اطلاعیه

بررسی و تحلیل انواع سیستم های فرمان و کنترل در خودرو

کد محصول: me180

تعداد صفحات۸۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده   

سیستم فرمان را می توان شامل اهرم بندی فرمان و جعبه فرمان دانست . اهرم بندی فرمان از لحاظ تئوری از اصل آکرمان پیروی می کند ولی در حالت واقعی برای پایداری جهتی خودرو از اصل آکرمان مقداری انحراف دارد . نمونه ای از اصل آکرمان در کالسگه های قدیم دیده می شود که دو چرخ جلو حول یک مرکز لولا شده می چرخند . در  سرعت های  پایین خودرو  در مسیر فرمان  داده  شده می پیچد . در سرعت های بالا با  بیش فرمانی  و  کم فرمانی  روبرو می شویم ، اگر چه بیشتر با کم فرمانی روبرو هستیم ولی باید هر دو اثر را کاهش دهیم . با تقویت نیروی جانبی در تایر ها این مشکلات حل می شوند . با چهار چرخ فرمان کردن خودرو ها و طراحی سیستم های  نیروی جانبی در تایرها  افزایش می یابد و در نتیجه به پایداری جهتی  خودرو  می رسیم . همزمان  فرمان پذیری خودرو افزایش می یابد .

برای  افزایش نیروی  اعمال  شده  بر  غربیلک   جعبه فرمان  را   طراحی  می کنیم  .  در  جعبه فرمان های معمولی  نیروی اعمال شده بر غربیلک فرمان باید بزرگتر باشد ، همچنین جابجایی نیرو نیز بیشتر است . با به کار بردن جعبه فرمان های قدرتی نیروی اعمال شده بر غربیلک فرمان و جابجایی نیروی اعمال شده کاهش می یابد .

در فصل اول به بررسی اصل آکرمان ، مکانیزم لازم برای تحقق اصل آکرمان و فرمان پذیری خودرو می پردازیم . در فصل دوم به بررسی جعبه فرمان های معمولی و قدرتی می پردازیم ، در این  فصل نسبت فرمان متغیر و نسبت فرمان  دینامیکی را تعریف می کنیم . در فصل سوم سیستم های کنترلی را معرفی می کنیم .

فهرست

مقدمه                                                                                                                            ۱

اصل آکرمان                                                                                                                   ۴

معادلات دور زدن                                                                                                          ۱۱

حالات ۱) فرمان عادی  ۲) کم فرمان   ۳) بیش فرمان                                                  ۱۵

سرعت مشخصه                                                                                                 ۱۷

سرعت بحرانی                                                                                                   ۱۷

اثرنیروهای رانش بر دور زدن                                                                                        ۱۸

نیروها وگشتاورهای وارد بر سیستم فرمان                                                                  ۲۲

نیروی عمودی                                                                                                  ۲۷

نیروی جانبی                                                                                                    ۲۸

نیروی رانشی                                                                                                    ۲۸

گشتاور تنظیم                                                                                                  ۲۹

اثر جلو محرک                                                                                                             ۳۰

گشتاور انتقال قدرت حول محور فرمان                                                                        ۳۰

اثرات نیروی رانشی بر سختی جانبی تایر                                                                  ۳۲

اثرات نیروی رانشی بر گشتاور تنظیم                                                                       ۳۲

خلاصه اثرات کم فرمانی                                                                                      ۳۲

سیستم فرمان                                                                                                             ۳۷

جعبه فرمان ساچمه ای                                                                                               ۳۸

جعبه فرمان رک و پینیون                                                                                           ۴۰

نحوه عملکرد                                                                                                    ۴۱

ساخت و توضیح                                                                                                ۴۳

ویژگی های طراحی                                                                                      ۴۵

تنظیم پیش بار یاتاقان پینیون                                                                             ۴۷

تنظیم حلقه نگه دارنده یاتاقان رک                                                                                   ۴۸

نسبت فرمان سینماتیکی                                                                                            ۴۹

نسبت فرمان متغیر                                                                                                     ۵۰

نسبت فرمان دینامیکی                                                                                               ۵۲

فرمان قدرتی                                                                                                              ۵۳

انواع فرمان های قدرتی                                                                                              ۵۴

وضعیت خلاص فرمان                                                                                                           ۵۵

هنگام پیچیدن                                                                                                            ۵۶

فرمان قدرتی ساچمه ای با سوپاپ کنترل برگشتی خطی                                            ۵۷

توضیح سوپاپ کنترل برگشتی خطی                                                                  ۵۷

عملکرد سوپاپ کنترل برگشتی خطی ( حالت خلاص )                                             ۵۷

چرخش پاد ساعتگرد غربیلک فرمان                                                                   ۵۸

چرخش  ساعتگرد غربیلک فرمان                                                                       ۵۹

فرمان قدرتی رک و پینیون با سوپاپ کنترل برگشتی چرخشی                                   ۶۱

توضیح سوپاپ کنترل برگشتی چرخشی                                                                ۶۲

عملکرد سوپاپ کنترل برگشتی چرخشی  (حالت خلاص )                                            ۶۲

پیچیدن به راست ـ چرخش  ساعتگرد غربیلک فرمان                                                   ۶۳

پیچیدن به چپ ـ چرخش پاد  ساعتگرد غربیلک فرمان                                                       ۶۴

محدودیت قدرت کمکی                                                                                               ۶۶

خودرو نوع چهار چرخ فرمان                                                                                       ۶۸

سیستم ترمز ضد قفل  ( )                                                                                   ۶۸

عملکرد سیستم                                                                                                          ۷۰

سیستم های کنترل کششی ترمز ( )                                                                    ۷۰

عملکرد سیستم                                                                                                           ۷۱

سیستم های کنترل پایداری                                                                              ۷۱

سنسورهای سیستم                                                                                            ۷۲

عملکرد سیستم                                                                                                          ۷۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.