سیستم های کاهش آلودگی خودرو Catalyst Convorter

کد محصول: me187

تعداد صفحات : ۱۲۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه مقاله :

برای کاهش انتشار مواد ناخالص موتورها استانداردهایی معین شده است که در بخش ۶ به آنها اشاره خواهیم کرد . این عملیاتها ابتدا برای موتورهای احتراق جرقه ای در لوله اگزوز بکار گرفته شد . طبق مقررات این عملیات با مونوکسید کربن و ئیدروکربن نسوز که از یک اکسید کننده ساده تشکیل شده بود انجام می شد . این عملیات مشکلات را زیاد کرد ولی برای موتورهای دیزلی این بهترین و آسانترین روش بود . انتشار زیاد  منجر به طرح و استفاده زیاد از کاتالیزور ۳ مرحله‌ای برای وسایلی که با بنزین کار می‌کنند ،‌ شد ، ‌همچنین برای کاهش اکسیدها و آلودگی های مربوط به آن و همچنین کاهش اکسیدهای نیتروژن نیز بکار گزفته می شود . برای جلوگیری از انتشار آلودگی توسط موتورهای دیزلی از فیلترها ( صافیهای ) مخصوصی استفاده می شود . هدف این روش ، بر قراری تعادل شیمیایی در سیستم خروجی موتور و تشخیص ترکیب ناخالصی که ممکن است که در مخلوط بخار آب و دی اکسید کربن گرفتار شود ، قبل از آنکه از لوله آن روز خارج شود . این فصل ، در مورد واکنشهای اکسیدهای ( واسطه ) کاتالیزو و روش سه مرحله ای آن در هنگام احتراق پرداخته است . کاتالیزور ( واسطه ها ) ( اکسیداسیون کاتالیزور ) در موتورهای دیزلی با نصب فیلترهای ( صافیهای ) مخصوصی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت و مشکلاتی‌بوجود آمد که از احتراق و دود تولید شده که توسط صافی ها‌ گرفته‌ شده‌ بود‌ نیزمورد بررسی قرارگرفت .

مشاهده فهرست و دریافتمقاله سیستم های کاهش آلودگی خودرو Catalyst Convorter در ادامه مطلب ….

فهرست مطالب :

۱-۱۲- مقدمه

۲-۱۲- شرایط فیزیکی ترکیبات گازهای خروجی قبل از عملیات

۳-۱۲- مکانیسم های واسطه ای (کاتالیک)

۴-۱۲- واکنشگرهای حرارتی

۵-۱۲- ساختمان کاتالیزور

۶-۱۲- فراهم کردن تقویت کننده هایی برای کاتالیزور

۷-۱۲- نصب کاتالیزور در لوله های خروجی

۸-۱۲- آلوده شدن کاتالیزور

۹-۱۲- زمانی که کاتالیزور به کارایی موردنظر می رسد

۱۰-۱۲- فرسوده شدن کاتالیزور

۱۱-۱۲- اثر کاتالیزور بر روی آلودگی های کنترل نشده

۱۲-۱۲- کاتالیزور های اکسایشی

۱۳-۱۲- عملکرد در موتورهای دیزلی

۱۴-۱۲- تله های اکسایشی دیزل