تحلیل و عملکرد انتقال حرارت در رآکتورهای نیروگاه هسته ای

کد محصول: me212

تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه فایل word

قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

 منبع اصلی انرژی در دسترس در حال حاضر برای تولید برق در مقیاس وسیع با قیمت اقتصادی،      سوخت های فسیلی (زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی)، آب در ارتفاع و سوخت های هسته ای هستند. دو منبع اوّلی به ترتیب انرژی شیمیایی و پتانسیل خود را از خورشید می گیرند که حرارت آن از امتزاج هسته های سبک تولید می شود، واقعی ست اگر بگوییم تمام انرژی های عمده وابسته به انرژی هسته ای می باشند. در واقع تنها عملی که ارتباطی به شکافتن یا امتزاج ندارد انرژی جزر و مدّی است، که با چند استثناء در دسترس است و با هزینه سرمایه گذازی زیاد می تواند با سه منبع ذکر شده در بالا رقابت کند.

       در این پروژه درباره تولید گرما در داخل سوخت و برداشت حرارت از درون راکتور و همچنین چگونگی انتقال حرارت به آب تحت فشار و سپس انتقال آن به آب  درون مولد بخار( دو مدار مجزا از هم ) و نیز تولید بخار و هدایت بخار به مجموعه توربین ها و در نهایت چرخاندن محور توربین و به واسطه کوپل آن به محور ژنراتور و تولید انرژی الکتریکی بحث می شود.

فهرست مطالب

مقدمه۴

فصل اول ـ واکنش های هسته ای۷

۱-۱تعریف واکنش های هسته ای۷

 ۱-۲محصولات شکست اورانیوم۱۲

 ۱-۳گداخت (همجوشی) هسته‌ای….۱۳

فصل دوم  ـ رآکتور و انواع آن۲۲

 ۱۲-تاریخچه….۲۲

 ۲-۲سوخت رآکتور..۲۳

 ۲-۳خنک کننده.۲۴

 ۲-۴کند کننده….۲۴

 ۲-۵انواع رآکتورهای گرمایی.۲۶

 ۲-۶اجزاء مختلف راکتور…۴۲

فصل سوم  ـ حرارت شکافت در رآکتور هسته ای….۶۱

۳-۱ منابع انرژی…۶۱

۳-۲ توزیع انرژی حاصل از شکافت دررآکتور..۶۴

۳-۳ برداشت گرما از راکتور…۶۶

 ۳-۴انتشار حرارت در کانال های همراه با انرژی حرارتی شکافت.۶۸

 ۳-۵حرارت ناشی از شکافت در سازه۷۲

۳-۶ جریان های اجباری در کانال ها.۷۳

۳-۷ انتقال حرارت و جریان های چرخشی..۷۶

فصل چهارم ـ جوشش هسته ای.۷۷

 ۴-۱تأثیر فاکتورهای متفاوت بر حالت بحرانی۸۲

فصل پنجم ـ روش های محاسبه هیدروگرمایی قلب رآکتورهای هسته ای۸۴

 ۵-۱روابط اصلی مابین پارامترهای هیدروگرمایی….۸۴

 ۵-۲محاسبات هیدروحرارتی قلب رآکتور در جریان های تک فازی ۸۶

 ۵-۳ارتباطات بین کانالی.۸۸

 ۵-۴محاسبه توزیع سرعت (دبی).۹۰

 ۵-۵محاسبه افزایش دمای سیال عامل۹۳

 ۵-۶محاسبه اختلاف دمایی سطح با سیال….۹۴

 ۵-۷محاسبه دما در میله های سوخت.۹۷

     ۸-۵ تغییرات دما در حین تغییرات پروسه های حرارتی رآکتور۱۰۶

  فصل ششم

     محاسبات….۱۱۳

     منابع.۱۲۳