اطلاعیه

کتب مهندسی نساجی

آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ

دانلود پروژه های مهندسی نساجی

کد محصول : NS2 تعداد صفحات: ۸۲ صفحه دفایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : پیشگفتار فصل اول : کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با علم الکترواسپینینگ کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی ۲ آشنایی با علم الکترو اسپینینگ ۲ فصل دوم: آشنایی با ساختار دستگاه …

مشاهده جزییات

آلودگی صوتی در صنعت نساجی

دانلود پروژه های مهندسی نساجی

کد محصول : NS1 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تقدیر و تشکر مقدمه چکیده تئوریک اصوات خواص فیزیکی صوت انواع صوت اثرات صدا بر انسان اندازه گیری صوت شدت صدا توان صدا و تراز توان صدا تراز فشار صوت انتقال صدا جذب صدا …

مشاهده جزییات