مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

کد محصول T1

فایلWORD

تعداد صفحات : ۲۶۳ صفحه

۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

توضیحی مختصر از الکترونیکی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران :

در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌ شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌ اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بستر سازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتا کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است. بدین‌ ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌ های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می دهند. در این راستا برخی بنگاه های اقتصادی از جمله بانک ها با مهندسی مجدد فعالیت‌ های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌ اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقا دهند. بدیهی است برای بنگاه هایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

فهرست مطالب مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران به صورت زیر می باشد :

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الکترونیکی

مقدمه

مفهوم تجارت الکترونیکی

تاریخچه تجارت الکترونیکی

مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

معایب تجارت الکترونیکی

مراحل تجارت الکترونیکی

مدل های تجارت الکترونیکی

عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌ اند

تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

محدودیت‌ های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

عوامل موثر در گسترش تجارت الکترونیکی

جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

مقدمه

پول و نقش آن در تجارت

چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

انتقال الکترونیکی وجوه

مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

اهمیت و جایگاه EFT

مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

انواع سیستم‌ های انتقال الکترونیکی وجوه

معماری سیستم‌ های پرداخت الکترونیکی

سوئیفت (SWIFT)

مقدمه

تعریف سوئیفت

تاریخچه سوئیفت

مزایای سوئیفت

کاربرد سوئیفت

مکانیزم عمل سوئیفت

کارت‌ های بانکی

مفهوم کارت‌ های بانکی

تاریخچه کارت های بانکی

مزایای کارت های بانکی

انواع کارت های بانکی

مکانیزم عمل کارت های بانکی

الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

مسائل و مشکلات کارت ها

پول الکترونیکی

تعریف پول الکترونیکی

اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

انواع پول الکترونیکی

معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

پرداخت الکترونیکی صورت‌ حساب ها

تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حساب ها

اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حساب ها

فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حساب ها

مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حساب ها

امنیت در سیستم‌ های الکترونیکی انتقال وجوه

مقدمه

مفهوم امنیت

مسائل مربوط به امنیت

فناوری های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

مقدمه

بانکداری الکترونیکی در ایران

مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

مشکلات مربوط به زیرساخت‌ های اساسی

کمبود سرمایه‌ های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانک ها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانک های کشور

سنتی بودن سیستم‌ های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

دولتی بودن بانک های کشور و وضعیت غیر رقابتی بودن آن ها

مشکلات امنیتی

اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

فصل چهارم : راه های گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

مقدمه

برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه‌ های کلیدی

منابع و ماخذ