کتب مهندسی نساجی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی مهندسی نساجی و صنایع پوشاک و طراحی دوخت مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

الیاف در نساجی

دانلود پروژه های مهندسی نساجی

کد محصول : NS3 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار ۱ تاریخچه ۱ رده بندی الیاف در صنعت نساجی ۱ مقدمات تکمیل کالای نساجی ۲ روش های تکمیل کالای نساجی ۲ انواع تکمیل ۳ ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر ۹ DTY 10 تعریف …

مشاهده جزییات

آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ

دانلود پروژه های مهندسی نساجی

کد محصول : NS2 تعداد صفحات: ۸۲ صفحه دفایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : پیشگفتار فصل اول : کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با علم الکترواسپینینگ کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی ۲ آشنایی با علم الکترو اسپینینگ ۲ فصل دوم: آشنایی با ساختار دستگاه …

مشاهده جزییات

آلودگی صوتی در صنعت نساجی

دانلود پروژه های مهندسی نساجی

کد محصول : NS1 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تقدیر و تشکر مقدمه چکیده تئوریک اصوات خواص فیزیکی صوت انواع صوت اثرات صدا بر انسان اندازه گیری صوت شدت صدا توان صدا و تراز توان صدا تراز فشار صوت انتقال صدا جذب صدا …

مشاهده جزییات