تحلیل وبرسی وضعیت جریان در یکنواخت کردن جریان گاز در لوله

کد محصول: me214

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:

چکیده

فصل یک

مقدمه

فصل دو

آشنایی با flow meter

فصل سه

۱-۳مقایسه ی راندمان یکنواخت کننده های جریان برمبنای روش عددی.

۳-۲مطالعه رفتارهای آیرودینامیکی و کاربرد Flow Conditioner در صنعت گاز و نفت.

– SMM FLOW CONDITIONER.71

۳-۴ کاهش چرخش هوا در کانالهای با قطر بزرگ با استفاده از Flow Conditioner برای اندازه گیری تمرکز غبار با استفاده از Iso kinetic Sampling  .

فصل چهار

آشنایی با نرم افزار گمبیت.

فصل پنچ

آشنایی با نرم افزارفلوئنت.

فصل شش

تشریح مسأله و تحلیل با فلوئنت.

پیوست

پیوست الف شکل و استاندارد مربوط به ساخت flow   conditioner(straightenr)

پیوست ب محل قرار گیری flow conditiner