طراحی سیستم تهویه مجموعه ورزشی استخر شنا

کد محصول: me209

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: تهویه مطبوع در استخرها

۱-۱مسیر یاب(ROUTER)

۱-۱- تهویه مطبوع در استخرها ۲

۱-۲- کنترل رطوبت در استخرها ۳

۱-۳- محاسبه بار استخرها ۴

۱-۴- بار نهان داخلی ۴

۱-۵- بار نهان ناشی از حضور شناگران ۷

۱-۶- بار نهان هوای خارج ۸

۱-۷- طبق استاندارد ASHRAE 62 -1999 8

۱-۸- روش های رطوبت گیری ۹

۱-۸-۱- رطوبت گیری با استفاده از نمک های جاذب رطوبت ۹

۱-۸-۲- رطوبت گیری با استفاده از سطوح سرد(سیستم های رطوبت گیری مکانیکی) ۹

۱-۹- آزمایش هوای استخر  ۱۰

۱-۱۰- واحدهای گرمایی ۱۰

۱-۱۱- سیستم های گرمایشی تشعشعی ۱۱

۱-۱۲- سیستم های گرمایش کفی  ۱۲

۱-۱۳-کیفیت  هوای دمای استخر  ۱۲

۱-۱۴- کیفیت  و خواص شیمیایی  آب  ۱۲

۱-۱۵- چگونگی تخلیه هوا  ۱۳

فصل دوم: گرمایش استخر

مقدمه ۱۶

۲-۱- اتلاف حرارتی توسط آب جبرانی ۱۶

۲-۲- اتلاف حرارتی از سطح و تبخیر سطحی ۱۷

۲-۳- طریقه محاسبه گرمای مورد نیاز برای راه اندازی (Q2)   ۱۷

۲-۴- محاسبه سطح استخر   ۱۸

۲-۴-۱- دمای مناسب در استخر   ۱۸

۲-۴-۲- مدت زمان پیش راه اندازی استخر   ۱۸پ

۲-۴-۳- محاسبه حجم استخر  ۱۹

۲-۵- طریقه محاسبه گرمای مورد نیاز برای تامین بار استحمامی استخر (Q3)   ۲۲

۲-۶- طریقه محاسبه بار گرمایشی سالن سرپوشیده استخر (Q4) 22

۲-۷- به دست آوردن بار های حرارتی جکوزی (Q5)   ۲۳پ

۲-۷-۱- حجم جکوزی   ۲۳

۲-۷-۲- پیش گرمایش آب جکوزی  ۲۴

۲-۷-۳- محاسبه بار حرارتی اتلافی از سطح جکوزی   ۲۴

۲-۷-۴- به دست آوردن ظرفیت حرارتی بویلر آبگرم ۲۴پ

۲-۸- منبع کویل دار در استخر  ۲۶

۲-۸-۱- محاسبه حجم منبع کویل دار ۲۷

۲-۹- مبدل حرارتی در استخر   ۲۸

فصل سوم:موتورخانه استخر

۳-۱- تاسیسات استخر شنا  ۳۰

۳-۲- طراحی موتورخانه استخر شنا   ۳۰

۳-۳- استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا)  ۳۱

فصل چهارم: فیلتراسیون استخر

مقدمه ۳۸

۴-۱- پارامترهای مهم در طراحی و تصفیه آب استخر ۳۸

۴-۲- تصفیه شیمیایی ۳۹

۴-۲-۱- تصفیه مکانیکی، فیلتر ها و انواع آن ۳۹

۴-۳- فیلتر های شنی ۳۹

۴-۳-۱- فیلترهای شنی تحت فشار ۳۹

۴-۳-۲- پارامترهای عملیاتی برای فیلترهای شنی تحت فشار ۴۲

۴-۳-۳- ویژگی های فیلترهای شنی تحت فشار  ۴۲

۴-۳-۴- مزیتهای فیلتر شنی تحت فشار ۴۳

۴-۳-۵- کاربرد فیلترهای شنی ۴۳

۴-۴- دبی جریان بهینه در فیلترهای شنی تحت فشار (سرعت) ۴۳

۴-۵- تعداد فیلتر ها ۴۴

۴-۵-۱- فیلتر دیاتمیک (Diatomic Filter)  ۴۵

۴-۶- تصفیه شیمیایی استخر  ۴۹

فصل پنجم: پمپاژ آب استخر

مقدمه ۵۵

۵-۱- محاسبه دبی عبوری از پمپ  ۵۶

۵-۲- تعیین هد پمپ و تعیین افت ها   ۵۶

۵-۳- افت فشار در فیلتر ها ۵۷

۵-۳-۱- افت فشار در مبدل حرارتی ۵۷

۵-۳-۲- افت فشار در مسیر لوله کشی ۵۷

۵-۴- محاسبه  Q1 ( افت حرارتی از سطح و آب جبرانی) ۶۱

۵-۵- محاسبه Q2 (گرمای مورد نیاز برای راه اندازی استخر)   ۶۵

۵-۶- محاسبه Q3 (گرمای مورد نیاز برای تامین بار استحمامی استخر)   ۶۶

۵-۷- ظرفیت مبدل حرارتی استخر   ۶۸

۵-۸- فیلتر شنی مورد نیاز   ۶۹

۵-۹- پمپ سیرکولاسیون استخر   ۷۰

۵-۱۰- دبی پمپ بویلر ۷۲

۵-۱۱- محاسبات جکوزی ۷۲

۵-۱۲- دبی پمپ جکوزی ۷۴

فصـل ششم:طـراحی کانال

۶-۱- طراحی و ساخت شبکه کانال ۷۸

۶-۲- کیفیت هواى داخل استخر ۸۱

۶-۳- کیفیت و خواص شیمیایی آب در استخرها  ۸۱

۶-۴- چگونگی تخلیه هوا  ۸۲

۶-۵- نرخ تعویض هوا  ۸۲

۶-۶- کنترل رطوبت در استخرها ۸۲

۶-۷- کنترل تقطیر بخار آب روی سطوح  ۸۵

۶-۸- بازدارنده های بخار  ۸۶

۶-۹- جلوگیری از تقطیر روی پنجره های استخر  ۸۶

۶-۱۰- سیستم های تهویه مطبوع برای تولید بخار ۸۷

۶-۱۱- سیستم های گرمایش با بخار ۸۸

۶-۱۱-۱- طبقه بندی از نظر فشار  ۸۸

۶-۱۱-۲- طبقه بندی از نظر لوله کشی  ۸۸

۶-۱۲- مشخصات و شرایط  اماکن ورزشی (نور عایق کاری وتهویه) ۹۰

۶-۱۲-۱- بهداشت نور ۹۰

۶-۱۲-۲- دمای اماکن ورزشی ۹۱

۶-۱۲-۳-  کنترل هوا وتهویه  ۹۱

۶-۱۳- توزیع هوا در استخرها ۹۱

منابع و مأخذ