اطلاعیه

محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس

کد محصول: me232

تعدادصفحات ۹۷ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:

 در این پروژه، ابتدا به منظور شناخت کافی از الگوی جریان درون کانا لها و اطراف پر ه های ضرب های یک توربین فراصو ت، تحلیل عددی به صورت دوبعدی و سه بعدی صورت گرفته است. سپس در راستای بهینه سازی عملکرد توربین، تأثیر تیز کردن لبه ی پر ه ها در این توربین مطالعه شده است. با بررس ی های اولیه، نویسندگان دریافتند که باججاصلاح هندسی پر ه های این توربین، میتوان عملکرد آ ن را بهبود بخشید. نتایج عددی و تجربی به دست آمده ازاینکار، نشان میدهد که تیز کردن حمله و فرار پرجه ها باعث اصلاح الگوی جریان و بهبود زمین هی شو کهای ایجاد شده در فضای بین خروجی نازل و ورودی روتور و فضای داخل کانا لهای پر ه هامی گردد. این توربینها درسامان هی توربوپمپ موتورهای ماهوار ه بر استفاده  می شود. توربی نهای مورد استفاده در این سامان هها بدون خن ککاری بوده و جریان عبوری ازآ نها تراک مپذیر، فراصوت، با آشفتگی بالاو میدان جریان پیچیده می باشد. جریا نهای آشفته دارای میدا نهای نوسانی سرعت متفاوتی هستند. شبیه سازی مستقیم نوسانات کوچک با فرکانس بالا، در محاسبات عملی مهندسی بسیار پرهزینه می باشد. در کارهای عددی، مد لسازی صحیح و انتخاب مدل آشفتگی مناسب این جریا نها در رسیدن به جوا بهای دقیق در مدت زمان مناسب حائز اهمیت بوده و مورد توجه پژوهشگران می باشد. دو مدل آشفتگی پیشنهادی در نر مافزار ، FLUENT یعنی مد لها ی  برای تحلیل عددی این گونه توربوماشینها، مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از این دو مدل، شبیه سازی عددی صورت گرفته است. هدف از به کارگیری دو مدل در این تحلیل، بررسی نتایج حاصله در جهت انتخاب مناسبترین مدل در تحلیل عددی این نو ع توربین برای استفاده در کارهای آتی می باشد. اندازه گیر یهای دقیق از خواص متوسط و نوسانی از میدان سرعت، در لایه های مرزی با  انجام یافته و نتایج محاسبات با نتایج موجود از آزمایشهای عملکردی مورد مقایسه واقع شده است.

فصل اول : انـواع نیـروگاه ها و مقـایسه راندمان آنها

۱-۱- انـواع نیـروگاه…

۱-۱-۱-    نیروگاه بخاری..

۱-۱-۲-   نیروگاه گازی..

۱-۱-۳-   نیروگاه سیکل ترکیبی..

۱-۱-۴-   نیروگاه هسته ای..

۱-۱-۵-   نیروگاه آبی..

۱-۱-۶-نیروگاه بادی.. ۱-۲- معرفی نیروگاه توس مشهد .

۱-۳- انواع توربین ها واصول کارانها.

۱-۴- سرو موتور کنترل والو توربین فشار قوی

۱-۵- صرفه جویی انرژی در دیگ های بخار.

۱-۶- تعیین هوای اضافی .

۱-۷- روشهای ارتقاء صرفه جویی انرژی حرارتی

۱-۷-۱- احتراق ناقص (نفت کوره ) ..

۱-۷-۲- احتراق ناقص (گازطبیعی) ..

۱-۷-۳- احتراق کامل (نفت کوره) ..

۱-۷-۴- احتراق کامل (گاز طبیعی) ..

۱-۸- نتیجه گیری  .

۱-۹- بررسی احتراق و هوای اضافی در بویلرها.

۱-۱۰- محاسبه چگالی گازهای خروجی از کوره.

۱-۱۰-۱- محاسبه تجربی میزان هوای مورد نیاز ..

۱-۱۰-۲- هوای اضافی

۱-۱۱- نسبت هوا (m) Air Ratio ، نسبت هوای واقعی به تئوری ..

فصل دوم:مطالعه ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه ی پره ها بر عملکرد توربین

چکیده.

مقدمه.

۲-۲- تشریح روند مطالعه..

۲-۳- طراحی مقدماتی..

۲-۴- معادلات اساسی برای طراحی مقدماتی..

۲-۵- مدل های آشفتگی دو معادله ای..

۲-۶- تولید گره های محاسباتی..

۲-۷- بررسی حساسیت گره های محاسباتی

۲-۸- شرایط مرزی

۲-۹- آزمایشات تجربی و بررسی اعتبار تحلیل عددی.

۲-۱۰- بحث بر روی نتایج..

۲-۱۱- مقایسه ی مدل های آشفتگی

۲-۱۲- مقایسه ی زمان پردازش و حافظه ی مورد استفاده برای دو مدل مختلف آشفتگی..

۲-۱۳- نتیجه گیری.

فصل سوم:افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده

مقدمه

۳-۱- معادلات حاکم..

۳-۲-انتگرال گیری از معادلات حاکم به روش رانگ -کوتا

۳-۳- شرایط مرزی ..

۳-۴- الگوریتم های ژنتیک.

۳-۵- تابع هدف..

۳-۶- قیود طراحی ..

۳-۷- ملاک پایان یافتن الگوریتم..

۳-۸- بررسی نتایج.

۳-۹-  جمع بندی.

فصل چهارم:مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان شبیه سازی نازل سوخت مایع

مقدمه.

۴-۱-  شکل دقیق سه بعدی نازل..

۴-۲- معادلات حاکمه..

۴-۳- ارائه نتایج و بررسی آن ها..

۴-۳-۱- اعتبارسنجی روش حل عددی استفاده شده در تعیین شکل جت سوخت مایع.

۴-۳-۲- ارائه نتایج نهایی برای اتمایزر نوع Y ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.