اطلاعیه

تاثیرات تغییر فرم بال و بدنه بر روی معادلات سینماتیکی هواپیما

 کد محصول: me242

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه

در مراجع و کتب متداول مکانیک پرواز، معادلات حرکت هواپیما عمومآ با فرض صلبیت سازه هواپیما بدست می آیند و از اثرات انعطاف پذیری سازه صرف نظر می گردد. در مواردی که فرکانسهای طبیعی دینامیک هواپیما با فرض صلبیت، اختلاف زیادی با فرکانسهای طبیعی ارتعاشی سازه داشته باشند فرض صلبیت جهت تحلیل دینامیکی هواپیما تا حد قابل قبولی با واقعیت سازگار خواهد بود. اما با افزایش انعطاف پذیری سازه و کاهش فرکانسهای طبیعی ارتعاشی سازه این اختلاف کاهش یافته و فرض صلبیت سازه دیگر قابل قبول نخواهد بود. این امر متخصصین این رشته را بر آن داشته است که در بدست آوردن معادلات حرکت هواپیما، انعطاف پذیری سازه را نیز مد نظر قرار دهند.

با ساخت هواپیماهای بزرگتر با بدنه طویل و دهانه بال بسیار بیشتر در دهه پنجاه میلادی و نیز بکارگیری موتور جت و افزایش سرعت هواپیماها مشکلات متعددی که بعضآ منجر به سوانح مرگباری گردید، پدیدار گشت. همچنین بکارگیری آلیاژهای جدید و مواد مرکب نوظهور در سالهای بعد باعث افزایش چشمگیر انعطاف پذیری سازه گردید؛ به گونه ای که عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه در هواپیماهای با سرعت زیر صوت و گذر صوت بزرگ و نیز جنگنده های مافوق صوت نه تنها باعث کاهش دقت و صحت تحلیلها می گردید، بلکه  نتایجی کاملآ نادرست را در اختیار تحلیل گران قرار می داد.

در حقیقت مودهای دینامیک پرواز و مودهای ارتعاشی سازه با یکدیگر کوپله می باشند، . اما این وابستگی به طور معمول در هواپیماهای کوچک و کم سرعت در مقایسه با هواپیماهای بزرگ و پرسرعت بسیار کمتر می باشد. زیرا در هواپیماهای کوچک و کم سرعت فرکانس طبیعی مودهای پروازی طولی و عرضی شامل دوره کوتاه و فوگوید ، رول، داچرول و اسپیرال بسیار کمتر از فرکانسهای طبیعی ارتعاشی سازه می باشند. به گونه ای که وابستگی مودهای پروازی و ارتعاشی سازه قابل صرفنظر کردن بوده و عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه باعث بروز خطای قابل ملاحظه ای نمی گردد.

فهرست مطالب

۱-  مقدمه

۱-۱- مقدمه

۱-۲- اثرات انعطاف پذیری سازه بر روی دینامیک و کنترل هواپیما

۱-۲-۱-  فلاتر

۱-۲-۲- اثر معکوس الران

۱-۲-۳-  کاهش توان الویتور و رادر

۱-۲-۴- خستگی سازه ای

۱-۲-۵- تغییر دینامیک و کنترل پذیری هواپیما

۲- تحلیل استاتیکی اثر انعطاف پذیری بدنه بر روی پایداری طولی و سمتی

۲-۱- مقدمه

۲-۲- اثرات خمش بدنه ناشی از نیروی الویتور بر روی توان الویتور و پایداری طولی هواپیما

۲-۳- اثرات خمش بدنه ناشی از نیروی دم عمودی و رادر بر روی توان دم عمودی و پایداری سمتی هواپیما

۲-۴- بررسی اثر انعطاف پذیری بدنه بر کاهش پایداری عرضی و طولی و نیز کاهش توان الویتور و رادر هواپیمای مسافربری ایران ۱۴۰

۲-۴-۱- بررسی کاهش پایداری طولی و توان الویتور

۲-۴-۲- بررسی کاهش پایداری سمتی و توان رادر

۳- معادلات حرکت شش درجه آزادی هواپیمای الاستیک

۳-۱- مقدمه

۳-۲- بدست آوردن معادلات حرکت هواپیمای الاستیک

۳-۲-۱ دینامیک جسم الاستیک نامقید

۳-۲-۲- محورهای میانگین

۳-۲-۳- مودهای ارتعاشی آزاد

۳-۲-۴-  معادلات حرکت هواپیمای الاستیک

۳-۲-۵- نیروهای تعمیم یافته

۳-۲-۶- تعیین نیروهای آیرودینامیکی

۳-۲-۶-۱ تعیین نیروی برا و گشتاور پیچ ناشی از ارتعاش خمشی و پیچشی بال:

۳-۲-۶-۲- تعیین تغییرات نیرو و گشتاور آیرودینامیکی دم افقی با در نظر گرفتن خمش بدنه خمش بدنه

۳-۲-۶-۳- تعیین تغییرات نیرو و گشتاور آیرودینامیکی دم عمودی با در نظر گرفتن خمش بدنه

۴-    تعیین فرکانسهای طبیعی و شکل مودها به روش شکل مودهای فرضی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- روش شکل مودهای فرضی

۴-۲-۱- بدست آوردن معالات حرکت جرمهای متمرکز

۴-۲-۲-  بدست آوردن شکل مودها و فرکانسهای طبیعی

۴-۲-۳- حل معادله ارتعاشی سیستم با استفاده از مختصات نرمال

۴-۳- بدست آوردن فرکانسهای طبیعی بال و بدنه هواپیمای ایران ۱۴۰

۴-۳-۱- بدست آوردن فرکانس طبیعی بال هواپیمای ایران ۱۴۰

۴-۳-۲- بدست آوردن فرکانس طبیعی بدنه هواپیمای ایران ۱۴۰

۵-    شبیه سازی پرواز هواپیمای الاستیک

۵-۱ مقدمه

۵-۲- معادلات و روابط لازم برای شبیه سازی پرواز

۵-۲-۲- محاسبه نیروهای آیرودینامیکی

۵-۲-۳- گسسته سازی معادلات و برنامه کامپیوتری

۵-۳- نتایج شبیه سازی پرواز هواپیمای الاستیک

۵-۳-۱- پاسخ هواپیمای الاستیک به ورودی الویتور

۵-۳-۲- پاسخ هواپیمای الاستیک به ورودی رادر

۶-  نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتایج حاصل از بررسی اثر انعطاف پذیری بدنه بر روی دینامیک هواپیما

۶-۲- پیشنهادات

مراجع

پیوست ۱ – مشخصات سازه ای و پروازی هواپیمای ایران ۱۴۰

پیوست ۲-  برنامه های کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.