آلاینده های نیروگاهی و روش های کاهش و کنترل آنها

کد محصول: me211

تعداد صفحات: ۴۴ صفحه فایل word

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست
• تعریف آلودگی هوا
• چگونگی پیدایش آلاینده ها
۱- فرآیند های تولید انیدرید سولفورو
۲- فرآیند تولید اکسید های ازت
۳- فرآیند تولید منواکسید کربن
۴- فرآیند تولید انیدرید کربنیک
• اثرات زیست محیطی آلاینده های هوا
۱- اثرات زیست محیطی انیدرید سولفورو
۲- اثرات زیست محیطی ازت
۳- تأثیر منواکسید کربن در آلودگی هوا
۴- اثرات زیست محیطی دی اکسید کربن
• میزان مجاز آلاینده های هوا
• منابع آلاینده ها و روشهای آزمایش آنها و روشهای کنترل،حذف ویا کاهش آلودگی با بهره گیری از تکنولوژی های زیست محیطی
• منابع دی اکسید گوگرد
• روش های آزمایش
• استخراج ترکیبات گوگرد از سوخت در نیروگاه
• تکنولوژی گوگرد زدائی FGD به روش (SDA)
• روش تزریق سنگ آهک
۲- جدا کننده منیزیم
۳- اکسیداسیون کاتیلیتیک
۴- جذب کربن
۵- جدا کننده آمونیاک
• نتیجه گیری در رابطه با روشهای گوناگون کاهش مقدار گوگرد در اتمسفر
• اکسیدهای ازت(Nox)
• منابع Nox
• روش های آزمایش
• روش های کنترل
۱- احتراق با هوای کم
۲- احتراق در مرحله ای
• کاربرد اصول جهت بهبود وضعیت انتشار آلاینده ها
۳- گردش مجدد گاز دودکش
۴- تغییر طرح مشعل
۵- تمیز کردن گاز دودکش
۶- دپاشش آمونیاک
• هزینه ها
• گزینه های تکنولوژی برای مهار C02
۱- مهار CO2 به روش پس سوز (پس از احتراق)
۲- جذب شیمیایی
۳- احتراق اکسیژن
۴- روش مهار پیش از احتراق