تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی

کد محصول : TF2

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

موضوع پژوهش ۲
سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۲
محدوده پژوهش ۳
اهمیت موضوع ۶-۴
نوع و روش انجام تحقیق ۶
سازماندهی تحقیق ۶
نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ ۱۹-۷
مقدمه ۳۱-۲۰

فصل اول:

بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی: ۱۰۵-۳۲
۱ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم ۳۷-۳۳
۲ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی: ۱۰۵-۳۸
الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم ۴۳-۳۸
ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم ۴۸-۴۴
ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه ۵۴-۴۹
۳ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم ۶۳-۵۵
۴ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی ۹۳-۸۷
۵ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن ۸۶-۶۴
۶ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی ۱۰۵-۹۴
فصل دوم:
ساختار مجلس چهارم شورای ملی: ۱۰۶
۱ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی: ۱۰۹-۱۰۶
الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه ۲۹ شعبان ۱۳۲۴هـ.ش) ۱۰۶
ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه ۲۶ ذیحجه ۱۳۲۷ هـ.ق) ۱۰۷
ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه ۱۰۹-۱۰۸
۲ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی ۱۱۰-۱۰۹
۳ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی ۱۲۲-۱۱۱
الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت ۱۱۵-۱۱۱
ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات ۱۲۲-۱۱۶
۴ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی
(۱۳۳۳-۱۳۲۴هـ.ق/۱۲۹۴-۱۲۸۵هـ.ق) ۱۳۰-۱۲۳
۵ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب: ۱۴۵-۱۳۱
الف: حزب اصلاح‌طلب ۱۳۴-۱۳۳
ب: حزب سوسیالیست ۱۳۸-۱۳۵
ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی ۱۴۰-۱۳۸
د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی ۱۴۵-۱۴۱
۶ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات: ۱۴۶
الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت ۱۵۱-۱۴۶
ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه ۱۶۱-۱۵۲
ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه: ۱۶۵-۱۶۲
۱-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران ۱۶۴-۱۶۲
۲-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا ۱۶۵
۳-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل
گمرکات ایران ۱۶۵
۴-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن
بانک ملی ایران ۱۶۵
فصل سوم:
مجلس و دولت: ۲۰۹-۱۶۷
۱ـ کابینه اول قوام‌السلطنه ۱۷۹-۱۶۷
۲ـ کابینه مشیرالدوله ۱۸۷-۱۸۰
۳ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه ۱۹۵-۱۸۸
۴ـ کابینه مستوفی الممالک ۲۰۹-۱۹۶
فصل چهارم:
بازتاب تحولات سیاسی در مجلس: ۲۲۸-۲۱۱
۱ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان ۲۱۹-۲۱۱
۲ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان ۲۲۱-۲۲۰
۳ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن ۲۲۸-۲۲۲
نتیجه‌گیری ۲۳۶-۲۲۹
منابع و مآخذ ۲۴۵-۲۳۸
اسناد و مدارک ضمیمه ۲۳-۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.