ISP و ICPهای مختلف          135

            4-6-2   وجود سيستم قدرت پشتيبان         135

            4-6-3   وجود سرورهای متعدد    135

            4-6-4    مشخصات فيزيكی        136

4-7      نحوه در اختيار گرفتن يك سرور وب       136

4-8      معيارهاي طراحي مراكز داده        137

4-9      ساختار و اجزاء   138

            4-9-1   لايه Aggregation   139

            4-9-2   لايه Front- End      139

            4-9-3   لايه برنامه‌هاي كاربردي Application            140

            4-9-4   لايهBack-End          140

            4-9-5   لايه ذخيره سازي Storage       141

            4-9-6   لايه انتقال         141

4-10    سرورها درData Center        141

            4-10-1    Intranet server farm

142

            4-10-2 Internet server farm        142

            4-10-3    Extranet server farm   142

4-11    Data Center هاي توزيع شده 142

4-12    سرويس‌هاي Data Center      143

            4-12- 1   سرويس‌هاي زيرساخت           143

                         4-12- 1-  1   سرويس‌هاي لايه 1 يا سرويس‌هاي شهري   143

                         4-12- 1-  2   سرويس هاي لايه 2                     144

                         4-12- 1-3     سرويس هاي لايه 3         144

            4-12- 2    سرويس هاي هوشمند شبكه‌اي

144

            4-12- 3     سرويس‌هاي Server Farm           145

            4-12- 4     سوئيچينگ محتوا (Content Switching)             145

            4 -12- 5   سرويس Caching              145

            4 -12- 6   SSL Termination         146

            4-12- 7    Content Transformation       146

            4-12- 8    سرويس هاي ذخيره سازها      146

            4-12- 9    سرويس هاي امنيتي    147

            4-12- 10  ‌ليست هاي كنترلي دسترسي (Access Control Lists (ACL))      147

            4-12- 11  Firewall ها           147

            4-12- 12   سرويس‌هاي مديريتي            148

            فصل پنجم : راه اندازي مركز داده در ايران            149

5-1      راه اندازي مركز داده در ايران      149

5-2      ضرورت راه‌اندازی Data Center در ايران         149

5-3      مزايای راه‌اندازی Data Center در ايران            149

5-4      مزايای در اختيار داشتن Data Center در آينده  152

5-5      بررسي موانع مركز داده ها در ايران           153

            5-5-1   موانع سخت افزاري        153

            5-5-2   موانع نرم افزاري            153

5-6      ضوابط صدور مجوز ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي           156

            5-6-1    تعاريف           156

            5-6-2    مقررات مربوط به واگذاري مجوز مجتمع اينترنتي 155

            5-6-3    مدارك لازم جهت ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي IDC 156

                       

پيش گفتار

با شروع هزاره سوم،بسياري از محققان و انديشمندان به نقش بارز فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي،سياسي،اجتماعي و فرهنگي جوامع اذعان دارند.ايشان با توجه به تحولات شگرف در فناوري ارتباطات در دهه 90 ميلادي اعتقاد به نقش مهم فناوري اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنيادين در قرن بيست و يكم در جهان دارند.امروز باور جهاني به نقش مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات فقر،نابرابري،بي سوادي،بهداشت و غيره اعتقاد دارد.در اين راستا اين فناوري         مي تواند بخشي از استراتژي ملي توسعه در هر كشور قلمداد شود.

در حال حاضر با توسعه شبكه هاي ارتباطي اينترنت و رشد نمايي وب سايت ها،امكان ايجاد ارتباط ميان پايگاه هاي داده اي و اطلاعاتي فراهم شده و موجب ايجاد جريان بي سابقه اطلاعات شده است.در اين راستا بسياري از سازمان ها و نهادهاي بين المللي به تحقيق و ايجاد مراكز داده دست     زده اند.با ايجاد اين مراكز امكان به اشتراك گذاري مجموعه منابع داده بصورت يكپارچه و پويا به عموم فراهم مي شود.ارائه خدمات اطلاع رساني،تجزيه و تحليل داده ها ودر نهايت نمايه سازي آنها در محيط ايمن از جمله اهداف اوليه اين مراكز مي باشد.در ايران نيز طي دو سال گذشته ضمن توجه به اهميت مراكز داده سعي بر شناخت،طراحي وايجاد چنين مراكزي در سطوح ملي و استاني شده است.برگزاري اولين همايش مراكز داده در سال 1383 در تهران را مي توان به عنوان اولين قدم در آشنايي با فعاليت هاي مرتبط در اين مقوله و هماهنگي مابين نهادها دانست.آنچه كه مسلم است از نقش اين مراكز در ايران و جهان طي دهه جاري ميلادي به عنوان " مراكز توليد ارزش " براي همگان ياد   مي شود.

از جمله موارد مهم ديگر در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در هر كشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جديد مي باشد.در اين خصوص مفاهيمي چون دولت الكترونيكي مطرح مي باشد كه عمده بحث در اين رابطه به چگونگي ارائه خدمات ملي به شهروندان به بهترين وجه ممكن         مي باشد.بكارگيري دولت الكترونيك همانطور كه سبب ارتقاء سطح خدمات مي شود سبب ايجاد كارآيي بالاتر و ايجاد امكانات جديد همچون مشاوره الكترونيك،كنترل الكترونيك و مشاركت عمومي خواهد بود.لزوم شكل گيري دولت الكترونيكي منوط به شناخت دولت مردان از معماري كلان فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي،سياسي و اقتصادي آن نظام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

Data Center چيست ؟   تا قبل از دهه 90 استفاده از اينترنت برای مردم عادی به سادگی امكان‌پذير نبود، چرا كه استفاده از امكانات اينترنت نياز به دانش خاصی داشت. محيط خط فرماني(Command Line) و ساختار غير گرافيكی اينترنت سبب شده بود كه كاربران عادی علاقه چندانی به استفاده از اينترنت نداشته باشند.    در اوايل دهه 90، پس از به وجود آمدن مفهوم وب در اينترنت (سال 1993 ) و پروتكل HTTP كه به سادگی امكان به اشتراك گذاشتن مستندات در اينترنت را در اختيار كاربران قرار می‌داد، روز به روز بر تعداد كاربران اينترنت افزوده شد. از سوی ديگر با اضافه شدن كاربران اينترنت، حجم مستندات نيز روز به روز افزايش يافت. مسلماً خطوط سابق اينترنتی و سرورهای موجود، توانايی جوابگويی به خيل عظيم كاربران را نداشتند. همچنين با زياد شدن كاربران و بالا رفتن حجم مستندات، و نيز سادگی انتشار اطلاعات در اينترنت، مفاهيم تجاری نيز وارد عرصه اينترنت شدند. شركت‌های تجاری نياز به سرورهايی داشتند كه اين امكان را به آنها بدهد كه به سادگی و با سرعت بتوانند اطلاعات خود را در اختيار مشتريان و كاربران خود قرار دهند. بالطبع اين امكان وجود نداشت كه هر شركت يا سازمانی كه قصد راه‌اندازی سايت‌های اينترنتی را دارد، خود راساً اقدام به راه‌اندازی سرور خود كند، چرا كه با وجود كاربران زياد اين سايت‌ها و حجم بالای ترافيك، نياز به اتصال‌هايی با سرعت‌های بسيار بالا وجود داشت كه مسلما حتی در صورتی كه اين امكان از لحاظ عملی وجود داشته باشد، هزينه بالايی را می‌طلبيد. راه‌حلی كه برای اين مشكل به نظر رسيد، راه‌اندازی مراكز خاصی تحت عنوان Data Center يا مراكز داده‌ای بود. Center Data ها با در اختيار داشتن اتصالات پرسرعته‌ای به اينترنت، و همچنين در اختيار داشتن سرورهای قوی و متعدد، امكان راه‌اندازی سرورهای وب را برای عموم مردم ممكن ساختند.  شركت‌های تجاری و مردم می‌توانستند با اجاره كردن فضای محدودی در اين سرورها، سايت‌های وب خود را معرض ديد عموم قرار دهند. برخی شركت‌های بزرگ نيز با توجه به نياز خود، اقدام به اجاره كردن يك سرور در مركز داده‌ای می‌كردند و آن را از راه دور با ابزارهای خاص كنترل می‌كردند.  اكنون با توجه به رشد سريع اينترنت، روز به روز به تعداد Data Center ها اضافه می‌شود به طوری كه در حال حاضر در اكثر كشورهای پيشرفته اين مراكز وجود دارند. تمركز اين مراكز بخصوص در كشور امريكا بسيار زياد است. دليل آن ارزان بودن نرخ اتصال به اينترنت و همچنين در دسترس بودن سرعت‌های بالا می‌باشد.   برخی از اين  Data Center از طريق خطوط مختلف فيبرنوری، پهنای باندی بيش از Gbps4  را در اختيار دارند و تعداد سرورهای اين Data Center معمولا بيش از 1000 است كه بر اساس مشخصات به متقاضيان اجاره داده می‌شود. پارامترهای زيادی در قيمت اجاره ماهانه يك سرور تاثيرگذار است كه می‌توان به سرعت CPU، مقدار حافظه RAM و اندازه Hard Disk ، حداكثر ترافيكی كه ماهانه در اختيار هر سرور قرار می‌گيرد، سيستم عامل سرور و همچنين سابقه مركز داده‌ای بستگی دارد.امروزه با رشد نيازهاي كاربران به سرويس‌هاي مختلف، مراكز داده جهت در بر گرفتن تجهيزات، اطلاعات و برنامه‌هاي كاربردي حساس در فضايي كاملاً مطمئن و داراي قابليت گسترش طراحي شده‌اند. برطبق تعريف ارايه شده ازجانب Renewable Energy Policy، مراكز داده متشكل از اجزاي ضروري زير ساختي هستند كه كار پشتيباني از اينترنت و تجارت‌الكترونيكي و بخش‌هاي ارتباطات الكترونيكي را به عهده دارند و در نتيجه تمامي سرويس‌هاي ارايه شده در آن‌ها بايد دقيق، مطابق برنامه و بدون كوچكترين وقفه‌اي عمل نمايند. به طور كلي مراكز داده به عنوان مكاني جهت فراهم آوردن موارد زير تعريف مي‌شوند: ذخيره سازي، مديريت، پردازش و تبادل اطلاعات ديجيتال و همچنين فراهم آوردن سرويس‌هاي كاربردي يا مديريت جهت پردازش‌هاي اطلاعاتي.

 

 

فهرست منابع

 

 1. computer world-us rabert l.mitchell
 2. datacenter:security technology,march 2003
 3. www.oisco.com
 4. datacenter:security server from,morch 2004
 5. datacenter infrastructure overview,morch 2004
 6. www.dcmsi.com
 7. www.hotbot.com/datacenterbook/article/dc.city
 8. https://shabakeh-mag.com
 9. www.eci.ir
 10. مركز داده،تاليف گروه آشنا،تيرماه 84
 11. مجله فناوري وتوسعه،خرداد 84
 12. مجله علم الكترونيك وكامپيوتر،فروردين،ارديبهشت و دي 82
 13. ماهنامه شبكه،دي 83

مجله گزارش كامپيوتر،شماره 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید